Cvičení pro zdraví

Atma Krija je soubor různých jogínských a meditačních cvičení, která harmonizují mysl, tělo i ducha. Tyto techniky byly vytvořeny s cílem očistit nervový systém, zklidnit mysl, zpomalit proces stárnutí, vyvážit hormony, zvýšit energii a přivést do fyzického těla zdraví a vitalitu, zbavuje mysl negativity, naplňuje člověka soucitem a může nás inspirovat k novému způsobu lásky,spaluje karmu,..

Mahávatár Bábadží

Metoda Atma Kriya Yoga 

 

Metoda Átma Krija

Átma Krija je souborem technik pránájámy, krijí, meditace, muder, manter, ásan a léčení. Její blahodárné účinky se projeví do hloubky v každé sféře našeho života. Pročistí a posílí se tělo, iminutní systém, nervový systém a čakry. Postupně dojde k probuzení šakti. Během dne budete mít více energie a možná vám bude stačit méně spánku. Vaše mysl bude fungovat efektivněji. Zlepší se schopnost soustředění, rozumové uvažování, tvořivost a intuice. Po emoční stránce se budete cítit méně stresovaní a budete schopni procházet životem a jeho výzvami s obnovenou sebedůvěrou, lehkostí a pozitivním naladěním. Začnete se probouzet k hlubokému vnitřnímu míru a budete prožívat pocit stálého štěstí a lásky. Moudrost, pochopení a rozlišování se vám stanou stálým zdrojem vnitřního vedení a podpory. Na konci kursu átma kriyi obdrží student šaktipát, přímý přenos léčivé energie od Mistra.

 

Blíže o kurzu

Kurs trvá v průměru tři dny. To dává studentovi dostatek času plně pochopit různé techniky, aby je mohl následně začlenit je do svého každodenního života. Vítán je kdokoli nad 18 let bez ohledu na náboženské vyznání, duchovní cestu či kulturní příslušnost.

Átma Krija je jednou z nejrychlejších cest vývoje Duše ke stavu realizace Sebe Sama a Boha – nejvyššího lidského potenciálu a konečného cíle Jógy.
Átma Krija pomáhá člověku žít ve stavu neustálého vědomí spojení s Božstvím. V důsledku toho se otevírá srdce a jednotlivec se stává projevem čisté, nadsmyslové, nesobecké a stále se rozšiřující božské lásky. Veškeré jeho jednání začíná vycházet z lásky. Tím, že zakoušíme svět jako manifestaci božské vůle, začínáme žít radostnější, harmoničtější, míruplnější, vyrovnanější život. Získáváme přístup ke svému vnitřnímu potenciálu, naše fyzické i duchovní schopnosti se regenerují a prohlubuje se naše chápání, moudrost a schopnost rozlišování.
 

