DOPORUČENÉ PRODUKTY

VÍTE CO NÁM ŠKODÍ ?  -  Jedy v potravinách !!!

Potraviny na pranýři - nebezpečné, nejakostní, nebo falšované ...

zde jsou uvedeny potraviny našemu zdraví i dost nebezpečné vzhledem  co v nich bylo nalezeno...

si můžete dočíst zde v odkaze na těchto zveřejnených stránkách :

http://www.potravinynapranyri.cz/Search.aspx?lang=cs&design=default&archive=actual&listtype=tiles

 

Jedy v potravinách jsou dnes hodně časté, také i díky pani profesorky Anne Strunecké v jejích knížkách které sepsala a byly vydány ne v ČESKÉ REPUBLICE, ale na SLOVENSKU ... již více v jejím videu kde o všem i jiném co vás bude vzhledem k tomuto tématu zajímat.

Anna Strunecká

Autorka knihy 
DOBA JEDOVÁ 1. 

DOBA JEDOVÁ 2.

 

Anna Strunecká, Prof. Dr. DrSc., autorka bestselleru Doba jedová, jasným a srozumitelným způsobem vysvětluje mechanismy imunity a důsledky vakcinace. Prof. Strunecká má dlouholeté zkušenosti z pedagogické práce na univerzitě Karlově. Od roku 1968 vedla praktická cvičení a později zajišťovala mnoho základních i specializovaných přednášek pro studenty přírodovědecké a matematicko-fyzikální fakulty UK, přednášela v postgraduálních kurzech i pro veřejnost. Vyškolila 52 diplomantů magisterského studia a 14 postgraduálních studentů. Autorka pěti učebních textů (skripta). V letech 1981 - 1990 byla vedoucí Katedry fyziologie živočichů a vývojové biologie PřF UK. Prof. Strunecká byla řešitelkou a spoluřešitelkou sedmi grantových projektů, jejichž výsledky byly publikovány v řadě domácích i mezinárodních časopisů. Přinášejí prioritní výsledky i originální původní hypotézy, které poukazují na mechanizmy vzniku patofyziologických změn u hematologických onemocnění, schizofrenie, Alzheimerovy nemoci a autismu. - Prof. Strunecká je aktivní členkou různých domácích i zahraničních vědeckých společností, jako je Fyziologická společnost JEP, Neuropsychofarmakologická společnost, Je členkou vědecké rady FAN (Fluoride Action Network). -

 

Kniha - Doba jedová

(Vydavatelství Triton, 2011) se stala nejprodávanější populárně naučnou knihou pro dospělé roku 2011).

 

      

KONTAKT   E-mail
Přispění na stránky : 

FIO banka:

26 00 29 86 39/2010

(dar)

Škola léčitele - Tranformace Ducha
Léčení vztahů
Zdraví
Transformace  vědomí do lásky
Galerie obrazů
Doporučujeme
Kontakt