Aktualizace - Novinky

WWW.ENERGETIC SYNTHESIS - Blog Časového posunu

 

Přemístění do druhého harmonického vesmíru

 

 

preklad přes translator googl.. není až tak přesný ...

Přemístění do druhého harmonického vesmíru

Vrchol Ascension Cycle označuje konec 3D kolektivního časového plánu na Zemi. Jak se planeta pohybuje do vyšších frekvencí, které se nacházejí v budoucím časovém prostoru, posune planetární vědomí do budoucí dimenzionální oktávy. Toto přeskočí celé pole planetového vědomí, tedy kolektivní lidské vědomí, do budoucích časových linií, které rezonují s mnohem vyššími rozměrovými frekvencemi. Mnoho z nás na časové ose vzestupu již překročilo tyto dolní dimenzionální časové linie. Co je důležité poznat, je to, že se jedná o planetární událost, která má dopad na všechny na Zemi i mimo ni.

Na konci roku 2017 se planetové tělo přesouvá do pásma vyšších kmitočtů, které se nachází v příštím harmonickém vesmíru. Tato událost změní planetární souřadnice, planetové časové pásmo, čímž se změní, kde je planeta skutečně umístěna ve vesmírném časoprostoru. Kolektivní vědomí na planetě se během cyklu vzestupu pravidelně přesunuje přes rozměrové kmitočtové pásy. Nicméně to, co to předstírá, bude hlavním posunem kolektivního vědomí, je to, že planeta rozšiřuje nejnižší frekvenční pásma, 1D, 2D a 3D, do vyšších kmitočtových pásem v příštím harmonickém vesmíru. To znamená, že na planetě přestanou existovat spodní třírozměrné kmitočtové pásma. Vše, co zůstane, je frekvenční akumulace, kterou kolektivní obyvatelé vytvářejí ve svém vlastním vědomí, což jsou energie, které tvoří z jejich duševních přesvědčení, chování a činností. Lidé, kteří zůstávají v 3. dimenzionálním vědomí po tomto posunu, se stanou stále nepohodlnějšími, extrémně tlakovými a nešťastnými. Mnoho lidí tak pocítí tlak na stlačování, aby rychle proměnil alchymickou téma syntézy polarity, která pomáhá doplnit tyto staré karmické vzory z minulosti, pokud jsme ochotni je nechat jít. Tento proces čištění přidá nebo odečte požadované vzory modrotisků, které budeme potřebovat k tomu, abychom tyto nové souřadnice v zemské mřížce splnili a pomohli vyčistit nestabilní nebo temný vliv síly v našem životě. Jsme hluboce očištěni a zbývající obsah je zpracován na vyšší světlo a vědomí, aby se stabilizoval a syntetizoval do těla, aby se zlepšila energetická soudržnost a duchovní síla. Naší zodpovědností je nyní praktikovat bezpodmínečnou lásku ke všemu, co vidíme, a vidět všechno a všechny kolem nás jako spojené se sjednoceným celkem. Současně učiníme jasné záměry, kde se dá náš souhlas, ve vyšších orgánech. Tento láskyplný záměr a soucitná praxe budeme udržovat naše srdce otevřené a přizpůsobené zdrojovému poli a přechod mnohem pohodlnější.

Hluboká rekonfigurace, která se projevuje v holografické geografii planety, ovlivňuje činnost vysílání Stargates , Power Vortices , Ley Lines a Ray . Výsledkem je to, že se snižuje do kolektivního vědomí lidské rasy a přímo ovlivňuje funkce vědomí lidského Světelného těla, duchovní identitu a časové linie. Architektura makrokosmu prochází radikálním posunem a to zase projeví řetězovou reakci, která výrazně změní konfiguraci lidského energetického pole a světelného těla. Události, které hluboce mění naše energetické pole, způsobují radikální změny v našem životním stylu a vztazích.

Příprava na rok 2017

Mnozí z nás se na konci roku 2017 připravují na planetární uspořádání do dalšího harmonického vesmíru, který vyžaduje, aby mnoho planetárních pracovníků sítě vyčistil více časových řad, zařízení a implantátových struktur, které jsou zaznamenány na poli kolektivního vědomí buď z nahromaděných minulé miasmatické energie nebo které byly vytvořeny umělou inteligencí. Toto pětileté okno je velmi důležité pro splnění termínu upgradu mise, aby bylo možné na konci roku 2017 zakotvit do nového časového plánu kolektivního vědomí. Aby tato lhůta splnila, musí mít planeta nárůst základního prahu frekvence, která se koná uvnitř vědomí lidí, kteří tvoří dohodu o kolektivním vědomí na této planetě.

 
Kategorie: Bifurkační aktualizace

Přečtěte si více ...

Nižší obsah dimenze a ley linky se vracejí k bodům Grual, které mají být vráceny matkou

Prohlížení shrnutí diskuze shromáždění

Tento zápis je z jednoho z prvních zasedání, které jsme měli poté, co jsme se přestěhovali z Kalifornie, což vysvětluje změny, ke kterým dochází v planetárním těle, které se zabývají hlavně tím, jak se pole s nižšími částicemi zvedají, a přítok energií probíhajících na planetární síti vysílali tyto proudy do vodorovných linií ley, pokrytých entitami a úlomky miasma, zpět k původní hvězdné bráně nebo Grual bod v zemi pro rekultivaci. Podle mého názoru to začalo vědomou účastí s makrokosmickou rekonfigurací v planetárních čakrech, dimenzionálními prostory v částicových polích a dalšími víry a mrtvými energetickými prostory a uznávání těchto změn by mělo přímý dopad na lidské kmeny, historie genetické mutace, jednotlivé energetické centra a části těla, monadickou strukturu a zranitelnost vůči těm společenstvím, které se podílely na 2. historii hvězdné války o Božích dějinách, stejně jako na spojení spřádání lidské DNA se zvířaty, což je to, o čem se některé agentury Milab podílejí na různých experimentech DNA. Mnoho lidí, kteří jsou ve světě nyní násilní a agresivní, mají tyto hybridní kódy zvířat zapsané do svého lehkého těla, aby podvrátily aktivaci DNA, a tak je vystavily hněvu, podrážděnosti a formám násilí. Několik 2. triberů opustilo komunitu nedávno. Je to dlouhé, takže jsem zde dal souhrn klíčových bodů:

SOUHRN

 • Je to spousta zastaralosti, která se nyní děje s pohybem konfigurací, které ovlivňují energii dolního pole (1D, 2D a 3D). Z tohoto důvodu se soustředění na primárně toto sídlo monády (hara komplex), sedadlo duše, vyčistěné obrácené polarity, zastaralé nižší energie. Vycházíme do dalšího vyšší frekvence nebo harmonického naladění, které je vhodné pro to, aby bylo sídlo monáda plně ztělesněno (komplex hara). Požádáme se o určení stability fyzického těla a všech fyzických matricových zpětných vazeb, které podporují toto základní těleso, monadické ztvárnění.
   
