Setkání s Anděli - Osobní prožitky

 

Básně od Archanděle Jophiela a Samuele

Kdo touží pravdu znát,
tyto verše budou ho stále hřát.
Kdo touží ve lži dále žít,
sladký šálek může klidně pít.
Pravda se může často hořká zdát,
lež však nutí nás lidem touhy brát.
…............................................................................
Našel jsem svou novou cestu k Bohu,
dostal jsem totiž velice odvážný nápad,
jestli vzít do ruky papír a tužku mohu,
a zapsat vše, co nemohl jsem dosud ani chápat.
Tím otevřela se mi magická brána,
ke které poskytl mi klíče ten nejvyšší,
a já pocítil kouzlo toho zvláštního rána,
kdy vstoupil jsem do málo známých říší.
Ten den jsem se s Bohem dohodl,
že započneme spolu netradiční rozhovor,
jenž otevřít více smyslů by mi pomohl,
a On souhlasil; vést se mnou tento pohovor.
…............................................................................
Kdo z nás na to má,
dělat vše, co se zdá,
že pomoci mohlo by všem,
jenž pro tuto naši Zem
touží o pravdě chtít
nejen dokola pořád jen snít.
Zakrátko mohou se všichni
pokusit nebýt stále tak líní,
a změnit ten špatný sen,
jenž nutí nás ničit tuto Zem.
Je téměř dnes již nemožné
jít ven a nevidět,
jak dělali jsme všemožné,
aby zničili jsme ten náš svět.
Nemáme dnes již na výběr,
schovat se někam do kouta
a čekat až někdo určí směr,
jenž naši mysl znovu spoutá.
Nemáme čas již hodnotit,
proč končí tento starý svět,
raději zkusme pocítit,
co nabízí nám nový svět.
…............................................................................
Rozhodli se poslové na Aldebaran zamířit,
se zprávou priority nejvyšší,
že na Zemi je třeba pravdu šířit,
a to do všech jim známých říší.
Tito nositelé pravdy byli vybráni
pro svou pověst nenávisti ke lhaní.
Sešla se tedy rada starších
na vrcholku posvátného kopce,
aby na planetu lhářů nejhorších
vyslala nejlepší své zástupce.
Tyto mise zdají se býti předem ztracené,
protože myšlení lidí je již velice zvrácené.
Pokud někteří z nich ale uspějí,
má tato Země ještě pořád naději.
…............................................................................