Átma Krija sestává z několika různých technik

 • Pránájáma – dechová cvičení zaměřená na koncentraci, přivádění životní síly do těla a řízení jejího toku v těle. Pránájámová cvičení energizují a čistí fyzické tělo, zklidňují mysl a pomáhají dosahovat vyšších úrovní vědomí. Vyváženost mysli a emocí přináší praktikantovi fyziologický i psychologický prospěch.
 •  
 • Meditace – zjasňuje myšlení a eliminuje myšlenkové fluktuace, což umožňuje zaměřit pozornost na energetická centra v těle.
 •  
 • Mudry – úkony, které vytvářejí „zámkové mechanismy“ pomocí fyzického těla a dokáží tak kontrolovat a směrovat energie v energetickém, mentálním a fyzickém těle.
 •  
 • Mantry – opakování zvukových vzorců se vztahem k určitým energiím spojeným s určitými aspekty Božství. Opakování manter pozvedá a utváří naše vědomí, spojuje nás s Božstvím a pomáhá zklidnit a soustředit mysl, což značně usnadňuje meditaci.
 •  
 • Ásany – fyzická cvičení, jež umožňují udržovat tělo v dobré fyzické kondici, zdravé, bez problémů a nemocí. Ásany podporují tok životní síly v těle a umožňují mu stát se pružným a silným.
 •  
 • ÓM Healing – starodávná skupinová sebeléčebná technika, kterou světu znovu přinesl na nebevzatý Mistr Mahávatár Bábadží. Podporuje v těle ozdravný proces na fyzické, emocionální, mentální a spirituální úrovni. Transformuje a prosvětluje auru člověka a podporuje duchovní růst.
Šaktipát
Na konci kurzu se uděluje přímý přenos léčivé energie známý jako šaktipát. Je zárukou toho, že prvotní „jiskra“ praxe Atma Kriya Jógy byla úspěšně zažehnuta. Konkrétně lze říci, že šaktipát aktivuje čakry (energetická centra v těle), čistí nervový systém a léčí tělo (na emocionální a mentální úrovni). Výsledkem je lepší zdraví, vyšší úrovně uvědomění a nakonec božská blaženost.
Šaktipát v Atma Krijá Józe pochází od Mahávatára Bábadžího a provádí se skrze učitele. Je zcela bezpečný a ze strany studenta při něm není zapotřebí žádného úsilí.

 

Atma Kriya je jednou z nejúčinnějších a nejrychlejších cest k dosažení Jednoty s Božstvím skrze pozvednutí omezeného lidského vědomí na úroveň vědomí kosmického.“

 „V současné době Kali jugy předalo Božství Kriya meditaci jako nástroj schopný pozvednout vědomí na vyšší úroveň vibrací. Nyní nastal čas, kdy Kriya člověka povznese k božským výšinám. Tak, jak o tom hovoří spisy zanechané na této planetě Bohy, kteří přišli žít mezi lidi, aby v každé době asistovali při jejich probuzení.“

 

Mahávatár Bábadží

 

 

Kdo je Mahavatar Babaji?

 

Babádží, Džágatguru Mahávatár je Nesmrtelná božská bytost láskyplně pracující po tisíciletí s cílem vést lidstvo k Jednotě s Bohem. Byla vydána i knížka V jednotě s Bohem, kde jsou příběhy osobního setkání s Babajim v této době s Utpalavati ...  Babaji je Guru všech Guruů na Zemi a učitel všech učitelů“

 

Proč dal Mahavatar Babaji světu Atma Kriyu?

 

Babaji dal techniky Atma Kriye Sri Svámímu Vishwanandovi, aby pomohli lidem realizovat svoji pravou identitu a zažít podstatu svých lidských a božských kvalit. Babajiho jediný zájem je duchovní rozvoj všech lidí na naší planetě, a tak předal tuto jógu a systém meditací, aby přinesl lidstvo blíže k pravdě o nás samých, o tom co je Átma.
„Srdce je čisté ve své celistvosti. Kéž se k této čistotě, jež je Láskou-Božstvím, vrátí skrz praktikování Atma Kriye. Sedněte si k meditačním technikám Atma Kriye a znovu objevte odpovědi na čtyři otázky života:

 

Kdo jsem? Odkud jsem přišel?

Proč jsem zde?

Kam jdu?

 

Sestrojil jsem techniky Atma Kriye s jistotou, že pilným praktikováním a s milostí Boží můžete v tomto životě tyto otázky pro sebe zodpovědět.“

 

Mahavatar Babaji

 

Více od Mahavatara Babajiho najdete blogu psaném Utpalavati Swamini Vishwalakshmianandama’s Babaji blog.

Chcete-li se o Átma Krija józe dozvědět více, navštivte, prosím, její webové stránky www.atmakriya.org.

 

 

Stojíte na prahu největší cesty, na jakou se lze vydat …

 

Toto je pozvání k jedné z největších cest, jakou může lidská bytost vykonat:

 

cesty do samého Středu vaší Bytosti, k vašemu Átma! Átma je sanskrtský název pro duši. Je tím, čím opravdu jste, co představujete, a je to zdroj vašeho nejvyššího potenciálu.