  Kategorie: Bifurkační aktualizace

  Přečtěte si více ...

Časová osa Ascension for Corridor vědomí : Nastal čas, kdy bifurkace vědomí na planetě Zemi vyžadovala další evoluční rámec pro obsluhu širokého spektra lidského vědomí prostřednictvím planetárního hostování zakladatele a planetáře Krystal Star . Hostování Krystal Star znamená obnovu všeobecných zákonů a zásad, které jsou základním charakterem Vědomí kosmického Krista, které je postaveno na konstrukci 12-vláknové DNA silikátové matrice . Chcete-li obnovit architekturu diamantového slunečního těla na této zemi a znovu sestavit holografickou šablonu Christos-Sofie zaznamenanou v minulosti, současných i budoucích pozemských časových osách, zakládající opatrovníci uvedou pokyny k ediktu Cosmic Law Evolution.

Non-lidská osobnost / Ego (1D-11D)

 • Polarita: Jakákoliv polarita nebo dimenze
 • Identita: nehumánní ego, dravá mysl, padlé vědomí nebo roztříštěná mysl
 • Zákon nebo princip: služba pro sebe, dravce mysli
 • Edict kosmického práva evoluce: Rehabilitace
 • Integrace polarity Léčení: Luciferovy a Satanické síly

Popis: Mnozí gestalty subjektů tvořících násilné mysli dravce NAA , Fallen Angelic , Moon Lineages, Fallen Elohim, Orion Group , Fallen Anu a další divoce negativní ego, které napadly zemi, aby uvěznili vědomí, jsou v rozporu s kosmickým zákonem. Jsou systematicky čteny jejich práva podle Knihy všeobecného práva prostřednictvím zakladatelů strážců. Tyto entity budou přecházet do anduluského systému umístěného v Orion Molecular Cloud Burst a souhvězdí Eridanus pro rehabilitaci pod evolucním edikátorem Founder Guardian Sponsor. Konzervaci Archontických entit, jejichž primární vědomí jsou dravé myšlenky a systémy víry nenávisti, strachu, války a zabíjení, existují v paradigmatu Anti-Boha a Antikrista. Zakladatelé strážců označují tyto vetřelce jako vandální skupiny, jako jsou vandalové z Eri-Andu. Cizí architektura, její toxické odpadní pole a zbytky miasma vytvořené těmito entitami jsou systematicky depolarizovány ve vakuu v oblastech bez rozdílu a poté recyklovány zpět do prázdnoty. Použitá metoda spočívá v tom, že je odesílána přes Matky Aqua Ray Vortex, která organicky zpracovává materiál založený na zákoně své vlastní povahy. Lidské duše, které byly uvězněny v cizí architektuře nebo ve fantomových prostorách, budou uvolněny a umístěny do 4D pozitivní / negativní rehabilitace. Probíhají tranzity pro hojení integrace polarity na vhodných cestách vědomí a kromě vylepšení mise pro Ascension Plan B.

 
Kategorie: Bifurkační aktualizace

Přečtěte si více ...

Existuje mnoho rekonfigurací jemné síly, k nimž dochází na kvantové úrovni planetového mainframu, které mění způsob, jakým se vnější a kolektivní energetická pole organizují a projevují ve světě. To posunuje způsob, jakým původní plán člověka vysílá své inteligentní informace do polí kolektivního vědomí země. Když se kolektivní pole změní tímto způsobem, znamená to, že v kolektivní smlouvě došlo k posunu frekvence, která ovlivňuje celkovou evoluru vědomí na planetě, a tudíž časový posun.

Jako aktuální časový posun to také posunuje polohu souřadnic a energetický obsah minulých a budoucích časových horizontů existujících na zemské rovině, a to současně. Existují silné infuze plazmového světla a nové časové kódy, které jsou filtrovány na zemi, když procházíme Stříbrnou bránou . Křižovatka existuje mezi dvěma obvodovými cestami, cestou Slunce a Galaktickým rovníkem , která otevírá bránu mezi souhvězdami Taurus a Gemini . Jak Slunce prochází Gemini, přenos jeho zvěrokruhu zásadně ovlivňuje tělo země a proto ovlivňuje chování v kolektivním vědomí lidstva. V současné době jsou vysoké tlaky syntetizovat páry opačného, ​​které existují ve světě sil, aby se vyvíjely za černou látku s nižší hustotou, která byla pohřbena v oblastech kolektivního vědomí země. Množství této černé látky se projevuje na časových úsecích z vložené cizí architektury , které napodobují princip výroby Matky a jsou to, co temné entity mají tendenci únosovat. Budování tlaku mezi těmito protichůdnými silami a skupinami dosáhne svého vrcholu, který rozděluje nebo rozděluje časové řady . To je výrazně zesíleno v kolektivních polích, zejména v letním slunovratu do poloviny července, jako planetární časový posun.

Nové časové lhůty mají překonat předchozí historii mimozemské hybridizace a ničivé programování viktimizátorů, které byly instalovány v nižším kolektivním vědomí. Tyto nové časové lhůty jsou podobné letištní dráze, která je navržena tak, aby pomohla překlenout současnou realitu Země (která je výsledkem nahromaděných energií minulých destruktivních dějin s NAA ), spojit se s vyššími realitními potenciály božského člověka na budoucí zemi. Jsme na přistávací dráze, která vede k našim vyšším realitním potenciálům v budoucím časovém horizontu. Ne každý je na stejné časové ose. Zkuste si vzpomenout na tuto skutečnost, abyste pomohli přinést větší pohodlí, když se setkáte s intenzivními, náhlými a spontánními změnami života, které se během této doby vyskytují častěji.

 
Kategorie: Bifurkační aktualizace

Přečtěte si více ...