Všichni se dnes zajímáme,
co před sebou za den máme.
Blíží se onen magický den,
kdy bychom neměli snad ani chodit ven.
Jednadvacátý prosinec nedává nám na výběr,
abychom nedumali stále víc a víc,
jestli nám ten osud vybral nový směr,
anebo se nemá stát vůbec nic.
Informace sypou se na nás ze všech stran,
na které z nich ale má být zřetel brán?
Jediný způsob, jak se v tom všem vyznat,
je možné nalézt pouze ve svém srdci,
tuto pravdu zkusme si teď všichni přiznat,
a nenechme se ovlivnit již falešnými rádci.
Měli jsme všichni možnost leccos udělat,
aby nebyl tak dramatický tento zvrat.
Nyní zkusme jen v meditacích spočinout,
a nechat vše v dobré se vyvinout.
Již v tom dnes nejsme zcela sami,
chránit naši matku Zemi nemocnou,
je tu mocná síla vysoko nad námi,
síla, dávající nám ruku pomocnou.
Přicházejí věci, které nelze již zastavit,
tak zkusme při čekání na tento čas,
tempo méně šílené si nastavit,
a probouzet to nejlepší, co dříme v nás.
…............................................................................
Ten magický den se opravdu cosi přihodilo,
z planety Země jasné světlo zasvítilo.
Co vlastně to zářivé světlo tehdy způsobilo? -
mnoho duchovních lidí se ten den propojilo.
Čistou energii do Vesmíru vyslali
a tím jasný vzkaz ze Země poslali.
Vzkaz tak silný, že to celou galaxií otřáslo
a s mnoha bytostmi pořádně zatřáslo.
Lidem totiž budoucnost Země není vůbec lhostejná,
i když duše některých je stále ještě prodejná.
Mnoho vyšších bytostí však ten den zaskočilo,
kolik lidí již ke světlu tak rychle pokročilo.
Situace je od té doby stále příznivější
a moudrost lidí víc a víc pokročilejší.
Již brzy bude dosažen ten kritický bod,
kdy rozdělí se negativní a pozitivní proud.
Oba nemohou existovat v jedné síle,
aby bylo dosaženo dávného cíle.
Lidé v čistě negativním stavu se musí přesvědčit,
že tak prostě není možné dlouho existovat,
pak ostatním tyto hrůzy sami dosvědčit
a začít se z toho pomalu očišťovat.
…............................................................................
Zdravíme vás na nebesa,
naši drazí andělé,
radostí nám srdce plesá,
mít tak vzácné přátele.
V těchto časech finálních,
zachovejte nám svou přízeň,
ať v hodinách večerních
v srdcích nenosíme žádnou tíseň.
V meditacích nás proveďte
po nebeském království,
a na okamžik poseďte
v naší těsné blízkosti.
My vám za to na oplátku
slíbíme za sebe i svou dušičku,
že v tom každodenním zmatku,
najdeme si chviličku
k rozpuštění všech těch starých zlostí,
a s láskou k šíření jen samých radostí.
…............................................................................................................................................................................................
Nemusíme tyto lži dnes již trpět,
ty, kterými nás dosud krmil tento svět.
Máme dnes již všichni na výběr,
zvolit si konečně zcela jiný směr.
Tento svět již nemá tolik síly,
aby zastavil nám naši cestu k cíli.
Teď je ta správná příležitost,
říci světu, tak už toho máme dost.
Ukažme jim, co za sílu nás teď chrání,
pánům, které již nic nezachrání.
Zahrabte se do té svojí krysí nory,
a my v klidu vyčkáme na vrcholcích hory.
Až přijde ten soudný den,
nikdo z vás nedostane se již ven.
…............................................................................
Začněme dnes již vážně brát,
proroctví z dávných dob,
jejichž symbol budeme-li znát,
může nám nyní přijít právě vhod.
Blíží se čas naplnění mnohých z těch,
jež přicházeti budou právě v těchto dnech.
Opravdu již nemá smysl zůstat na břehu stát,
a dívat se, jak řeky proud sílí stále víc a víc,
zkusme se naopak nových věcí přestat bát,
a nechat se proudem unášet do světa bez hranic.
Nechme probudit ve svém srdci pocit vzrušení,
jenž v odhodlání změnit tento svět pramení.
Kdo bude stále jakýmsi nařízením naslouchat,
nemusí stihnout se od starého světa odpoutat.
Cesta ke světlu zdá se být příliš úzká a trnitá,
ovšem ta jediná naše hříchy za námi zcela zametá.
…............................................................................................................................................................................................
Říkáme-li lidem čistou pravdu,
a nemáme-li touhy šířit zradu,
čistíme pak ovzduší plné zmatku,
a ke světlu ukazujeme lidem zkratku.
Dnes si mnoho lidí pořád ještě myslí,
že je dobré lež a zradu držet ve své mysli,
to ale jen z důvodu panického strachu,
že každý by je odsoudil za pravdy trochu.
Ovšem lidé, kteří přijmou lež bez váhání,
většinou lžou i ostatním lidem na potkání.
Většina pak považuje jaksi za normální,
žít ve světě, kde vše je do puntíku vylhané,
ale důsledky jsou dnes již naprosto fatální,
kdy i děti k rodičům jsou často velice prohnané.
Nic nemusí být ale ještě ztracené,
když beze strachu pravdu šířit začneme.
Lež se pod nánosem pravdy brzy udusí,
a lidé krásu čisté myšlenky opět zakusí.
…............................................................................

