Aktualizace - Novinky

 

Duchovní pomoc pro život - Bruno Gröning - myšlenky 1. díl / 1. část ( cz )

 

https://www.youtube.com/watch?v=87h4LreTWu0

 

Bruno Gröning - zázračný léčitel

https://www.youtube.com/watch?v=H_-3viJcmd4

 

Bruno Gröning - neobyčejný člověk

V r. 1949 se pres noc stalo jméno Bruno Groening stredem verejného zájmu. Tisk, rozhlas a filmový týdeník o nem prinášely zprávy. Po celé mesíce uvádely události kolem "zázracného doktora", jak byl brzy nazýván, mladou republiku v úzas. Byl natocen film, byly povolány vedecké prošetrující komise a az k nejvyššímu grémiu se úrady zabývaly prípadem Bruna Groeninga. Sociální minister severního Porýní a západního Falcu nechal Bruna Groeninga pronásledovat kvuli porušení lécitelského zákona, bavorský ministerský predseda se naproti tomu vyjádril, ze nelze takový "mimorádný zjev" jako je Groening nechat ztroskotat na paragrafech. Bavorský minister vnitra oznacil jeho cinnost jako "volnou cinnost z lásky". Ve všech vrstvách obyvatelstva se vehementně a sporně o případu Bruna Groeninga diskutovalo. Emocionální vlny planuly vysoko. Duchovní, lékaři, novináři, politikové a psychologové: všichni hovořili o Brunu Groeningovi. Jeho zázračná vyléčení byla pro jedny milostný dar vyšší moci, pro druhé šarlatánství. Avšak fakta vyléčení byla lékařskými vyšetřeními potvrzena. Bruno Groening, narozen 1906 v Gdaňsku a po válce když z vlasti odsunutý emigroval do západního Německa, byl jednoduchý dělník. Živil se různými činnostmi, byl truhlářem, dělníkem v továrně a v přístavu, doručovatelem telegramů a slaboproudým elektromontérem. A tu najednou se stal středem veřejného zájmu. Zpráva o jeho zázračných vyléčeních se rozšířila do celého světa. Ze všech zemí přicházeli nemocní, prosby o pomoc a nabídky. Tesetitisíce pomoc hledajících putovalo k jeho působišti. Revoluce v medicíně si razila svou cestu. Avšak byli tu i odpůrci. Vlivní lékaři, církevní funkcionáři, právníci a bývalí spolupracovníci podnikli vše pro to, aby znemožnili působení Bruna Groeninga. Byl pronásledován zákazy léčení, byl vtažen do procesů. Všechny snahy zařadit jeho působení do řádných kolejí se nezdařily. Jednak z důvodu odporu rozhodujících společenských sil, jednak z důvodu neschopnosti nebo zášti jeho spolupracovníků. Když Bruno Groening v lednu 1959 v Paříži zemřel, byl poslední proces proti němu v plném proudu. Jednání bylo zastaveno, nikdy nebyl vysloven konečný rozsudek. Avšak mnoho otázek zůstalo nezodpovězených. Musik : Burkhard Pesch

 

      

KONTAKT   E-mail
Přispění na stránky : 

FIO banka:

26 00 29 86 39/2010

(dar)

Škola léčitele - Tranformace Ducha
Léčení vztahů
Zdraví
Transformace  vědomí do lásky
Galerie obrazů
Doporučujeme
Kontakt