DOPORUČENÉ PRODUKTY

Knihy o Indigových dětech

Seznam knih o indigových dětech

Můžete si koupit v knihkupectví, nebo půjčit ve vaší knihovně

 

PRICHÁDZAM ZO SLNKA - DETI NOVÉHO VEKU ROZPRÁVAJÚ

Flávio a Marcos rozprávajú o vesmírnych priestoroch, v ktorých prebývali, skôr ako sa narodili na Zemi. Už od svojich troch rokov rozvíjali myšlienky o živote na mimozemských úrovniach, teórie o štruktúre Univerza, hmote a antihmote či podstate človeka. A podrobili tak ťažkej skúške predstavy svojich rodičov – psychológov. Otriasli dovtedy pevnými základmi ich pohľadu na svet, ktorý bol založený na poznatkoch oficiálnej vedy. Výpovede a rozhovory týchto dvoch argentínskych chlapcov sú základom dielka, ktoré sa dotýka sŕdc detí aj dospelých v mnohých krajinách sveta. Kniha je bohato ilustrovaná.

HOVORY S DĚTMI SOUČASNOSTI

niha vám umožní nazrieť do myslí veľmi zvláštnych detí (krištáľových, indigových, hviezdnych a ďalších), ktoré reprezentujú vývoj ľudstva. Tieto deti rozprávajú o viacrozmernom vedomí a odhaľujú svoje názory na ľudstvo, Boha, lásku, zmysel života i náš svet. Pripravte sa na neočakávanú múdrosť. Tieto deti sú našou budúcnosťou. V súčasnej dobe dochádza k takému prebudeniu uvedomenia, aké sme v predchádzajúcich generáciách nezažili. Fungovanie našej DNA sa mení, náš mozog začína fungovať širšie ako kedykoľvek pred tým a mozgové vlny spontánne prechádzajú na vyššie vibrácie.

CESTA PRO DĚTI - DARUJTE SÍLU A ZDRAVÍ VAŠÍM DĚTEM

Táto knižka prináša návod na liečivú meditáciu vhodnú pre deti - od najmenších až po 12-ročné. Samotnému textu "Cesty" predchádza hlbšie, hoci nie striktne odborno-psychologické vysvetlenie problémov, ktoré deti bežne mávajú - strach, nedostatok sebavedomia, hnev, zmätok, pocit ublíženia a pod., a výzvu na ich ľahké odstránenie s pomocou tejto metódy.

ANDĚLSKÉ DĚTI SVĚTLA - RADY A LÉČENÍ PRO DĚTI SVĚTLA, JEJICH RODIČE A UČITELE

Množstvo rád, námetov, cvičení, odporúčaní, meditácií, liečebných postupov, odpovedí na otázky atď. pre mamičky malých anjelikov, no nie len pre ne - kniha sa venuje deťom až do 18. roku života. Ako vychovávať dnešné deti, ktoré sú úplne iné? Ako riešiť problémy? Ako pristupovať k škole a učeniu?

KRIŠTÁĽOVÉ DETI - NOVÁ GENERÁCIA DETÍ

Krištáľové deti predstavujú novú generáciu, ktorá prišla na zem po indigových deťoch. Sú to nesmierne citlivé, empatické a prirodzene duchovné bytosti, ktoré komunikujú so zvieratami, rastlinami aj anjelmi a často majú telepatické, liečiteľské alebo iné parapsychické schopnosti. Doreen Virtue popisuje pozoruhodné vlastnosti a prejavy týchto detí na základe výpovedí rodičov, iných príbuzných alebo učiteľov. Zároveň ukazuje, ako s týmito mimoriadnymi deťmi jednať a ako sa o ne starať tak, aby boli zdravé a šťastné a aby sme všetci mali úžitok z ich darov.

ÉTERNÉ TĚLO VE VÝCHOVĚ MALÝCH DĚTÍ

Kniha približuje svet éterických síl, ktoré pôsobia v ľudskom živote a vo vývoji detí. Jedná sa o významnú súčasť waldorfskej pedagogiky. Okrem teórie sú tu praktické príklady a cvičenia. Je to vlastne učebnica pre učiteľov a vychovávateľov waldorfských škôl, ako aj pre rodičov, ktorí berú do úvahy aj neviditeľný rozmer života.