Atlantida, Lemurie a co dál?,
přece šťastných lidí opět plný sál.
Starý příběh nechme nyní klidně spát,
ten již brzy nebude chtít nikdo ani znát.
Představme si, jak celý ten náš svět,
vystihneme formou několika vět.
Vše, co je tu přirozeně krásné,
zkusme vdechnout do jediné básně.
Každý, kdo tu naši báseň bude číst,
bude potom také světu schopen říct -
všechno utrpení je jen vyjádření strachu,
a dovede nás pouze k osobnímu krachu.
Chceme-li vidět ten náš svět plný přirozených krás,
objevme tu božskou sílu dřímající teď v každém z nás.
…............................................................................
Jsem tím, čím chci být a nejsem tím, čím nechci být.
Něco chtít neznamená, že to mohu ihned mít,
něco chtít znamená, umět pro to také žít,
umět touhu ve svém srdci zcela rozproudit.
Prociťme, jak v nás vyšší energie volně proudí,
a špatné myšlenky již v našem nitru nezabloudí.
Život zde je pouze otevřené jeviště,
a jen na nás je, jakou roli budeme tu hrát,
hlavně nenechávejme nic už na „příště“,
času rozhodnout se máme teď tak akorát.
Není možné zůstat jen tak nečinně tu stát,
a staré názory ostatních jen slepě přebírat.
Nové energie nabírají stále více na síle,
a lidé duchovní budou již brzy ve veliké přesile.
…............................................................................
Když hovoříme přímo ze srdce,
tak skrze nás promlouvá sám Bůh,
odstraníme rozum z první pozice,
a na samý vrchol vystoupá náš Duch.
Země je pouze naše přestupní stanice,
aby tu vědomí svou podstatu plně pochopilo,
naše ego má být pouze dobrý průvodce,
nikoliv však, aby kormidlo vlády zde uchopilo.
Stejně jako oheň, i ego nám dobře poslouží,
když nezapomeneme, kdo komu tady vlastně slouží.
Necháme-li oheň či ego příliš vzplanout,
na stav klidu můžeme pak rychle zapomenout.
Buďme nyní pouze sami sobě pánem,
a nenechme se již svým egem zotročit,
ať můžeme s každým dalším krásným ránem
k novým zážitkům v plné síle opět vykročit.
…............................................................................
Bez ohledu, z jakého je kdo sémě,
většina lidí bude vzata z této Země.
Vybrané skupiny se na Zemi znovu vrátí,
pro ostatní však bytí zde již smysl ztratí.
Potřeba bude spáchat tady veliký převrat,
a tvrdě potrestat každý zásadní přehmat.
Nutné je vrátit této Zemi její prapůvodní účel -
Knihovna vesmíru – jejíž název ji kdosi kdysi dávno určil.
Tento klenot je nyní nejvhodnějším adeptem,
znovu být přijímán učiteli se vším respektem.
Posvátné krystaly budou pak Zemi znovu navráceny,
a září hvězdy Země celý vesmír opět omámený.
Mějme tak prosím stále a znovu na paměti -
současný stav, jehož realitu si zde nyní uvědomujeme,
byl těmi nahoře zařazen již pouze do pamětí,
a my novým posláním novou planetu zde nyní formujeme.
…............................................................................................................................................................................................
Majestátně, jako král stojí si v první řadě měsíc leden,
většina našich vod pokryta má být jen samým ledem.
V závěsu za ním postává taktéž mrazivý měsíc únor,
on však nadějí, že již brzy shodíme těžký zimní úbor.
Dalším v pořadí nás již jarním závanem vítá březen,
jenž chladnou zimu ukončí dlouhým silným řezem.
Konečně nastoupí nový pán, král jara měsíc duben,
zvířátka vesele laškují, schovávajíc se za silným dubem.
Nové energie žhavé lásky přináší slunný měsíc květen,
kdy všechny naše louky jsou již obaleny krásným květem.
Letní teploty konečně přicházejí s měsícem červnem,
v němž trávíme čas s příjemným teplým večerem.
Prázdniny začínají dětem rozpáleným červencem,
kdy hemží se to všude samým mrňavým mravencem.
Léto nám pomalu uzavírá měsíc srpen,
kdy sedlák kosí poslední trávu svým srpem.
Přichází strážce podzimu barevný měsíc září,
který svou pestrostí krásné mozaiky vytváří.
Podzim v plné síle hlásí propršený měsíc říjen,
kdy letními teplotami již jen ve vzpomínkách žijem.
A konečně vládu přebírá zimní listopad,
kdy téměř na každý dvůr již snížek pad.
Tento řetěz uzavírá vánočně laděný prosinec,
a se starým rokem se opět loučí každý našinec.
…............................................................................