Bifurkace znamená rozdělení hlavního těla na dvě části. V matematickém studiu změny, ke které dochází v rámci struktury nebo prostoru, dochází k bifurkaci, když změna parametru způsobí změnu stability rovnováhy (nebo pevného bodu v poli). Znalost matematické změny, která v současné době posune geometrickou hodnotu frekvence, která dále vytváří rozdíly ve struktuře času a prostoru, je pro nás nyní velmi důležitá. To je přímo souvisí s nastávajícím rozdělením, které se vyskytuje mezi časovými harmonizemi, které řídí naše pokračující vědomí (energetické) vyjádření na zemské rovině, jak se pohybuje do budoucího času. Takže planetární pole a lidstvo přicházejí zažít další fázi planetárního Vzestupného cyklu , což je povaha Bifurkace času .

Bod odklonu

Čím nižší je celková energie, tím více se stane nestabilní a odpojená osobní a environmentální zkušenost na Zemi. Čím vyšší je celková energie, tím stabilnější a spojená bude osobní a environmentální zkušenost na Zemi. Planetární kolektivní energetické pole má mnoho, mnoho vrstev průsečíků, které vytvářejí více přístupových bodů do diagonálních linií, které se pohybují v interdimenzionálních polích. Tyto vazby umožňují přímou prolínání se s mnoha různými časovými obdobími, které se pohybují v minulosti, současnosti a budoucnosti. Toto se nazývá transdimenzionální cestování v čase. Kumulativní účinek postupného zvyšování frekvence a změna množin instrukcí v mnoha transdimenzionálních časových a kosmických polích dosáhl bodu divergence. Vyvrcholením dosažení tohoto bodu divergence v trans-čase a prostoru je nutnost posunu celkových parametrů planetového energetického pole. Tento tlak síly působící v planetovém energetickém poli má za následek akumulační intenzitu a zesílení extrémní polarity. Když extrémní polarita spojených sil, které existují společně v rámci kolektivního energetického pole, dosáhne vrcholu, dochází k rozdělení. Toto se nazývá bod odchylky v pevném bodě v poli (v rozsahu možností), z něhož se vyskytuje Bifurkace času .

 
Kategorie: Bifurkační aktualizace

Přečtěte si více ...

Někteří z nás již mnoho let poznamenali, že naše nižší energetická centra se mění. Prostřednictvím rekonfigurace těchto středisek nižších energií, známých jako 1. čakra , 2. čakra a 3. čakra nebo 1D-2D-3D čakry, jsme cítili, jak mění jejich kmitočtovou frekvenci. Někteří to chápou jako představující vyšší dimenzionální čakry s různými frekvenčními barvami. To obvykle začíná barvením Aurora , vnímá proces re-šifrování v dolním těle, který provádí opravy etherového dvojitého a nižšího energetického centra. Kořenová nebo perineální oblast pro mnoho lidí starších lidí již není červená, ale změní se na světlejší odstíny fialové, růžové a jednou se přelepí do vyšších středisek energie, stává se odstíny modrozelených nebo světlých pastelů. Když jsme tuto změnu frekvence ztělesnili, už se nemůžeme obávat přežití. Můžeme jasně vidět, kdy Falešný král Tyranny , z červeného vlnového spektra, manipuluje archetypy obětí na veřejnosti, aby podnítil strach. Tento proces vzestupu frekvence se odehrává nějakou dobu, avšak nyní se postupně stává pro více lidí. Nižší čakry bývaly éterické kužele, které byly nefyzickými membránami, umístěné v horní vrstvě našeho Světelného těla . Hlavní energetická centra jsou stále přítomna, přesto jsou zvýšena, aby spustila životně důležité síly v našich dolních tělních žlázách, orgánech a meridiánech. Chakra kužele nakonec se vstřebá do aspektů vyššího vědomí těla a zcela se přemění.

Nejlepší způsob, jak to pochopit, je, že čakry jsou aspektem vědomí, které řídí typ softwaru, který je řízen z šablony, která se nachází uvnitř primárního planetárního těla ve sluneční soustavě. Nižší čakry lidí byly těžce zneužívány díky negativní kontrole Mind směřující k poškození těchto čaker a jejich příslušných žláz správně fungovat. Program Chakra vedl překryvy do endokrinních žláz, namísto toho, aby endokrinní žlázy mohly fungovat tak, jak byly navrženy. Nižší aspekty vědomí vztahující se k těmto čakrovým programům jsou frekvence přežití, strach, instinktivní pohony, odpojení, sexuální a genderové zmatek, sobectví ( STS ) a hmotná moc. Mnoho z těchto programů s nízkým kmitočtem je zesíleno od vlivů pocházejících z planety Saturn, Neptun a Mars. Když tyto nižší aspekty programování vědomí již nejsou přítomny, v našich myšlenkách nebo stavu bytí přestanou existovat. Když se zaměřujeme na duchovní službu a Boží lásku , nakonec se tyto nižší aspekty vědomí rozpouští do vyšší frekvence. Naše Světelné tělo se znovu přizpůsobuje tak, aby odráželo nové vyšší frekvence, na které jsme se zaměřili, a nový systém vědomí je v těle postaven, aby usiloval o vyšší vědomí.

Změna vědomí vytváří posun v konfiguraci energetického pole, a to vždycky nastane dříve, než dojde k viditelné změně ve fyzickém těle. Veškerý projev je ze stavu vědomí, který se řídí prostřednictvím energetického pole (Světelné tělo) a pak do fyzického těla.

Každé kolo Chakra je zodpovědné za interakci s fyzickým tělem prostřednictvím stimulace příslušné endokrinní žlázy a nervového plexu, které řídí jeho zasílání zpráv. Každá čakra obecně měla vládu nad oblastí těla, kde je umístěna a provozuje archetypální programy nebo vzorce vyjadřování. Vzhledem k tomu, že programování falešných identit se nakonec rozpustí, rozšiřováním vědomí zodpovídá nová funkce přímo do endokrinní žlázy a tělo rozvíjí nový nervový plexus, aby zvládl cirkulaci spojení do tělesných systémů. To stimuluje opětovné připojení interních systémů ke komunikaci s částmi těla, takže části těla mohou komunikovat s rozšiřujícím se vědomím . Endokrinní žláza se probudí s novým účelem a novou frekvencí as potenciálně novými funkcemi.

