Aktualizace - Novinky

Počet zobrazení 
Titulek Zobrazení
SEPTEMBER 2019 - kríza ako príležitosť k sebaspoznaniu - Z prameňa Sofie 52
Príbeh Krista v mojom prebúdzaní- Sofia 51
DÚHOVÍ POMOCNÍCI 49
Jak se stát pány situace - 30HELENA03 51
Adaptační spánek a život v nadzemí - 30HELENA03 53
Duchovní způsob pomoci člověku - 30HELENA03 40
Proč se opakovaně inkarnujeme na Zemi? 52
Negativní síly a misionáři duší - 30HELENA03 50
Význam kvality charakteru - 30HELENA03 52
Adaptační spánek a sebevrazi - 30HELENA03 47
Vlna propojování rodiny duší - RAMONA 117
Jak zvládat nepříjemné stavy - 30HELENA03 27
Komunikace s nevtěleným duchovním světem - 30 HELENA 03 131
Spln 15.8.2019. - Všetko sa vyrovnáva, nova sila sa rodí v nas- Z pramena Sofie 141
Bezpodmienečná láska - jediná voľba k prebudeniu- z prameňa Sofie SLNKO V SRDCI 155
Spojenie s Vyšším Ja očisťuje karmu a otvára Vedomie - z prameňa Sofie - SLNKO V SRDCI 145
Karma a životné lekcie - z prameňa Sofie - SLNKO V SRDCI 138
Anjel a dieťa v nás - z prameňa Sofie 128
11 kľúčov pre zvýšenie vibrácií a napojenie na tvorivý Zdroj- Sofia 131
Keď sa srdce roztápa...12.8.2019- z pramena Sofie 134
Sila nových energií pre Zem - Sofia pre poslov Svetla 128
V prúde znovuzrodenia- výklad z prameña Sofie 116
Vnútorné majstrovstvo transformácie - Z prameňa Sofie 120
Spoznaj svoje poslanie- spln 25.9.2018- Z prameňa Sofie 124
Spoznaj svoje duchovné dary - z prameňa Sofie 117
August 2019 - V PRÚDE NOVEJ ENERGIE - Z prameňa SOFIE 213
Janka Bálintová - www.svetlozeny.sk - Vráťte svojmu životu život - Posolstvo Márie Matky na august 2019 196
Rozhovor s Teal Swan - duchovní terapeutkou #3 225
Teal Swan - Emoční budíček: Pravda o emocích & Jak s emocemi zacházet 211
Komunikace s nevtěleným duchovním světem - 30HELENA03 211

      

KONTAKT   E-mail
Přispění na stránky : 

FIO banka:

26 00 29 86 39/2010

(dar)

Škola léčitele - Tranformace Ducha
Léčení vztahů
Zdraví
Transformace  vědomí do lásky
Galerie obrazů
Doporučujeme
Kontakt