1
Nespoléhejme se, že před sebou máme ještě mnoho dní,
protože právě ten dnešní může být náš poslední.
Berme pouze to, co nám dnešní den nabídne,
nikdo neví dopředu, kde se zítra ráno ocitne.
2
Projevíme-li často vděčnost vyšším bytostem,
oni nám na oplátku dají klíč k vyšším moudrostem.
Naše práce se pak stane mnohem efektivnější
a naše osobnost také stále více žádanější.
3
Pokud bychom my sami rádi požádali o pomoc,
navštivme přírodu, ta má v tomto směru velkou moc.
Příroda je odjakživa duší i tělem naší Matky Země
a říká – čerpejte nekonečnou lásku, jenž byla, je a bude stále ve mně.
4
Šamanská moudrá poučka – naše dokonalá příručka.
Vlk dvou barev v každém z nás teď dřímá,
černá negativní a bílá pozitivní vyzařuje klima.
My říkáme, kterou část vlka chceme právě živit
a jakým směrem svůj osud tedy vlastně řídit.
5
Šířit kritiku je naprosto zbytečné,
všechny bytosti jsou vůči tomu netečné.
Sami jsme se sem na Zemi všichni potopili,
abychom se skrze své vlastní chyby pochopili.
6
Pokud nás kdokoliv požádá o pomoc,
pak k tomu má tu nejvyšší pravomoc.
Nehledejme důvody, proč máme vlastně pomáhat,
tím svoji hlavičku nemusíme vůbec namáhat.
Každý k nám přijde z určitého důvodu,
ten hlavní je, byť na chvíli pocítit krásnou svobodu.
7
Nezasahujme do věcí, které se nás přímo netýkají,
důležité události k nám včas a sami stejně přiklusají.
Pokud nám na ně zůstane dostatek energie,
jejich úspěšné řešení se nám dopředu zaručuje.
8
Zvláštní schopnosti si šetřme pro zvláštní situace,
potřeba jsou jen pro opravdu velké komplikace.
Byla by škoda vyplácat je při malichernostech,
pak bychom sami se sebou žili v pochybnostech.
9
Pokud chceme svá osobní přání opravdu uskutečnit,
na jejich finální podobu musíme svou mysl pouze soustředit.
Statisíce cestiček vede k našemu konečnému cíli,
všechny je pochopit, k tomu nemáme dost síly.
10
Nevytvářejme žádný tlak, to stojí mnoho mnoho energie
a ona se raději sama docela volně pohybuje.
Necháme-li energii dostatek volnosti,
nechá nás žít v dokonalé hojnosti.
…............................................................................
Když láskou zahrneme všechny naše děti,
raketově k nám jejich láska zpátky vletí.
My potom všem těm úžasným dětem
usnadníme jejich pochod tímto světem.
Lásku můžeme věnovat i rostlinám,
vedle nich se potom nebude cítit nikdo sám.
Lásku přátelům když budeme často projevovat,
i oni nás jistě budou svojí láskou zahrnovat.
Když i lidem nepřátelským dokážeme lásku poskytnout,
příznivé účinky mohou se u nich rychle vyskytnout.
Ke zvířatům se naše láska začne probíjet,
až je konečně kvůli masu přestaneme zabíjet.
Nám to pomůže se zase o kus dál posunout
a vyšších vibrací díky tomu brzy dosáhnout.
Lásku bychom měli často projevit i sami sobě
a to tím, že na sobě budeme pracovat v každé době.
Potom z nás bude svítit světlo zářivé
a to může být pro ostatní i nakažlivé.
Láskou můžeme obdarovat naši Matku Zemi,
ona nám totiž k životu poskytuje dokonalé zázemí.
Když se budeme s láskou chovat k přírodě,
můžeme tu všichni žít v naprosté pohodě.
Lásku můžeme poslat i samotnému Bohu,
jehož přítomnost je cítit na každém rohu.
On nám svou nekonečnou láskou poskytl dech života,
kéž by se i v nás probudila jeho zářivě čistá dobrota.
Voda by si od nás zasloužila velkou dávku lásky,
bez ní bychom byli dávno mrtví a to bez nadsázky.
Hodně lásky dejme také svému partnerovi,
s problémy pak nemusíme k psychologovi.
Pokud partneři spolu lásku opravdu sdílejí,
na řešení problémů se pak oba rádi podílejí.
Když svou lásku svému jídlu projevíme,
