Indigová dívenka
a její úžasné schopnosti Duchaí

 

Další svědectví indigového dítěte - velmi vyspělé a duchovně čisté duše:


Popíši Vám malou část setkání s indigovým dítětem: Naučila se sama mluvit, a rodiče každým dnem ohromovala novými a novými slovy. Rovněž tak rozhovory s bytostmi, které viděla ona, nikoliv rodiče.

 

Za tímto účelem, kde probíhalo sezení, byla vybrána určitá místnost. Do této místnosti byla nainstalovaná skrytá kamera. Za stoly, které byly v zorném úhlu skryté kamery, se nacházely mechanické hodiny. V určitou hodinu byla místnost otevřena a začali zde chodit lidé, kteří nevěděli, čeho vlastně se zúčastnili. Sedli si ke stolu, pobyli nějakou dobu, kterou měli za tímto účelem vyhrazenu a potom zase odešli, přišli další a další lidé, rodiče s dětmi, starší manželské a nemanželské páry, nebo jenom přátelé na popovídání atd. Vše bylo, jak jsem již řekl v úvodu, natáčeno kamerou. Takhle proběhl celý den, až do večera. Po uzavření sálu přišla indigová dívenka a byla požádána, aby se vrátila v čase (hned upozornila, že čas neexistuje) do otevírací hodiny a začala popisovat lidi a dění u stolu, kteří zde od rána přicházeli a zase odcházeli. Dívenka zavřela oči a začala vykládat přesné popisy lidí a dění u stolu, my jsme měli možnost sledovat celý natočený film na počítači. Všimla si neuvěřitelných detailů osob a popisy byly naprosto přesné až ohromující. Po celou dobu neudělala ani jednu chybu. Po proběhnutí celého filmu jsme ji poděkovali za jedinečný výkon. Odměnila nás velice příjemným absolutně nepopisovatelným úsměvem. Pak byla námi požádána, aby přesně tímhle způsobem popsala na diktafon - MP3 - lidi, kteří přijdou zítra a rovněž podobným způsobem budou natáčeni.

 

Dívenka opět zavřela oči a nový popis znovu začal. Hovořila opět s přesností , až skoro nepochopitelnou pro obyčejné smrtelníky. Vše bylo zaznamenáno kamerou - i z jiného důvodu - promiňte, že ho zde neuvedu. Vše popsala i s časem, který byl vidět na zadní stěně, jenom kvůli testu, protože to bylo naše přání. Popsala i energie kolem lidí, viděla jejich energetické obaly a hned vyhodnotila jedince. Zlý člověk, hodný, roztržitý a mnoho jiného, a také hovořila o problémech těchto lidí přicházejících. Druhý den bylo popsané a ještě i zde nepopsané, ověřeno. Viděla i vstupy a dotazy našeho týmu, který se dotyčných ptal, nebo jim říkal, jaké mají problémy a vše okomentovala. Klobouk dolů a nejhlubší poklona. Kéž by jich zde byly již milióny.

 

Myslím si, že největší šok zažil počítačový odborník a technik tohoto týmu, který všemu nemohl stejně věřit. Jeho levá část mozku, právě ta logická, převyšovala kapacitu myšlení na 92% dle údajů Indigové dívenky. Intuici nepoužíval a pravá část mozku byla skoro ve stavu vypnutém. Dívenka technika oslovila a nabídla mu, jestli se chce na něco v minulosti podívat. Zasmál se a řekl klidně, ale nevěřil ještě v ten moment nabídnutému. Dívenka ho usadil v křesle a ukázala dotyčnému "nevěřícímu technikovi" jeho dětství od porodu, kdy viděl, jak vylezl z matky ven, ukázala mu celé dětství, jak se učil jezdit na koloběžce a mnoho jiného, včetně jeho dvou havárek v autě a kdo mu pomáhal, aby těžkou havárku přežil. Ve filmu, který viděl, byly vidět i tyhle bytosti.

 

Mám zprávy, že nejmenovaný počítačový odborník tři dny s nikým nemluvil. Byl v šoku. Zbouraný svět jistot nabyl až po 4 dnech. Ale nikdy již v rozsahu dřívějším.

 

Proběhlo mnoho jiného s touto dívenkou, ale o tom zde již z pochopitelných důvodů nebudu psát a ani dle domluvy nemohu psát. Před odchodem a odletem z této nejmenované země, mně dívenka začala věnovat pozornost a řekla mně, že mi je smutno u srdce z mnoha lidí. Poprosila mně, abych tam, kde píši občas nějaké články, že moc dobře vím, o jaké stránky se jedná, napsal tento článek a rovněž tak pro čtenáře dekódoval mnou oblíbené CD, který má název IMPÉRIO. Pomyslel jsem na házení perel….. Aniž bych to vyslovil, řekla, že to není pravda, a dodala: bude zde mnoho lidí, které to potěší. Pomůžeš jim v hledání na planetě zemi. Těm, kterým máš pomoci, těm pomůžeš a ostatní tě nemusí zajímat. Dodala ještě, stačí přeložit a dekódovat tři - čtyři skladby. Přijal jsem její radu ještě s námitkou, že nebude dobré prozrazovat o ní nějaká data či popisovat již výše popsané. Sdělila mi, že o ní nemusím mít obavy, že jí nikdo na téhle planetě nemůže ublížit. Pochopil jsem a plním daný slib.

Před rozchodem mi ještě sdělila,

nadešel čas ...

 

 

      

KONTAKT   E-mail
Přispění na stránky : 

FIO banka:

26 00 29 86 39/2010

(dar)

Škola léčitele - Tranformace Ducha
Léčení vztahů
Zdraví
Transformace  vědomí do lásky
Galerie obrazů
Doporučujeme
Kontakt