DOPORUČENÉ PRODUKTY

RAW vitarián FOOD

aneb malý Willy ví, co má rád!

 

Milé sluníčka

podle tohto videa, což je skvelé že to natočili, ... už naše děti vědí co mají rádi.

https://www.youtube.com/watch?v=dhvz_Z9ix0M


Správnou výchovou a správnou včasní komunikaci i s nimi, častým vysvětlovaním některých skutečností a naší duchovní zralostí a moudrostí, můžeme hodně v našem i v jejich životě ZMĚNIT K LEPŠIMU a HODNOTNEJŠIMU ŽIVOTU i s našimi milými dětmi a naučit je jiným zásadám a přístupům i vysvětlením proč se nemá jíst např.maso a proč nemáme zabíjet kůly tomu bezbranné zvířata ? A proč je již už dnes i tak nezdravé to maso jíst (že je plné antibiotik a hormonů) a dávat jim i moudré duchovní poučení, že již jsou to živé tvory a ty se nejí a nezabíjí ani pro potravu, ani se záliby.

Je to také pro dobro všech i naším moudrým a láskyplným přístupem i k jejich dobrému duchovnímu i duševnímu zdraví a vyvážené stravě  i s minerály a vitamíny i stavebními prvky potřebnými pro tělo, napr. vláknina a další prvky a také správné morálce a výchově v rodinách.

Pro ty co se ještě nesnažili využít ty zdravé produkty, ovoce, zeleninu, vlákninu, i další prospěšné potraviny, co zde ještě máme a dosud zde roste na naší drahé PLANETĚ ZEMI, i k našemu možnému prospěchu a ku prospěchu i těchto NOVÝCH DĚTÍ, které PŘESNĚ MNOHDY CÍTÍ co je jim potřeba podávat k jídlu a co není pro ně VHODNÉ - je i tak mnohdy správné a dobré s nimi mluvit o tom co vnímáme i my duchovně že je správné a co není.

Naše zralost i vyspělost duše, duchovní vyspělost, tím že duše se pravidelně vzdělává a snaží se vzdělávat i jinak, pak rodiče mají tu duchovovní moudrost tomu procesu zdravé i duchovní výchovy hodně pomoci i u s vých dětí  i jejich zdravému vývoji dítěte i sami sebe vzdělávat zároveň. Je to proces samovzdělávaní rodičů.

Děti, ty jiné indigové, hvězdné, kryšťálové, velice dobře vnitrně mnohdy cítí a vnitřně dobře vědí, svojí INTUICÍ (je zapojen 6.smysl vnímání a pocitů, vněmů,... ) a vnitřním CÍTĚNÍM nebo vnitřním ZRAKEM vědí co mají jíst a co potřebuje i jejich tělo na dovyživení v tomhle prostoru planety Země.

Pro ty rodiče co nevědí, malé děti se již od narození řídí jejich vnitřní intuicí od Stvořitele a Boha v nich. Jsou to také už i jiné děti co se sem rodí z jiných planet a jiných dimenzí, aby nám ukázaly také že zde nežijeme správně mnohdy, a učí  nás ony, a mění i naše názory jak na život, vztahy tak i na stravování, které je již někdy zvyklostemi a dogmaty převrácené a tak již už zastaralé myšlení a konání v činech.

Jsou to JINÉ DĚTI, jsou to hodně vyspělé bytosti za nimi které stojí a také i Stvořitel -Bůh, a již mají zájem nám zde lidem matkám i otcům, dedečkům i babičkám hodně pomoci na naší cestě i v této oblasti.

Ukazují nám denně, jak oni myslí, a jak žijí a řídí si i ten svůj život se zájmy i stravovaním přes intuici, lásku k sobě, když je necháme a nekecáme jim do toho, nenařizujeme striktně co mají a co nesmějí dělat, ale necháme jim intuitivně žít ten jejich život.

Mnozí rodiče dosud potlačují někdy v jejich přirozené osobnosti i ve stravování jejich přirozený vývoj a křičí, zuří, nebo jak-koliv nařizují jíst maso a masové uzeniny, jedy,.. (rakovinové karcinogeny!)  - mění se tak jejich vědomí pak. Oddělují se od Boha tehdy. 

Bůh = Láska    =  
 Láska = Bůh       ....  kdo tohle pravidlo ještě nezná.


Jejich přirozený vývoj u těchto vyjímečných dětí (Křyštálové, Indigové, Hvězdné, Duhové) nám mohou hodně pomoci i jako rodičům tak i ostatním v rodině.

Tyto děti mají také hodně co nám říci i o nich i z dřívějších životů, kde žili a pracovali a co konkrétně mněly na jídlo, např. kořínky nebo nejaké rostlinky, zvláštní houby, ovoce, zeleniny, nebo úplně jiné různé plodiny než známe zde, velkorozměrných velikostí nebo druhů, chutí, barev, nebo jak tam žili i se svými dřívějšími rodinami moudře a v lásce a dobru ve Světle. Anebo nám předávají také velice zajímavé informace  o jejich dřívějším druhu a jejich zrození i zde na tuhle planetu a předcházejících životech, a to jiných druhů, než je člověk a lidské zrození.