 

Po tisíce let se na stejnou cestu vydávaly tisíce jogínů, když hledaly svou skutečnou identitu. Znát sebe sama znamená poznat vesmír, protože jste mikroskopickou podobou makrokosmu. To je váš největší dar: sebepoznání – seberealizace.

 

Ten dar je uvnitř nás, ale jak se k němu dostat?

 

Na to, abychom dosáhli pravého Já, potřebujeme sadu klíčů. Tyto klíče nám byly dány v různých dobách v podobě praktických a systematických jógových technik.

 

Átma Krijá je jógový systém, který tyto klíče poskytuje lidem dneška. Lze jej snadno začlenit do našeho každodenního života. Byl nám předán skrze Mahavatara Babajiho, který se poprvé dostal do povědomí Západu díky proslulé knize Paramhansa Jóganandy “Životopis jogína.”

 

Átma Krija jóga je kombinací technik, které přináší celkovou transformaci na každé úrovni vaší existence – mentální, fyzické, emocionální, energetické a spirituální. Tato hluboká proměna vede postupně k znovusjednocení omezeného lidského vědomí se svou PRAVOU IDENTITOU – Duší – a s KOSMICKÝM VĚDOMÍM.

 

Átma (duše) je stálý zdroj štěstí, míru a lásky.

 

Blahodárné účinky cvičení Atma Kriya jógy můžete pozorovat v mnoha různých oblastech života. Atma Krija je soubor různých jogínských a meditačních cvičení, která harmonizují mysl, tělo i ducha. Tyto techniky byly vytvořeny s cílem očistit nervový systém, zklidnit mysl, zpomalit proces stárnutí, vyvážit hormony, zvýšit energii a přivést do fyzického těla zdraví a vitalitu. 

 

Atma Kriya zbavuje mysl negativity, naplňuje člověka soucitem a může nás inspirovat k novému způsobu lásky. Pravidelné cvičení může pomoci s vytvářením těsnějších vztahů, vytvářet jednotu v rodině a spojovat lidi se svou božskou podstatou, a tedy s Átmou.

 

Po několika měsících pravidelného cvičení mnoho lidí pociťuje stavy hluboké meditace, jejich nervový systém

pulzuje energií a jejich duchovní srdce vyzařuje čistou lásku.

 

Fyziologické účinky:

– posiluje imunitní systém

– vyvažuje nervový systém

– podporuje obnovu buněk

– zlepšuje mozkové funkce

– zlepšuje schopnost soustředění

 

Emocionální účinky:

– přináší hluboký pocit štěstí

– zlepšuje schopnost milovat

– snižuje stresovou zátěž

– navozuje pocit klidu a míru

– zvyšuje sebedůvěru

– pomáhá rozvíjet intuici a tvořivost

 

Spritituální účinky: 

– cesta k seberealizaci

– probouzí hluboký vnitřní mír

– posiluje trpělivost a duševní vyrovnanost

– prohlubuje moudrost a schopnost rozlišování

– probouzí Kundalini Šakti

– spaluje karmu

 

Změny vlivem metody Átma Krija

Átma (vnitřní jáství) je stálý zdroj štěstí, míru a lásky. Átma Kriya přináší celkovou transformaci na všech úrovních naší existence – fyzické, energetické, mentální, emocionální, intelektuální a spirituální. Tato Hluboká Proměna je katalyzátorem sjednocení omezeného lidského vědomí se svou pravou identitou – Átma – a Átma s Vědomím Vesmíru.
 

 

      

KONTAKT   E-mail
Přispění na stránky : 

FIO banka:

26 00 29 86 39/2010

(dar)

Škola léčitele - Tranformace Ducha
Léčení vztahů
Zdraví
Transformace  vědomí do lásky
Galerie obrazů
Doporučujeme
Kontakt