Aktualizace - Novinky

 

 

 

Tajomstvá našej planéty - Smaragdové dosky

http://tajomstva.org/smaragdove-dosky/

 

Smaragdová doska 13 : Kľúče Života a Smrti

Počúvaj, ó človeče, načúvaj múdrosti. Počúvaj Slovo, ktoré ťa naplní Životom. Počúvaj slovo, ktoré spúta temnotu.Počúvaj hlas, ktorý zaženie tmu.

čítaj celý článok / k stiahnutiu aj ako PDF / publikovaný 12. septembra 2017

Smaragdová doska 2 : Siene Amenti

Hlboko v srdci Zeme ležia Siene Amenti, ďaleko pod ostrovmi potopenej Atlantídy, Siení Mŕtvych a siení života, kúpajúce sa v ohni nekonečného bytia.

čítaj celý článok / exkluzívne / k stiahnutiu aj ako PDF / publikovaný 28. júla 2017

Smaragdová doska 10 : Kľúč Času

Počúvaj, ó človeče. Vezmi si z mojej múdrosti. Dozveď sa o hlboko ukrytých mystériách vesmíru. Dozveď sa o Myšlienke, ktorá rástla v hlbine, prinášajúc do vesmíru Poriadok a Harmóniu.

čítaj celý článok / exkluzívne / k stiahnutiu aj ako PDF / publikovaný 25. júla 2017

Smaragdové desky Thota Atlantského

Minulost deskových tabulek předložených na následujících stránkách je podivná a jde daleko za přesvědčení současných vědců. Jejich stáří je ohromující, někde kolem 36.000 let před Kristem. Autorem je Thoth,antlantský král-kněz, který po potopení své vlasti založil kolonii ve starověkém Egyptě.

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív

Smaragdová doska 3 : Kľúč k Múdrosti

Ja, Thóth, Atlanťan, odovzdávam svoju múdrosť, svoje poznanie, svoju silu. Slobodne to odovzdávam deťom ľudí. Kiežby i oni takto ďalej odovzdávali, aby závoj tmy sveta z jedného konca na druhý mohol byť prežiarený múdrosťou. Múdrosť je silou a sila múdrosťou, jedna s druhou navzájom, zdokonaľujúc celok.

čítaj celý článok / exkluzívne / k stiahnutiu aj ako PDF / publikovaný 17. marca 2017

Úvod k originálu Výklad Smaragdových dosiek

Na nasledujúcich stranách odhalím niektoré z mystérií, ktorých som sa až doteraz len jemne dotkol ja, alebo iní učitelia či študenti pravdy.

čítaj celý článok / exkluzívne / k stiahnutiu aj ako PDF / publikovaný 08. marca 2017

Smaragdová doska 5 : Obyvateľ Undalu

Často sníval som o pochovanej Atlantíde, stratenej v dobách, ktoré pohltila tma. Z eónu na eón si ty jestvovala v kráse, jas svietil skrze temnotu tmy.

čítaj celý článok / exkluzívne / k stiahnutiu aj ako PDF / publikovaný 15. februára 2017

Smaragdová doska 7 : Sedem Pánov

Počúvaj, Ó človeče, a načúvaj môjmu hlasu. Otvor svoj priestor mysle a pi z mojej múdrosti. Temná je cesta Života, ktorou cestuješ. Mnoho je jám, ktoré ti ležia v ceste. Vždy sa snaž dosiahnuť väčšiu múdrosť. Dospej k tomu a bude to svetlom na tvojej Ceste.

čítaj celý článok / exkluzívne / k stiahnutiu aj ako PDF / publikovaný 22. januára 2017

Smaragdová doska 8 : Kľúč Mystérií

Tebe, Ó človeče, dal som svoje vedomosti. Tebe dal som Svetlo. Počúvaj teraz a získaj múdrosť prinesenú z vesmírnych úrovní zhora a nad.