Rozpuštění částic čaker

Je to spousta zastaralosti, která se nyní děje s pohybem konfigurací, které ovlivňují energii dolního pole (1D, 2D a 3D). Z tohoto důvodu se musíme soustředit hlavně na to, že sídlí Monad (hara komplex), sedadlo duše, vyčistí polaritu obrácení a zastaralé nižší energie. Vycházíme do dalšího vyššího frekvenčního nebo harmonického naladění, které je vhodné pro plné ztělesnění sídla monády ( Hara Center ). Požádáme se o určení stability fyzického těla a všech fyzických matricových zpětných vazeb, které podporují toto základní těleso, monadické ztvárnění.

 
Kategorie: Bifurkační aktualizace

Přečtěte si více ...

Babelova věž, žlázové implantáty, změna na funkce žláz, časová vazba na sumersko-egyptskou invazi, cílené útoky na pracovníky světla, které dělají duchovní poslání ke sjednocení, posvátné manželství, hierogamické spojení ve všech ohledech. Pokus zabít kód HGS.

Prohlížení shrnutí diskuze shromáždění

Takže jsme se dnes zmiňovali o svém zasedání v pátek 21. října 2016. Prostě držet prostor pro posílení a posilování našeho skupinového vědomí, znovu držet prostor pro naše hierogamické pole a posvátné manželství a porozumět jeho vnitřnímu spojení, přes vše, co jsme s našimi životy na této planetě. Chtěli by si uvědomit, že týdny předcházející tomuto nedávnému zpravodaji jsou velmi náročné a skutečně přinesly pochopení na hlubší úrovni. Pokračujeme dál dolů za králičím otvorem pochopení války ve vědomí, která se vyskytuje na této planetě, opravdu se rozpadá na tento dvouvlnový, trojvlnový konflikt vědomí, dualita versus Trinity vlna, která je vytvořena prostřednictvím posvátného spojení prostřednictvím rovnováhy mužský ženský, přicházející do sjednocení na všech úrovních.

Stále trváme na odporu, konfliktu a zasahování a přímý útok na obtěžování a agresi vůči těm z nás, kteří v našem srdci cítí spojení s Hierogámovou šablonou, která je opět vyvrtána do jejího jádra, mužského a ženského, Matka a Otec, sjednocení obou. Myslím si dnes, když si uvědomujeme, že mnohé výzvy, kterým čelíme s Michaelovými válkami, které přicházejí na povrch, skutečně zdůrazňují nejzákladnější část toho, co ztělesňujeme, co zde stojíme. A opět je to něco, co nemůžete nucen ani překrývat. Je to buď něco, co je pro vaše srdce drahé a posvátné, nebo to prostě necítíte, je zde nedostatek rezonance. Myslím, že je to spojení se sjednocením mužské a ženské energie a pocit posvátnosti a opravdu jejího významu při obnově rovnováhy a rozumnosti a soudržnosti. To, že klíčem je rovnováha mezi muži a ženami, sjednocení pohlaví na všech úrovních a přesto sdílíme planetu s různorodými bytostmi lidské i nehumánní, které existují, aby zničily tuto věc. S tím vůbec nesouhlasí. Nechtějí se sjednocovat, nechtějí existovat s mužskou ženskou energií v rovnováze.

Proto si myslím, že je důležité mít jen chvíli, abychom to opravdu rozpoznali a opět díky lásce a ocenění a všem nám všem vděčím, že držíme podporu a stojíme za něco, co představuje naše spojení s Božstvím. A že přirozená přirozenost, respektování přirozených zákonů, přirozený aspekt stvoření a to, jak je s tím spojeno, ale také rozpoznat, že jsme v době, kdy existuje obrovské množství odporu proti všemu, co jsme jako lidské bytosti a obzvláště jako božské suverénní svobodné bytí. Síly odporu se naprosto pokoušejí zničit, zasahovat a erodovat posvátnou povahu Hieros Gamos. Procházet každou z těchto úrovní pochopení procesu budování křídel, tento proces budování křídel, který je podstatný v léčbě duševního těla a přivedení této matice do celistvosti, propojující vrstvy duše. Traumata křídla je nyní zvláště vyzdvižena kvůli historii Michaela a tomu, co je známo jako genetický blok 66, což je vlastně implantát. Ale je to také genetický blok v krevních liniích zde a toto je zřejmě v tomto okamžiku zesíleno, což vyvolává spoustu hněvu a chaosu na polích, protože tyto dvě protichůdné frakce. A co to znamená přinést celistvost a uzdravení mezi tímto Michaelovým aspektem Mary, který přináší celistvost v duši, v úrovni posvátného manželství.

Stále se zabýváme planetární úrovní, první úrovní posvátného manželství, která vytváří křídla. Je to přirozený vývoj, do něhož se planeta dostává do pohybu, a její setkání s obrovským odporem, který se opět rozpadá na tuto válku a konflikt mezi dualitou, vědomím, které si přeje udržet svou kontrolu nad touto skutečností, a tri -wave, která nás opět vede zpět do posvátného manželství nebo šablony Hierogamic.

Takže když jsme si uvědomili, že jsme ve velmi těžkém čase v přechodu planety, což má dopad na spoustu lidí kolem nás. Rozpoznání síly věnování oddanosti, která pochází z našeho srdce, abychom mohli obstát a udržet energii potřebnou pro to. Vytvoření prostoru pro to, aby se projevilo, je opravdu to, co tu děláte. Takže znovu chtěli uznat, že to včas rozpoznají na tomto konkrétním křižovatce. Protože jsem opravdu cítil, že jsem byl v době vrcholu odporu proti tomu. Jakákoliv zranitelnost nebo slabost, která by zničila jednotu mezi muži a ženou, v každé možné permutaci, kterou si dokážete představit. Ať už jsou to naše vztahy, ať už nás to vyváží s vámi, ať je to, že nás držíme na jedné straně nebo na druhé polarizované, opět více mužské nebo ženské. Jsme určitě v duchovní bitvě právě teď udržet rovnováhu, držet jednotku držet posvátné manželství. A pochopit její význam ve stvoření a znovu vracející se suverenitu ke stvoření a být příkladem vědomí, tím, že věnujeme našemu tělu naše bytosti k tomuto účelu, a to se však přenáší do našeho světa na zemi.

 
Kategorie: Bifurkační aktualizace

Přečtěte si více ...