energii z něho vzápětí zmnohonásobíme.
Samotný vzduch si naši lásku bezpodmínečně zaslouží,
on nám každou vteřinu života svojí láskou stále slouží.
Lásku vždy jak slunci, tak i dešti vysílejme
a nad skvělou úrodou se pak jen usmívejme.
Vyšším bytostem dávejme lásku pořád ve dne v noci,
častokrát již zabránili našeho krásného světa konci.
Nakonec dejme velkou dávku naší čisté silné lásky,
všem lidem, kteří jsou jejím nedostatkem postižení,
ať již ze všech tváří zmizí nelidsky smutné vrásky
a ze Země ať konečně zmizí to nesnesitelné utrpení.
…............................................................................................................................................................................................
Achát dlouhý věk a prosperitu představuje,
tomu se s úspěchem jeho nositel vystavuje.
Hematit očišťuje, krvácení zastavuje,
při zdolávání překážek si prozpěvuje.
Lapis Lazuli je s nebeskou barvou propojen,
vnitřní silou a moudrostí je jeho majitel vyzbrojen.
Olivín narozeným v srpnu sílu, slávu dobrou náladu daruje,
pro jiné zdrojem silné energie tento kámen je.
Nefrit je kámen dávající význam sexuálnímu životu,
vyjadřuje harmonii, odvahu a morální čistotu.
Ametyst je ochránce spirituality a duchovní čistoty,
působí proti žalu a stavu psychické prázdnoty.
Křišťál je symbol silné magické tradice,
vhodný pro každý druh duchovní meditace.
Měsíční kámen je dobrým společníkem ženy,
jeho energie pramení až z daleké zářivé Luny.
Safír vyjadřuje nebeskou dokonalost
a stále udržuje naši koncentrovanost.
Granát probouzí vášeň, vitalitu a energii
a díky tomu ve zdraví a radosti lidé žijí.
Tyrkys nás svými jemnými vibracemi
chrání před všemi zlými emocemi.
Tygří oko aktivuje touhu po seberealizaci,
posiluje naši vůli a silnou koncentraci.
Rubín probouzí emoce lásky, pravdy a odvahy,
v harmonii udržuje všechny naše úvahy.
Smaragd nás učí soucitu s utrpením
a aktivuje pozemské s Božským spojením.
Topas nás spojuje s věrností a Božskou dobrotou,
pomáhá přátelství a lásku prožívat s čistotou.
Akvamarín v sobě poutá sílu moří,
v naší mysli pocit čistoty a klidu tvoří.
Opál je zrcadlem všech našich emocí
a symbolem mužské zbožnosti a věrnosti.
Karneol je kámen tvořivosti a kreativity,
léčebných schopností a silné vitality.
…............................................................................................................................................................................................
Podnikli jsme výpravu za poznáním,
každý s nějakým určitým posláním.
Za cílovou destinaci zvolili jsme planetu Zemi,
o níž vybaveni jsme byli informacemi všemi.
Každý zde máme svůj prostor a svůj čas,
návrat je každému spočítán a to přesně na vlas.
Přerušením sebevraždou návrat domů neurychlíme,
naopak své dobrodružství na nějaký čas zabrzdíme.
V nevábném prostoru se na dlouho objevíme,
než náš pošetilý čin dostatečně neodsoudíme.
Okamžik sebevraždy se nám bude stále dokola promítat,
dokud nepřestaneme proti Boží spravedlnosti cokoliv namítat.
Poté, co se nám všechny zásluhy zcela smáznuly,
tak můžeme začít zase znova od nuly.
Na Zemi však nebude snadné již nyní cestovat,
její vibrace se totiž začínají raketově zvyšovat.
Pouze bytostem z vyššími vibracemi je již dnes vstup povolený,
pro všechny ostatní je však již definitivně zablokovaný.
Važme si proto, že můžeme být na tomto místě a v této době
a nedopusťme už nic zlého na nikom, ale také ani sami na sobě!
…............................................................................

