Aktualizace - Novinky

 

 "'Siła Rusi w Rodzie" AURAMIRA
- krásná pieseň

Pri tejto pesničke si môžete aj zaspievať.... Je to krásna rytmická pieseň, a je tam i duchovné odovzdanie myšlienok nám všetkým na zamyslenie na čom nám najviac záleží,  a na ktoré nemáme zabudnúť...ako SLOVANIA - MILUJÚCI SLOVANIA... Zem nám bola daná do užívania a k nášmu živobytiu a úžitku...

A to je tam, v ich odkaze nám ostatným ľuďom, ako je nám drahá a potrebná naša drahá Zem a naše Slovanstvo - náš jazyk, naše piesne, i naše slovanské národy ktorý je veľký  a Slovanstvo siaha až do týchto národov ... do všetkých národov, nie sú to len Slováci, nie sú to len Češi, nie sú to len Poliaci.. ale aj Rusi.. a ďalší určite až po Kauzkaz...a možno i ďalej... Naši predkovia z dávnej TARTARIE nám odovzdali už dávno pre Slovanov mnohé dary i duchovné i fyzické.. jedním z nich sú starodávne piesne .. môžete si i vy vypočuť alebo i zaspievať ich..

 

Máme veľkú podporu nášho starovekého dedičstva a to sú záznamy v nás kódy ktoré boli do nášho VEDOMIA SLOVANOV vpísané, ktoré znejú: OCHRAŇOVAŤ a MILOVAŤ TÚTO NAŠU KRAJINU A ZEM, i náše SLOVANSKÉ NARODNÉ CITENIE AKO AJ SLOVANSKÉ PIESNE, ... spievajte si ich, sú to piesne nášich národov, kde žijeme je to všetko v nás tie kódy ... a v piesniach sú i naše vibrácie a ochrany !  Zvukom vysielate i vy vašu vibračnú hodnotu do tohto národa, posilujete ho a všetko sa zaznamenáva aj do kolektíveho myslenia a vedomia nás všetkých..  Je to sila ktorú majú len Slovania... preto je tak dôležité si spievať a a posilovať náš národ v týchto dobách... aby sme ovlyvnili pozitívne i okolité národy aby si tiež spievali národné starodávne piesne ...

Máme to prirodzene v sebe.. tak sa tým riaďme všetci bez rozdielu..

Táto skupinka milujúcich ľudí, nám len ukazuje i našu CESTU - MILOVAVAŤ SVOJU RODNÚ ZEM... A STARAŤ SA O ŇU .. CHRÁNIŤ SI SVOJ NÁRODNOSTNÉ CITENIE, AKO AJ STARODÁVNE SLOVANSKÉ ZVYKY, AKO TO ROBIA I TÍTO NAŠI DRAHÍ BRATIA .. v tomto videu...

Možete zakladať také ďalšie krásné CEDROVÉ OSADY, vysádzať tam stromy, ktoré vám budú k užitku ako aj iné plodiny a starať sa tak o ten kusok zeme ktorý je vám ešte drahý ako váš život...

Pekný deň .. s pozdravom Anestea

 

https://www.youtube.com/watch?v=BddMUd1khZM

 

 

 

 

      

KONTAKT   E-mail
Přispění na stránky : 

FIO banka:

26 00 29 86 39/2010

(dar)

Škola léčitele - Tranformace Ducha
Léčení vztahů
Zdraví
Transformace  vědomí do lásky
Galerie obrazů
Doporučujeme
Kontakt