Aktualizace - Novinky

 

V republike Abcházsko prijatím zákona zakázali potraty 

 

http://www.biosferaklub.info/v-republike-abchazsko-prijatim-zakona-zakazali-potraty/#more-8585

Ráda bych k tomu napsala duchvoní vyjádření:

Z duchovního hlediska se žena pak musí vyrovnávat z traumou kterou prožije. Není to mnohdy lehké rozhodnutí a také vypořádání se s tímto traumatem.

Mnohdy je do tohoto dovedena i násilým nebo nátlakem svého okolí nebo nedůvěrou ve Stvořitele, že jí duchovní svět pomůže i z ekonomického hlediska se pak dostat z těchto stavů nedůvěry ve své schopnosti, a nedůvěru v pomoc z nebe. Každá žena která miluje své dítě nesmírnou láskou má pak hodně ochran i z nebes. Bůh - Stvořitel i její duchvoní průvodci žene na této cestě pak pomáhají a dávají jí do cesty mnohá poučení, ale i rady, jak dál přožít takovou dobu, kdy zůstane s dítěm "sama". Sama však nikdy není.. Má zde hodně pomocníků i z její rodiny, nebo přátel a příbuzných, kteŘí jí nakonec i dítěti pomáhají a tak nastolí vyrovnání sil a harmonii i hojnost do jejich životů dál... Nemusí se strachovat o to co budou žít nebo jíst, Bůh jim dá vše potřebné co budou potřebovat. 

 

Kdo požádá o pomoc tomu je vždycky vyhověno a pomáháno ve velké míře.

Stačí věřit ve Stvořitele a v jeho nesmírnou velikou moc že má moc nad vším i vše zařídit, jako Archandělé nebo Vysoké jemnohmotné světelné bytosti lásky a světla a duchovní průvodci každé duše.

 

Láska a Stvořitel je největší síla  a pomoc na to nezapomínejme, vždycky se můžeme k Němu/k Ní tomu Božskému vyššímu Zdroji v nás obrátit pro radu a pro pomoci - všechny pomoci. Andělé nás střeží a pomáhají nám.

 

Pokud se něco stane tímto spůsobem, je dobré si i tak všechno odpustit a všechnu vinu propustit z duše, aby nás netížila a požádat Stvořitele o odpuštění, že jsme byly malí v duchu a nevěřili jeho pomoci a síle aby nám byly duchovní síly na pomoci a měli tu sílu jít dál i s dítětem narozeným.

 

Skušenost lidí o tom vypráví mnoho příběhů ....

 

s láskou pro vás Anestea

www.skola-lecitele.cz

      

KONTAKT   E-mail
Přispění na stránky : 

FIO banka:

26 00 29 86 39/2010

(dar)

Škola léčitele - Tranformace Ducha
Léčení vztahů
Zdraví
Transformace  vědomí do lásky
Galerie obrazů
Doporučujeme
Kontakt