Tisíce přátelských lodí již nyní krouží nad Zemí,
někteří z našich přátel jsou skryti i v podzemí.
V roce 2015 se aktivuje obrovské odhalení,
při němž všichni nevěřící budou velice zmatení.
Pokud si udržíme současný stav masivního probouzení,
můžeme brzy zažít stav magicky krásného souznění.
Už se nemusíme pouštět do zvlášť důležitých poslání,
v příštím roce nalezneme to jediné pravé poznání.
Když všichni lidé na Zemi budou moci konečně pochopit,
že v tom obrovském Vesmíru nejsme samotní a bezmocní,
každý svou budoucnost může pak do svých rukou uchopit
a nikde na planetě už nemusí být lidé smutní a nemocní.
Do té doby své emoce udržujme v poklidu,
bude to ještě období plné chaosu a neklidu.
Ti, co svou moc ve svých rukou do teď pevně drželi,
od vyšších bytostí konečné odvolání právě obdrželi.
Těšme se na období plné šťastných setkání,
kdy skončí naše tisíce let dlouhé čekání.
Všechny události, které se nám v životě i po smrti projevují,
jsou naše vnitřní touhy, jenž se takto manifestují.
Mohou to být projevy dokonalého štěstí,
ale hlavně i jisté smutné stavy dočasných „neštěstí“.
Pokud s nimi chceme stále bojovat,
nebo se před nimi kamsi schovávat,
v takovém případě budeme jen a jen stále prohrávat,
místo abychom začali konečně také něco získávat.
Když však tyto výzvy za své vlastní přijmeme,
nad vnitřním konfliktem v tom okamžiku vyhrajeme.
Těch nešťastných událostí začne rychle ubývat,
radostných a šťastnějších však naopak přibývat.
Nemusíme řešit žádné konflikty za cizí,
pouze za ty naše se nám odměna nabízí.
Kdo naopak vidí u jiných lidí svých problémů zdroj,
velice dlouho ve svém srdci nenajde ten pravý pokoj.
…............................................................................................................................................................................................
Na své cestě potkal jsem přítele pokročilého věku,
ten začal mi vyprávět příběh z dávných věků.
Příběh, kterému budete dnes již jen těžko věřit,
dlouho jsem proto váhal, mám-li vám ho vůbec svěřit.
Lidé, kteří kdysi naši krásnou Zemi obývali,
k ničemu živému moc hezký vztah nemívali.
Své přátele ze zvířecí říše často zabíjeli
a jejich mrtvé maso s radostí pojídali.
Před zabitím ty zvířata doslova mučili
a jejich strachem ze smrti se pak krmili.
Zákeřnými nemocemi díky tomu sami trpěli
a žít tak beze strachu už vlastně ani neuměli.
Svým neukojitelným chtíčem planetu odpadky zaplavili
a tím ekologickou katastrofu na Zemi způsobili.
Nenávist, chamtivost, zloba a násilí tehdy kralovaly
a lidé pro peněz pár u soudů na sebe žalovali.
Pár mocných nemocných sami Zemi tenkrát řídili
a k tomu silný sledovací aparát na lidstvo zřídili.
Smutný konec by planetu Zemi býval potkal,
kdyby však to celé nenarušil veliký zvrat,
duchovní svět totiž proti tvrdé tyranii povstal
a lidé začli osud Země konečně vážně brát.
Hrůza pomyslet, jak by naše Země v budoucnosti dopadla,
to byla první myšlenka, která mě na konci příběhu napadla.
Nakonec se však všechno v dobré obrátilo,
protože mnoho lidí ještě svou víru neztratilo.
Díky těm, které silná touha po lásce a svobodě neopustila,
planeta Země mnoha dalším novým generacím život umožnila.
…............................................................................
Boží mlýny melou nyní raketovou rychlostí,
zrušme proto všechny negativní zvyklosti.
Vše, k čemu nyní chováme náklonost
a vše, co vzbuzuje naši pozornost,
se nám vzápětí mnohonásobně vrátí,
tím se nepříjemné čekání rychle zkrátí.
Naši pozornost adresujme směrem pozitivním,
neutrální zůstaňme ke všem snahám negativním.
Čištěním karmy se už nemusíme zdržovat,
co však nyní způsobíme raději dvakrát zvažovat.
Projekt Nová Země se již podařilo zhotovit
a proto nás nikdo a nic nemůže teď zastavit.
Vstupenku však nelze za žádné peníze zakoupit,
cestu však můžeme klidně všichni podstoupit,
stačí nepodmíněnou lásku v srdci rozproudit
a už nikdy nikoho za nic nesoudit.
Ať se v novém světě všichni brzy setkáme,
i my, kdo se spolu ještě vůbec neznáme.
Ten mi lichotí, kdo říká, že nejsem normální,
být dnes „normální“ totiž bláznovstvím zavání.
…............................................................................
Co se má stát, to se stane,
kámen na kameni nezůstane.
13. prosince se pyramidy reaktivují
a zároveň se všechny na Zemi propojují,
ten plán vyšší bytosti již dlouho připravují.
Staré rány se nám mohou rychle zahojit,
když se odvážíme k vyšším energiím připojit.
Tato skvělá událost se ke konci března završí,
je jen na nás, kolik štěstí nám z nebe naprší.
Potom už se staneme sami sobě pouze pánem,
s tím pocitem se můžeme probouzet každým ránem.
Naše srdce propojme teď všichni společně
a ukažme, jak tu temným silám čelíme statečně.
Oni pochopí, že proroctví se vypnilo nad jejich koncem
a budou donuceni se vypařit jako pára nad hrncem.
Nechť všichni dobří lidé využijí to období ke svému prospěchu
a nechť následují už jen časy našich nepřetržitých úspěchů.
…............................................................................................................................................................................................
Jsem vděčný za to, že jsem tam, kde jsem.
To chci říct právě teď naprosto všem.
Jsem vděčný za to, že dělám, to co dělám.
To chci říct právě teď všem mužům i ženám.
Nevyjímaje ani žádné z dětí,
my tady nejsme nikoho obětí.
Být tady a moci někomu pomoci,
třeba i vyléčit nějaké ty nemoci.
Předat ostatním něco z té naší lásky,
to můžeme všichni a to bez nadsázky.
Nestůjme dlouho nad rozlitým mlékem,
starosti nechme odejít se starým světem.
Prožijme šťastně každý vzácný okamžik,
nepříjemnostmi nenechme si budoucnost zamlžit.
Nejsme zdaleka sami, kdo tu pracuje,
mnoho pomocníků teď nad námi poletuje.
Svět zázraků a pokladů se tomu otevírá,
kdo nad novými energiemi oči stále nezavírá.
Nevěřme stále jen tomu, na co si můžeme sáhnout,
pokud chceme lepšího světa společně dosáhnout.

