Aktualizace - Novinky

 

Transformace je cesta do nebe,
transhumanismus je cesta do pekel.

Transhumanismus přinese větší zotročení, transformace přinese vysvobození.
INFO-Z-LASKY.WEBNODE.CZ

 

https://info-z-lasky.webnode.cz/a13-transformace-je-cesta-do-nebe-transhumanismus-je-cesta-do-pekel-transhumanismus-prinese-vetsi-zotroceni-transformace-prinese-vysvobozeni/

 

Jen cestou transformace vede cesta věčného života. Nemůžete schvalovat pseudovymoženosti negativního stavu a přitom chtít do stavu pozitivního, tedy do nebe. Je třeba si vybrat, k jaké straně se přikloníte.

Zevními prostředky na zlepšení kvality života ve zfabrikovaném lidském těle, které jsem nestvořil Já, se duchovně neposune nikdo nikam. Kdo si vybere cestu transhumanismu, bude se stále potácet na tom samém místě, pouze oddálí nezvratitelný osud, kdy jednou konečně pozná pravou podstatu života v negativním stavu, aby objektivně porovnal, zda mu stojí za to žít ve stálém dostatku, hojnosti a hlavně pravé duchovnosti, ve spojení se Zdrojem života.

Elity nabízejí vybraným lidem svoje technologické výdobytky. Slibují pohodlnější, snadnější a údajně "lepší" život, když budou používat prostředky pro službu hmotě, nikoli dávat přednost práci na sobě a růstu po duchovní spirále, mající za cíl oproštění se od návyků mrtvého života, který vytvořili boží odpůrci. Proč je lidský život mrtvý? Z pohledu 5. a vyšších dimenzí Multivesmíru se totiž tento způsob existence jeví jako mrtvý, ač ti, kdo ho prožívají (lidé), jsou zvyklí na omezený způsob žití bez spojení se svým vyšším Já, bez komunikace s bytostmi světla, úplně separováni od toho, co je přirozené. Již brzy budou krásy pravého života zažívat ti, kdo nelpí na bytí v hmotě, která dočasně brání v rozletu do svobody.

Transformace je cesta do nebe. Kdo nemiluje pomíjivé věci, jako jsou peníze, hmotné statky, povyšování se nad druhé, vykořisťování, upřednostňování jednoho před druhým,... a jednoduše pozemský systém, který je založen na heslu "rozděl a panuj," nýbrž myslí a koná pozitivně, nemusí se obávat, že bude muset úpět v Novém světovém řádu, který se chystá na většinou nic netušící obyvatele těžce zkoušené planety. Není třeba vyjmenovávat věci, které zajistí vaše místo v ráji na zemi. Jak už jsme mnohokrát sdělili, jedinou vstupenkou do ráje jsou vibrace. Každý má zodpovědnost jen sám za sebe, a proto jsou vibrace všech jedinců nezkresleným zrcadlem míry dobra (v opačném případě míry zla), které v sobě nesete.

Transhumanismus je cesta do pekel. Jeho cílem je pomocí údajného "pokroku" odstranit nemoci, chudobu, zlepšit schopnosti fyzické i mentální. Pseudotvůrci po svém příchodu zavedou masivní zavedení transhumanismu pro své nejbližší, tedy pro hlavní poskoky a aktéry při krátkém pseudovítězství negativního stavu na planetě Nula i jinde v antivesmíru. Tato "vylepšení" se nebudou týkat obyčejných lidí, kteří netuší, o co tady jde, a s páskou přes oči kráčejí po široké dlážděné cestě do pekel, která má takové rozpětí, že i slepci (v duchovním smyslu) na ní nemohou narazit na žádné překážky. Naopak probuzení lidé stoupají po uzoučké trnité cestě do nebe, ale mají to, co slepí nemají - přímou podporu, vedení a ochranu Pána Ježíše Krista. Na konci jejich cesty je patřičně odměním věčným životem. I neprobuzení budou "odměněni" Ďáblem po svém - pseudoživotem v intermediálním světě patřičné dimenze zóny vymístění, lidově řečeno v peklech.

Transhumanismus přinese větší zotročení, kterého si lidé, kteří budou žít pod vládou Zlého, nevšimnou, naopak si budou ještě více libovat výsady, kterou mohli dostat. Jejich příbytky duše dostanou vylepšení v podobě implantátů v těle, nanotechnologií, vylepšení genetického kódu (další manipulace s DNA, většího zabudování zel do ní), převedení své osobnosti do virtuální reality, rozšíření inteligence, prodloužení délky života, psychické odolnosti vůči okolním věcem (bude zneužito proti přijímání pravé Lásky), telepatie, teleportace a samozřejmě zavedení čipu do těla, aby se úroveň jejich ovládání zvýšila na 99,99 %. Vyjmenováváme pouze část věcí, které se týkají tzv. překonávání lidských omezení, jelikož existuje široká škála "vylepšení" těla. Výsada vylepšení nebude mít dlouhého trvání a skončí při odchodu z této dimenze do duchovního světa. Tehdy bude duše každého zlého tvora obnažena na kost, aby pocítila, jaké to je nacházet se v negativním stavu bez slibů, kterými byla tak uchvácena v době, kdy žila na Nule. Sliby jsou chyby a entity z antivesmíru velice rády slibují všelijaké věci, ale dohodu s tím, kdo upsal svoji duši jejich straně, zruší záhy a pouze ho využijí k dosažení vlastních cílů, aneb "když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají."

Transhumanismus bude rovněž sloužit k vytvoření nadlidí, kteří se pokusí napadnout pozitivní stav Multivesmíru. Na těchto entitách nebude přítomno nic přirozeného, poněvadž se od lidských tvorů budou odlišovat tím, že dokonce i jejich duše bude umělá, a na kontakt s čímkoli pozitivním budou reagovat sebeničivou explozí. Proto se musí tato armáda bio-robotů uvést vně dimenzionální strukturu Stvoření, kdy všechny vymoženosti Pseudotvůrců selžou.

Jediná přirozená cesta je transformace, která teď probíhá a vyvrcholí vaším přesunem do 5. dimenze na Novou Zemi. Kdo už nyní využívá možnost mít čip pod kůží, aby mohl např. platit elektronické transakce pouhým přiložením ruky, nemůže se zúčastnit vytržení do nové reality. Nic se ale nevyrovná schopnostem jemnohmotných těl na krystalické bázi v Pravém Stvoření, protože jsou stvořená přímo Mnou, tedy jsou dokonalá. Další informace na toto téma se dozvíte v Novém Zjevení Pána Ježíše Krista, Boží rodiny ve 24. kapitole: "Rozdíl mezi transhumanismem a transformací."

Váš Pán Ježíš Kristus

Zdroj: Boží rodina

      

KONTAKT   E-mail
Přispění na stránky : 

FIO banka:

26 00 29 86 39/2010

(dar)

Škola léčitele - Tranformace Ducha
Léčení vztahů
Zdraví
Transformace  vědomí do lásky
Galerie obrazů
Doporučujeme
Kontakt