Jsou to děti, které nás mohou učit různým praktikám, novým náhledům a také i různým velkým věcem, jako je i to NOVÉ dosud neprobádané LÉČENÍ a různé nové léčebné praktiky a techniky. Mnozí co se sem narodily vědí i dávné zapomenuté vědění a tak mají možnost i zde se projevit, pokud i my jim v tom nebudeme bránit ale podpoříme jejich snahy i dary Velkého Ducha v nich samotných.. je to o tom, že máme hodně práce také i my s nimi a také můžeme se hodně i my jako rodiče od nich naučit. Je to krásná práce s nimi takto spolupracovat a mít je rádi i když si myslíme, že jsou to naše děti, no již v 1. řadě jsou to mnohonásobně vyspělé bytosti s jiných částí Multivesmíru Všehomíra - Stvořitele, neboli Boha Otce Nebeského i Matky Nebeské, nebo jak ho chcete nazvat, aby jste dokázali přijmout i tuhle realitu a tento fakt že jsme pořád děti našich rodičů, no naše pravé rodiče již máme i tak v Nebesích, tam nahoře jak se lidove říká, kde sídlí i nás všech milující Otec - Bůh/Bohyně  On/Ona to Nejvyšší Dobro a Láska.

Je to zároveň velká Pomoc těm duším - naším dětem, vnímat Je a naslouchat Jim, a ne přikazovat, odrazovat, nařizovat, a mít nadřazenecký postoj k nim nebo kárat za to, že nechtějí žít lásku k bližnímu svému i tomu zvířatku co běhalo před nějakou dobou na dvoře nebo v ohrádce a žilo a těšilo se ze sluníčka a travičky, běhalo a těšilo s námi na louce...nebo  s námi plavalo přímo v moři.

Je to zároveň veliká POMOC od vás rodičů na jejich cestě, těm dětem - DUŠÍM - Bytostem, co se sem narodili k vám do vašich domovů a příbytku, a i pro ty co to nevědí, aby nezapoměli a ctili Božské zákony lásky - VESMÍRNY ZÁKON LÁSKY a DOBRA i MOUDROSTI vyšší INTELIGENCE a všech PRAVD UNIVERZA milovaného BOHA - STVOŘITELE,  a to Milovat svého bližního, a mít rád taky zvířatka, přírodu, stromy, vážit si vodu, čistý vzduch, neotravovat ho zbytečně chemikáliemi a různými pokusy a znehodnocovat přírodu a přírodní podobu. (vyhozené PET Flaše v lesích, parcích, volných prostranstvích..¨).  Také umět CTÍT každý život i vašeho dítěte, i toho zvířatka, i když jsou malí a mnohdy při nás lidech tak bezbranní, milovat ho denně a ctít ho jako ten náš život". Taky by se nám nelíbilo, kdyby nás někdo chtěl vraždit kůli masu aby nás snědl.. Již doba kanibalů i tak nevymřela, i tito lidé na planetě Zemi bohužel ještě dodnes existují v džunglích a také jsou mezi nimi i národy negativních některých i mimozemských ras.

Děkuji vám za vyslyšení.. a přeji vám i vašim dětem - vašim bližním - hezký den v lásce a velkém porozumění i s nimi a jejich dušičkami.

MĚJTE JE RÁDI a MILUJTE JAKO SAMI SEBE v každé i vaší slabé chvíly...
Buďte jim Boží podporou a Boží ochranou a Boží Láskou i Boží moudrostí na vaší vytýčené cestě být opravdovými a krásnymi i milujícími bytostmi v tomhle i jiném vesmíru. Budou vám za to ty dušičky mooc vděční. Jednou se vám vše i s jejich pochopením a láskou určitě vrátí mnohonásobně. Budou stát při vás, jako velice krásné a milující bytosti a vy to budete cítit jaké jsou to vyspělé bytosti a budete na ně vzhlížet již jinýma očima - jako na ně kouká sám náš Pán  - Bůh Otec Nebeský v Nebesích, tam kde je láska porozumění a Světlo boží a blaženost ducha i duše.

Jenom velikým POROZUMĚNÍM a LÁSKOU a ODPUŠTĚNÍM i k NIM můžete i Vy i my všichni s láskou i k nim všechno krásně zvládnout a poučit je a také být poučeni i vy sami od nich přes ne. Pak se vše podaří i zde na této planetě Zemi. Proto vyučujme děti lásce k přírodě a k zvířatkům i k lidem, i k Bohu, ke všemu živému i neživému, protože ve všem je esence Boha.

Mám vás ráda, všechny.. přeji vám klidný den..

www.SKOLA-LECITELE.cz

      

KONTAKT   E-mail
Přispění na stránky : 

FIO banka:

26 00 29 86 39/2010

(dar)

Škola léčitele - Tranformace Ducha
Léčení vztahů
Zdraví
Transformace  vědomí do lásky
Galerie obrazů
Doporučujeme
Kontakt