Strana 1 z 3

 

Vrchol Ascension Cycle označuje konec 3D kolektivního časového plánu na Zemi. Jak se planeta pohybuje do vyšších frekvencí, které se nacházejí v budoucím časovém prostoru, posune planetární vědomí do budoucí dimenzionální oktávy. Toto přeskočí celé pole planetového vědomí, tedy kolektivní lidské vědomí, do budoucích časových linií, které rezonují s mnohem vyššími rozměrovými frekvencemi. Mnoho z nás na časové ose vzestupu již překročilo tyto dolní dimenzionální časové linie. Co je důležité poznat, je to, že se jedná o planetární událost, která má dopad na všechny na Zemi i mimo ni.

Na konci roku 2017 se planetové tělo přesouvá do pásma vyšších kmitočtů, které se nachází v příštím harmonickém vesmíru. Tato událost změní planetární souřadnice, planetové časové pásmo, čímž se změní, kde je planeta skutečně umístěna ve vesmírném časoprostoru. Kolektivní vědomí na planetě se během cyklu vzestupu pravidelně přesunuje přes rozměrové kmitočtové pásy. Nicméně to, co to předstírá, bude hlavním posunem kolektivního vědomí, je to, že planeta rozšiřuje nejnižší frekvenční pásma, 1D, 2D a 3D, do vyšších kmitočtových pásem v příštím harmonickém vesmíru. To znamená, že na planetě přestanou existovat spodní třírozměrné kmitočtové pásma. Vše, co zůstane, je frekvenční akumulace, kterou kolektivní obyvatelé vytvářejí ve svém vlastním vědomí, což jsou energie, které tvoří z jejich duševních přesvědčení, chování a činností. Lidé, kteří zůstávají v 3. dimenzionálním vědomí po tomto posunu, se stanou stále nepohodlnějšími, extrémně tlakovými a nešťastnými. Mnoho lidí tak pocítí tlak na stlačování, aby rychle proměnil alchymickou téma syntézy polarity, která pomáhá doplnit tyto staré karmické vzory z minulosti, pokud jsme ochotni je nechat jít. Tento proces čištění přidá nebo odečte požadované vzory modrotisků, které budeme potřebovat k tomu, abychom tyto nové souřadnice v zemské mřížce splnili a pomohli vyčistit nestabilní nebo temný vliv síly v našem životě. Jsme hluboce očištěni a zbývající obsah je zpracován na vyšší světlo a vědomí, aby se stabilizoval a syntetizoval do těla, aby se zlepšila energetická soudržnost a duchovní síla. Naší zodpovědností je nyní praktikovat bezpodmínečnou lásku ke všemu, co vidíme, a vidět všechno a všechny kolem nás jako spojené se sjednoceným celkem. Současně učiníme jasné záměry, kde se dá náš souhlas, ve vyšších orgánech. Tento láskyplný záměr a soucitná praxe budeme udržovat naše srdce otevřené a přizpůsobené zdrojovému poli a přechod mnohem pohodlnější.

Hluboká rekonfigurace, která se projevuje v holografické geografii planety, ovlivňuje činnost vysílání Stargates , Power Vortices , Ley Lines a Ray . Výsledkem je to, že se snižuje do kolektivního vědomí lidské rasy a přímo ovlivňuje funkce vědomí lidského Světelného těla, duchovní identitu a časové linie. Architektura makrokosmu prochází radikálním posunem a to zase projeví řetězovou reakci, která výrazně změní konfiguraci lidského energetického pole a světelného těla. Události, které hluboce mění naše energetické pole, způsobují radikální změny v našem životním stylu a vztazích.

Příprava na rok 2017

Mnozí z nás se na konci roku 2017 připravují na planetární uspořádání do dalšího harmonického vesmíru, který vyžaduje, aby mnoho planetárních pracovníků sítě vyčistil více časových řad, zařízení a implantátových struktur, které jsou zaznamenány na poli kolektivního vědomí buď z nahromaděných minulé miasmatické energie nebo které byly vytvořeny umělou inteligencí. Toto pětileté okno je velmi důležité pro splnění termínu upgradu mise, aby bylo možné na konci roku 2017 zakotvit do nového časového plánu kolektivního vědomí. Aby tato lhůta splnila, musí mít planeta nárůst základního prahu frekvence, která se koná uvnitř vědomí lidí, kteří tvoří dohodu o kolektivním vědomí na této planetě.

 
Kategorie: Bifurkační aktualizace

Přečtěte si více ...

Nižší obsah dimenze a ley linky se vracejí k bodům Grual, které mají být vráceny matkou

Prohlížení shrnutí diskuze shromáždění

Tento zápis je z jednoho z prvních zasedání, které jsme měli poté, co jsme se přestěhovali z Kalifornie, což vysvětluje změny, ke kterým dochází v planetárním těle, které se zabývají hlavně tím, jak se pole s nižšími částicemi zvedají, a přítok energií probíhajících na planetární síti vysílali tyto proudy do vodorovných linií ley, pokrytých entitami a úlomky miasma, zpět k původní hvězdné bráně nebo Grual bod v zemi pro rekultivaci. Podle mého názoru to začalo vědomou účastí s makrokosmickou rekonfigurací v planetárních čakrech, dimenzionálními prostory v částicových polích a dalšími víry a mrtvými energetickými prostory a uznávání těchto změn by mělo přímý dopad na lidské kmeny, historie genetické mutace, jednotlivé energetické centra a části těla, monadickou strukturu a zranitelnost vůči těm společenstvím, které se podílely na 2. historii hvězdné války o Božích dějinách, stejně jako na spojení spřádání lidské DNA se zvířaty, což je to, o čem se některé agentury Milab podílejí na různých experimentech DNA. Mnoho lidí, kteří jsou ve světě nyní násilní a agresivní, mají tyto hybridní kódy zvířat zapsané do svého lehkého těla, aby podvrátily aktivaci DNA, a tak je vystavily hněvu, podrážděnosti a formám násilí. Několik 2. triberů opustilo komunitu nedávno. Je to dlouhé, takže jsem zde dal souhrn klíčových bodů:

SOUHRN

 • Je to spousta zastaralosti, která se nyní děje s pohybem konfigurací, které ovlivňují energii dolního pole (1D, 2D a 3D). Z tohoto důvodu se soustředění na primárně toto sídlo monády (hara komplex), sedadlo duše, vyčistěné obrácené polarity, zastaralé nižší energie. Vycházíme do dalšího vyšší frekvence nebo harmonického naladění, které je vhodné pro to, aby bylo sídlo monáda plně ztělesněno (komplex hara). Požádáme se o určení stability fyzického těla a všech fyzických matricových zpětných vazeb, které podporují toto základní těleso, monadické ztvárnění.
   