…............................................................................................................................................................................................
Co se má stát, to se stane,
kámen na kameni nezůstane.
13. prosince se pyramidy reaktivují
a zároveň se všechny na Zemi propojují,
ten plán vyšší bytosti již dlouho připravují.
Staré rány se nám mohou rychle zahojit,
když se odvážíme k vyšším energiím připojit.
Tato skvělá událost se ke konci března završí,
je jen na nás, kolik štěstí nám z nebe naprší.
Potom už se staneme sami sobě pouze pánem,
s tím pocitem se můžeme probouzet každým ránem.
Naše srdce propojme teď všichni společně
a ukažme, jak tu temným silám čelíme statečně.
Oni pochopí, že proroctví se vypnilo nad jejich koncem
a budou donuceni se vypařit jako pára nad hrncem.
Nechť všichni dobří lidé využijí to období ke svému prospěchu
a nechť následují už jen časy našich nepřetržitých úspěchů.
…............................................................................................................................................................................................
Boží mlýny melou nyní raketovou rychlostí,
zrušme proto všechny negativní zvyklosti.
Vše, k čemu nyní chováme náklonost
a vše, co vzbuzuje naši pozornost,
se nám vzápětí mnohonásobně vrátí,
tím se nepříjemné čekání rychle zkrátí.
Naši pozornost adresujme směrem pozitivním,
neutrální zůstaňme ke všem snahám negativním.
Čištěním karmy se už nemusíme zdržovat,
co však nyní způsobíme raději dvakrát zvažovat.
Projekt Nová Země se již podařilo zhotovit
a proto nás nikdo a nic nemůže teď zastavit.
Vstupenku však nelze za žádné peníze zakoupit,
cestu však můžeme klidně všichni podstoupit,
stačí nepodmíněnou lásku v srdci rozproudit
a už nikdy nikoho za nic nesoudit.
Ať se v novém světě všichni brzy setkáme,
i my, kdo se spolu ještě vůbec neznáme.
Ten mi lichotí, kdo říká, že nejsem normální,
být dnes „normální“ totiž bláznovstvím zavání.

…............................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

KONTAKT   E-mail
Přispění na stránky : 

FIO banka:

26 00 29 86 39/2010

(dar)

Škola léčitele - Tranformace Ducha
Léčení vztahů
Zdraví
Transformace  vědomí do lásky
Galerie obrazů
Doporučujeme
Kontakt