TVOJE DIEŤA AKO ŠANCA PRE TEBA

Múdre rozprávanie o tom, ako pristupovať k jednej z najťažších úloh v živote – rodičovstvu. Deti by sme mali milovať také, aké sú, no na druhej strane sa o ne prehnane nestarať a nerozmaznávať ich. Deti nás mnohému učia a mnohé odzrkadľujú. Naše deti sú podivuhodným a neoddeliteľným rozšírením nášho života, nášho vlastného Ja. Autorka nás prevedie jednotlivými fázami – od zistenia, že je žena tehotná, cez pôrod až do rôzneho veku a napokon dospelosti potomstva.

NEJEN INDIGOVÉ DĚTI

Autorka v tejto knihe objasňuje charakteristické znaky svojráznych, výnimočne nadaných „nových detí" narodených od roku 1982. Mayský kalendár predpovedá na 21. decembra 2012 príchod piateho slnka, teda piateho sveta. Tento deň má byť v rámci planetárneho vývoja „bránou", ktorá otvorí ľudstvu cestu k novým spôsobom života a obzorom poznania. Prechod touto bránou má podľa dávnych tradícií zaistiť „piata pôvodná rasa" - nová vetva ľudského genofondu, ktorej poslaním je previesť ľudstvo vzrušujúcimi a ďalekosiahlymi zmenami.

INDIGOVÉ DĚTI OTVÍRAJÍ DUŠI

Táto kniha vznikla na základe internetového výskumu fenoménu indigových detí v roku 1999. Dostávajú sa tu k slovu samotné indigové deti. Úprimné výpovede chcú hlavne podporiť a povzbudiť druhých, ktorí môžu mať problémy či rôzne ťažkosti buď sami so sebou, alebo so svojimi deťmi. Na konci knihy nájdete dotazník pre deti aj rodičov.

Úryvok: Mojí dceři je teď pět a půl let. Když jí byly asi čtyři roky, řekla mi po zhlédnutí nějakého pořadu v televizi na téma smrt (uvedeno doslovně): „Víš, maminko, už jsem jednou byla také mrtvá, ale teď jsem zase tady a ty jsi byla kdysi mé dítě a já jsem byla tvoje maminka, ale tys byla jiné dítě a já jsem byla jiná maminka.“ V tom okamžiku jsem věděla, že má dcerka je velice duchovní člověk, znovunarozená duše. O rok později, kdy mi má dcera neustále sdělovala nejrůznější duchovní poselství, která si od té doby sepisuji, jsem na jednom esoterickém veletrhu slyšela poprvé něco o indigových dětech a koupila jsem si knížku na toto téma. Z knihy jsem se dozvěděla, že mám doma indigové dítě.

INDIGOVÉ DĚTI - INDIGOVÉ DĚTI OTVÍRAJÍ SVOU DUŠI - PRAKTICKÝ RÁDCE

„Indigové deti“ je pomenovanie pre väčšinu dnešných detí. Sú to deti, ktorých výchova je pomerne náročná a s ktorými je to celkove o dosť iné, než na čo sme zvyknutí z nášho vlastného detstva. Nájdete tu podrobnejšie pojednanie o tomto type nášho potomstva. V prvom rade však kniha ponúka praktické a nenáročné cvičenia. Zoznámite sa s ľudským energetickým systémom, fungovaním mozgu a úlohou rodičov. Získate množstvo rád, ktoré vám umožnia vytvoriť si s vaším indigovým dieťaťom uvoľnenejší a kvalitnejší vzťah a zlepšiť jeho život. Mnohé príklady zo života druhých vám pomôžu lepšie sa zorientovať a hádam vás aj povzbudia.

 

      

KONTAKT   E-mail
Přispění na stránky : 

FIO banka:

26 00 29 86 39/2010

(dar)

Škola léčitele - Tranformace Ducha
Léčení vztahů
Zdraví
Transformace  vědomí do lásky
Galerie obrazů
Doporučujeme
Kontakt