  Kategorie: Bifurkační aktualizace

  Přečtěte si více ...

Časová osa Ascension for Corridor vědomí : Nastal čas, kdy bifurkace vědomí na planetě Zemi vyžadovala další evoluční rámec pro obsluhu širokého spektra lidského vědomí prostřednictvím planetárního hostování zakladatele a planetáře Krystal Star . Hostování Krystal Star znamená obnovu všeobecných zákonů a zásad, které jsou základním charakterem Vědomí kosmického Krista, které je postaveno na konstrukci 12-vláknové DNA silikátové matrice . Chcete-li obnovit architekturu diamantového slunečního těla na této zemi a znovu sestavit holografickou šablonu Christos-Sofie zaznamenanou v minulosti, současných i budoucích pozemských časových osách, zakládající opatrovníci uvedou pokyny k ediktu Cosmic Law Evolution.

Non-lidská osobnost / Ego (1D-11D)

 • Polarita: Jakákoliv polarita nebo dimenze
 • Identita: nehumánní ego, dravá mysl, padlé vědomí nebo roztříštěná mysl
 • Zákon nebo princip: služba pro sebe, dravce mysli
 • Edict kosmického práva evoluce: Rehabilitace
 • Integrace polarity Léčení: Luciferovy a Satanické síly

Popis: Mnozí gestalty subjektů tvořících násilné mysli dravce NAA , Fallen Angelic , Moon Lineages, Fallen Elohim, Orion Group , Fallen Anu a další divoce negativní ego, které napadly zemi, aby uvěznili vědomí, jsou v rozporu s kosmickým zákonem. Jsou systematicky čteny jejich práva podle Knihy všeobecného práva prostřednictvím zakladatelů strážců. Tyto entity budou přecházet do anduluského systému umístěného v Orion Molecular Cloud Burst a souhvězdí Eridanus pro rehabilitaci pod evolucním edikátorem Founder Guardian Sponsor. Konzervaci Archontických entit, jejichž primární vědomí jsou dravé myšlenky a systémy víry nenávisti, strachu, války a zabíjení, existují v paradigmatu Anti-Boha a Antikrista. Zakladatelé strážců označují tyto vetřelce jako vandální skupiny, jako jsou vandalové z Eri-Andu. Cizí architektura, její toxické odpadní pole a zbytky miasma vytvořené těmito entitami jsou systematicky depolarizovány ve vakuu v oblastech bez rozdílu a poté recyklovány zpět do prázdnoty. Použitá metoda spočívá v tom, že je odesílána přes Matky Aqua Ray Vortex, která organicky zpracovává materiál založený na zákoně své vlastní povahy. Lidské duše, které byly uvězněny v cizí architektuře nebo ve fantomových prostorách, budou uvolněny a umístěny do 4D pozitivní / negativní rehabilitace. Probíhají tranzity pro hojení integrace polarity na vhodných cestách vědomí a kromě vylepšení mise pro Ascension Plan B.

 
Kategorie: Bifurkační aktualizace

Přečtěte si více ...

Existuje mnoho rekonfigurací jemné síly, k nimž dochází na kvantové úrovni planetového mainframu, které mění způsob, jakým se vnější a kolektivní energetická pole organizují a projevují ve světě. To posunuje způsob, jakým původní plán člověka vysílá své inteligentní informace do polí kolektivního vědomí země. Když se kolektivní pole změní tímto způsobem, znamená to, že v kolektivní smlouvě došlo k posunu frekvence, která ovlivňuje celkovou evoluru vědomí na planetě, a tudíž časový posun.

Jako aktuální časový posun to také posunuje polohu souřadnic a energetický obsah minulých a budoucích časových horizontů existujících na zemské rovině, a to současně. Existují silné infuze plazmového světla a nové časové kódy, které jsou filtrovány na zemi, když procházíme Stříbrnou bránou . Křižovatka existuje mezi dvěma obvodovými cestami, cestou Slunce a Galaktickým rovníkem , která otevírá bránu mezi souhvězdami Taurus a Gemini . Jak Slunce prochází Gemini, přenos jeho zvěrokruhu zásadně ovlivňuje tělo země a proto ovlivňuje chování v kolektivním vědomí lidstva. V současné době jsou vysoké tlaky syntetizovat páry opačného, ​​které existují ve světě sil, aby se vyvíjely za černou látku s nižší hustotou, která byla pohřbena v oblastech kolektivního vědomí země. Množství této černé látky se projevuje na časových úsecích z vložené cizí architektury , které napodobují princip výroby Matky a jsou to, co temné entity mají tendenci únosovat. Budování tlaku mezi těmito protichůdnými silami a skupinami dosáhne svého vrcholu, který rozděluje nebo rozděluje časové řady . To je výrazně zesíleno v kolektivních polích, zejména v letním slunovratu do poloviny července, jako planetární časový posun.

Nové časové lhůty mají překonat předchozí historii mimozemské hybridizace a ničivé programování viktimizátorů, které byly instalovány v nižším kolektivním vědomí. Tyto nové časové lhůty jsou podobné letištní dráze, která je navržena tak, aby pomohla překlenout současnou realitu Země (která je výsledkem nahromaděných energií minulých destruktivních dějin s NAA ), spojit se s vyššími realitními potenciály božského člověka na budoucí zemi. Jsme na přistávací dráze, která vede k našim vyšším realitním potenciálům v budoucím časovém horizontu. Ne každý je na stejné časové ose. Zkuste si vzpomenout na tuto skutečnost, abyste pomohli přinést větší pohodlí, když se setkáte s intenzivními, náhlými a spontánními změnami života, které se během této doby vyskytují častěji.

 
Kategorie: Bifurkační aktualizace

Přečtěte si více ...