čítaj celý článok / exkluzívne / k stiahnutiu aj ako PDF / publikovaný 09. septembra 2016

Smaragdová doska 1 : História Thótha, Atlanťana

Ja, Thóth, Atlanťan, majster mystérií, strážca záznamov, mocný kráľ, mág, žijúci z generácie na generáciu, chystám sa vložiť do Siení Amenti, ustanovené ako pomoc tým, ktorí prídu potom, tieto záznamy múdrosti Veľkej Atlantídy.

čítaj celý článok / exkluzívne / k stiahnutiu aj ako PDF / publikovaný 01. júna 2016

Smaragdová doska 11 : Kľúč k ceste Nahor a Nadol

Čujte a počúvajte, ó deti Khému, slová, ktoré som zanechal, ktoré vás privedú k Svetlu. Vedzte, ó ľudia, že som poznal vašich otcov, áno, vašich otcov v čase dávno minulom. Nesmrteľný som bol cez všetky veky, žijúci medzi vami, odkedy začala vaša múdrosť. Viesť vás hore k Svetlu Veľkej Duše, vždy som sa snažil, priťahujúc vás z temnoty noci.

čítaj celý článok / exkluzívne / k stiahnutiu aj ako PDF / publikovaný 24. októbra 2015

Historie Thótha Atlantského

Tabuľka smaragdových dosiek - dodatok:

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív

Predhovor k originálu Smaragdových dosiek Thótha Atlanťana

História dosiek preložených na nasledujúcich stranách je zvláštna a je na neuverenie pre moderných vedcov. Ich starobylosť je úžasná, datuje sa približne na 36.000 rokov pred Kristom. Písal ich Thóth, atlantský Kňaz-Kráľ, ktorý založil kolóniu v starovekom Egypte po potopení materskej krajiny. Bol staviteľom Veľkej Pyramídy v Gíze, mylne pripisovanej Cheopsovi (viď Veľká Pyramída od Doreala). Tu zahrnul svoje znalosti starovekej múdrosti a tiež bezpečne utajené záznamy a nástroje starovekej Atlantídy.

čítaj celý článok / exkluzívne / k stiahnutiu aj ako PDF / publikovaný 17. apríla 2015

Smaragdová doska 9 : Kľúč k Slobode Vesmíru

Načúvaj, ó človeče, počúvaj môj hlas, ktorý učí Múdrosti a Svetlu v tomto cykle; učí ťa, ako sa zbaviť temnoty, učí, ako priniesť Svetlo do tvojho života.

čítaj celý článok / exkluzívne / k stiahnutiu aj ako PDF / publikovaný 17. mája 2014

Smaragdová doska 6 : Kľúč Mágie

Načúvaj, ó človeče, múdrosti mágie. Načúvaj znalostiam síl zabudnutých. Dávno, v dobe prvého človeka, začala vojna medzi temnotou a svetlom. Ľudia, vtedy ako teraz, boli naplnení obomi, temnotou a svetlom; a kým v niektorých mala prevahu temnota, iným svetlo zapĺňalo dušu.

čítaj celý článok / exkluzívne / k stiahnutiu aj ako PDF / publikovaný 07. mája 2014

Smaragdová doska 4 : Zrodenie Vesmíru

Načúvaj, Ó človeče, hlasu múdrosti, načúvaj hlasu Thótha, Atlanťana. Voľne dnes dávam ti svoju múdrosť, z času a priestoru tohoto cyklu; majster mystérií, Slnko rána, Thóth učiteľ ľudí, je zo VŠETKÉHO.

čítaj celý článok / exkluzívne / k stiahnutiu aj ako PDF / publikovaný 26. augusta 2007

      

KONTAKT   E-mail
Přispění na stránky : 

FIO banka:

26 00 29 86 39/2010

(dar)

Škola léčitele - Tranformace Ducha
Léčení vztahů
Zdraví
Transformace  vědomí do lásky
Galerie obrazů
Doporučujeme
Kontakt