DOPORUČENÉ PRODUKTY

DASCALOS  

Zázračný Kyperský léčitel a duchovní učitel pravdy

Tohto zázračného léčitele vyhledávali po celém světe lidé a na požádání je také i mnohdy ve stavu exomatózy léčil na dálku. Doporučuji vám, těm badatelům pravdy, si přečíst tyto důležité knížky od DASCALA - Zázračného Kyperského léčitele a velice moudrého učitele pro váš další duchovní i osobní rozvoj,  k vašemu poznání jak to v duchovním SVĚTĚ za touto OPONOU dále existuje a funguje a jak je to s životem po odložení tohoto těla a přechodu do jiné formy bytí a jiného vnímání a prožívání. Zároveň objasňuje těm Badatelům Pravdy, aby si jeho dílo přečetli a také aby se z toho i poučili na své celoživotní cestě za poznáním. Již už nežije na této planetě, no jeho moudré učení bylo i jeho poučné zážitky a pravdy i moudré poučení byli sepsány do těchto knížek. Také jsou tam důležité upozornění, jako na různé děje si dávat obrovský pozor a jak se vyhnout i veškerému ovládání a satanským zvodům, které již tak hodně často se z temných světů pokouší i v tomto směru ti kdo za nitky tahaj i chtějí nasilu proti vaší vůli usměrňovat váš život i když si to nechcete nebo neumíte představit a připustit.

 

Myslete vždy na lásku Boží ve vás aby vás pořád chránila a také aby se vám nikdy nic špatného i vám i vašim bližním nestávalo. Přejte jim všem pořád hodně štěstí i radosti ze života, aby byli šťastni a radostní a také i zdraví měly jak duchovní tak pozemské.

 

Ať slyší Boha na každém kroku, jak ho slyšel a naslouchal mu také i Dascalos a jeho další přátelé z Kypru, no i v jiných částech tohto vesmíru. Ať vás provází Bůh a jeho dobro a láska i moudrost a pravdy na vaší cestě. Vaši Andělé milující ... Důležité knížky k přečtení.

 

 

STROVOLOSKÝ MÁG

Strovoloský mág - Daskalos byl zázračný léčitel a duchovní učitel, který žil na ostrově Kyprus v letech 1915 - 1990. Celý svůj dlouhý život nezištně pomáhal druhým a vedl je k duchovnímu poznání respektování a ovládání duchovních zákonů. Obsahem: Úrovně nadpřirozeného světa, elementálové, působení našich myšlenek a tužeb, důležité upozornění o černé magii, léčení na dálku podle fotografie, zásah do osudu, důležité duchovní učení a meditace.

OHEŇ V SRDCI

Zázračný svět duchovního učitele a léčitele Daskala - Daskalos byl zázračný léčitel a duchovní učitel, který žil na ostrově Kyprus v letech 1915 - 1990. Celý svůj dlouhý život nezištně pomáhal druhým a vedl je k duchovnímu poznání respektování a ovládání duchovních zákonů. Obsahem: Úrovně nadpřirozeného světa, elementálové, působení našich myšlenek a tužeb, důležité upozornění o černé magii, léčení na dálku podle fotografie, zásah do osudu, důležité duchovní učení a meditace.

POCTA SLUNCI

Daskalos byl zázračný léčitel a duchovní učitel, který žil na ostrově Cyprus v letech 1915 - 1990. Celý svůj dlouhý život nezištně pomáhal druhým a vedl je k duchovnímu poznání respektování a ovládání duchovních zákonů. Obsahem: Úrovně nadpřirozeného světa, elementálové, působení našich myšlenek a tužeb, důležité upozornění o černé magii, léčení na dálku podle fotografie, zásah do osudu, důležité duchovní učení a meditace.

 

      

KONTAKT   E-mail
Přispění na stránky : 

FIO banka:

26 00 29 86 39/2010

(dar)

Škola léčitele - Tranformace Ducha
Léčení vztahů
Zdraví
Transformace  vědomí do lásky
Galerie obrazů
Doporučujeme
Kontakt