Bifurkace znamená rozdělení hlavního těla na dvě části. V matematickém studiu změny, ke které dochází v rámci struktury nebo prostoru, dochází k bifurkaci, když změna parametru způsobí změnu stability rovnováhy (nebo pevného bodu v poli). Znalost matematické změny, která v současné době posune geometrickou hodnotu frekvence, která dále vytváří rozdíly ve struktuře času a prostoru, je pro nás nyní velmi důležitá. To je přímo souvisí s nastávajícím rozdělením, které se vyskytuje mezi časovými harmonizemi, které řídí naše pokračující vědomí (energetické) vyjádření na zemské rovině, jak se pohybuje do budoucího času. Takže planetární pole a lidstvo přicházejí zažít další fázi planetárního Vzestupného cyklu , což je povaha Bifurkace času .

Bod odklonu

Čím nižší je celková energie, tím více se stane nestabilní a odpojená osobní a environmentální zkušenost na Zemi. Čím vyšší je celková energie, tím stabilnější a spojená bude osobní a environmentální zkušenost na Zemi. Planetární kolektivní energetické pole má mnoho, mnoho vrstev průsečíků, které vytvářejí více přístupových bodů do diagonálních linií, které se pohybují v interdimenzionálních polích. Tyto vazby umožňují přímou prolínání se s mnoha různými časovými obdobími, které se pohybují v minulosti, současnosti a budoucnosti. Toto se nazývá transdimenzionální cestování v čase. Kumulativní účinek postupného zvyšování frekvence a změna množin instrukcí v mnoha transdimenzionálních časových a kosmických polích dosáhl bodu divergence. Vyvrcholením dosažení tohoto bodu divergence v trans-čase a prostoru je nutnost posunu celkových parametrů planetového energetického pole. Tento tlak síly působící v planetovém energetickém poli má za následek akumulační intenzitu a zesílení extrémní polarity. Když extrémní polarita spojených sil, které existují společně v rámci kolektivního energetického pole, dosáhne vrcholu, dochází k rozdělení. Toto se nazývá bod odchylky v pevném bodě v poli (v rozsahu možností), z něhož se vyskytuje Bifurkace času .

 
Kategorie: Bifurkační aktualizace

Přečtěte si více ...

Někteří z nás již mnoho let poznamenali, že naše nižší energetická centra se mění. Prostřednictvím rekonfigurace těchto středisek nižších energií, známých jako 1. čakra , 2. čakra a 3. čakra nebo 1D-2D-3D čakry, jsme cítili, jak mění jejich kmitočtovou frekvenci. Někteří to chápou jako představující vyšší dimenzionální čakry s různými frekvenčními barvami. To obvykle začíná barvením Aurora , vnímá proces re-šifrování v dolním těle, který provádí opravy etherového dvojitého a nižšího energetického centra. Kořenová nebo perineální oblast pro mnoho lidí starších lidí již není červená, ale změní se na světlejší odstíny fialové, růžové a jednou se přelepí do vyšších středisek energie, stává se odstíny modrozelených nebo světlých pastelů. Když jsme tuto změnu frekvence ztělesnili, už se nemůžeme obávat přežití. Můžeme jasně vidět, kdy Falešný král Tyranny , z červeného vlnového spektra, manipuluje archetypy obětí na veřejnosti, aby podnítil strach. Tento proces vzestupu frekvence se odehrává nějakou dobu, avšak nyní se postupně stává pro více lidí. Nižší čakry bývaly éterické kužele, které byly nefyzickými membránami, umístěné v horní vrstvě našeho Světelného těla . Hlavní energetická centra jsou stále přítomna, přesto jsou zvýšena, aby spustila životně důležité síly v našich dolních tělních žlázách, orgánech a meridiánech. Chakra kužele nakonec se vstřebá do aspektů vyššího vědomí těla a zcela se přemění.

Nejlepší způsob, jak to pochopit, je, že čakry jsou aspektem vědomí, které řídí typ softwaru, který je řízen z šablony, která se nachází uvnitř primárního planetárního těla ve sluneční soustavě. Nižší čakry lidí byly těžce zneužívány díky negativní kontrole Mind směřující k poškození těchto čaker a jejich příslušných žláz správně fungovat. Program Chakra vedl překryvy do endokrinních žláz, namísto toho, aby endokrinní žlázy mohly fungovat tak, jak byly navrženy. Nižší aspekty vědomí vztahující se k těmto čakrovým programům jsou frekvence přežití, strach, instinktivní pohony, odpojení, sexuální a genderové zmatek, sobectví ( STS ) a hmotná moc. Mnoho z těchto programů s nízkým kmitočtem je zesíleno od vlivů pocházejících z planety Saturn, Neptun a Mars. Když tyto nižší aspekty programování vědomí již nejsou přítomny, v našich myšlenkách nebo stavu bytí přestanou existovat. Když se zaměřujeme na duchovní službu a Boží lásku , nakonec se tyto nižší aspekty vědomí rozpouští do vyšší frekvence. Naše Světelné tělo se znovu přizpůsobuje tak, aby odráželo nové vyšší frekvence, na které jsme se zaměřili, a nový systém vědomí je v těle postaven, aby usiloval o vyšší vědomí.

Změna vědomí vytváří posun v konfiguraci energetického pole, a to vždycky nastane dříve, než dojde k viditelné změně ve fyzickém těle. Veškerý projev je ze stavu vědomí, který se řídí prostřednictvím energetického pole (Světelné tělo) a pak do fyzického těla.

Každé kolo Chakra je zodpovědné za interakci s fyzickým tělem prostřednictvím stimulace příslušné endokrinní žlázy a nervového plexu, které řídí jeho zasílání zpráv. Každá čakra obecně měla vládu nad oblastí těla, kde je umístěna a provozuje archetypální programy nebo vzorce vyjadřování. Vzhledem k tomu, že programování falešných identit se nakonec rozpustí, rozšiřováním vědomí zodpovídá nová funkce přímo do endokrinní žlázy a tělo rozvíjí nový nervový plexus, aby zvládl cirkulaci spojení do tělesných systémů. To stimuluje opětovné připojení interních systémů ke komunikaci s částmi těla, takže části těla mohou komunikovat s rozšiřujícím se vědomím . Endokrinní žláza se probudí s novým účelem a novou frekvencí as potenciálně novými funkcemi.

Rozpuštění částic čaker

Je to spousta zastaralosti, která se nyní děje s pohybem konfigurací, které ovlivňují energii dolního pole (1D, 2D a 3D). Z tohoto důvodu se musíme soustředit hlavně na to, že sídlí Monad (hara komplex), sedadlo duše, vyčistí polaritu obrácení a zastaralé nižší energie. Vycházíme do dalšího vyššího frekvenčního nebo harmonického naladění, které je vhodné pro plné ztělesnění sídla monády ( Hara Center ). Požádáme se o určení stability fyzického těla a všech fyzických matricových zpětných vazeb, které podporují toto základní těleso, monadické ztvárnění.

 
Kategorie: Bifurkační aktualizace

Přečtěte si více ...

Babelova věž, žlázové implantáty, změna na funkce žláz, časová vazba na sumersko-egyptskou invazi, cílené útoky na pracovníky světla, které dělají duchovní poslání ke sjednocení, posvátné manželství, hierogamické spojení ve všech ohledech. Pokus zabít kód HGS.

Prohlížení shrnutí diskuze shromáždění

Takže jsme se dnes zmiňovali o svém zasedání v pátek 21. října 2016. Prostě držet prostor pro posílení a posilování našeho skupinového vědomí, znovu držet prostor pro naše hierogamické pole a posvátné manželství a porozumět jeho vnitřnímu spojení, přes vše, co jsme s našimi životy na této planetě. Chtěli by si uvědomit, že týdny předcházející tomuto nedávnému zpravodaji jsou velmi náročné a skutečně přinesly pochopení na hlubší úrovni. Pokračujeme dál dolů za králičím otvorem pochopení války ve vědomí, která se vyskytuje na této planetě, opravdu se rozpadá na tento dvouvlnový, trojvlnový konflikt vědomí, dualita versus Trinity vlna, která je vytvořena prostřednictvím posvátného spojení prostřednictvím rovnováhy mužský ženský, přicházející do sjednocení na všech úrovních.

Stále trváme na odporu, konfliktu a zasahování a přímý útok na obtěžování a agresi vůči těm z nás, kteří v našem srdci cítí spojení s Hierogámovou šablonou, která je opět vyvrtána do jejího jádra, mužského a ženského, Matka a Otec, sjednocení obou. Myslím si dnes, když si uvědomujeme, že mnohé výzvy, kterým čelíme s Michaelovými válkami, které přicházejí na povrch, skutečně zdůrazňují nejzákladnější část toho, co ztělesňujeme, co zde stojíme. A opět je to něco, co nemůžete nucen ani překrývat. Je to buď něco, co je pro vaše srdce drahé a posvátné, nebo to prostě necítíte, je zde nedostatek rezonance. Myslím, že je to spojení se sjednocením mužské a ženské energie a pocit posvátnosti a opravdu jejího významu při obnově rovnováhy a rozumnosti a soudržnosti. To, že klíčem je rovnováha mezi muži a ženami, sjednocení pohlaví na všech úrovních a přesto sdílíme planetu s různorodými bytostmi lidské i nehumánní, které existují, aby zničily tuto věc. S tím vůbec nesouhlasí. Nechtějí se sjednocovat, nechtějí existovat s mužskou ženskou energií v rovnováze.

Proto si myslím, že je důležité mít jen chvíli, abychom to opravdu rozpoznali a opět díky lásce a ocenění a všem nám všem vděčím, že držíme podporu a stojíme za něco, co představuje naše spojení s Božstvím. A že přirozená přirozenost, respektování přirozených zákonů, přirozený aspekt stvoření a to, jak je s tím spojeno, ale také rozpoznat, že jsme v době, kdy existuje obrovské množství odporu proti všemu, co jsme jako lidské bytosti a obzvláště jako božské suverénní svobodné bytí. Síly odporu se naprosto pokoušejí zničit, zasahovat a erodovat posvátnou povahu Hieros Gamos. Procházet každou z těchto úrovní pochopení procesu budování křídel, tento proces budování křídel, který je podstatný v léčbě duševního těla a přivedení této matice do celistvosti, propojující vrstvy duše. Traumata křídla je nyní zvláště vyzdvižena kvůli historii Michaela a tomu, co je známo jako genetický blok 66, což je vlastně implantát. Ale je to také genetický blok v krevních liniích zde a toto je zřejmě v tomto okamžiku zesíleno, což vyvolává spoustu hněvu a chaosu na polích, protože tyto dvě protichůdné frakce. A co to znamená přinést celistvost a uzdravení mezi tímto Michaelovým aspektem Mary, který přináší celistvost v duši, v úrovni posvátného manželství.

Stále se zabýváme planetární úrovní, první úrovní posvátného manželství, která vytváří křídla. Je to přirozený vývoj, do něhož se planeta dostává do pohybu, a její setkání s obrovským odporem, který se opět rozpadá na tuto válku a konflikt mezi dualitou, vědomím, které si přeje udržet svou kontrolu nad touto skutečností, a tri -wave, která nás opět vede zpět do posvátného manželství nebo šablony Hierogamic.

Takže když jsme si uvědomili, že jsme ve velmi těžkém čase v přechodu planety, což má dopad na spoustu lidí kolem nás. Rozpoznání síly věnování oddanosti, která pochází z našeho srdce, abychom mohli obstát a udržet energii potřebnou pro to. Vytvoření prostoru pro to, aby se projevilo, je opravdu to, co tu děláte. Takže znovu chtěli uznat, že to včas rozpoznají na tomto konkrétním křižovatce. Protože jsem opravdu cítil, že jsem byl v době vrcholu odporu proti tomu. Jakákoliv zranitelnost nebo slabost, která by zničila jednotu mezi muži a ženou, v každé možné permutaci, kterou si dokážete představit. Ať už jsou to naše vztahy, ať už nás to vyváží s vámi, ať je to, že nás držíme na jedné straně nebo na druhé polarizované, opět více mužské nebo ženské. Jsme určitě v duchovní bitvě právě teď udržet rovnováhu, držet jednotku držet posvátné manželství. A pochopit její význam ve stvoření a znovu vracející se suverenitu ke stvoření a být příkladem vědomí, tím, že věnujeme našemu tělu naše bytosti k tomuto účelu, a to se však přenáší do našeho světa na zemi.

 
Kategorie: Bifurkační aktualizace

Přečtěte si více ...

      

KONTAKT   E-mail
Přispění na stránky : 

FIO banka:

26 00 29 86 39/2010

(dar)

Škola léčitele - Tranformace Ducha
Léčení vztahů
Zdraví
Transformace  vědomí do lásky
Galerie obrazů
Doporučujeme
Kontakt