DOPORUČENÉ PRODUKTY

Knihy o přátelích z Nebe

Seznam knih o přátelích z Nebe

Můžete si koupit v knihkupectví, nebo půjčit ve vaší knihovně

 

UPOZORŇUJEME čtenáře, že čtením knih s problematikou únosů (negativní mimozemské rasy) nebo zřícení lodí, převážně označovaná jako UFO literatura je pro čtenáře nebezpečná z toho důvodu, že čtenář při četbě tyto myšlenky (negativní energie) ihned vysílá do vesmíru, ty se šíří vesmírem mnohem rychleji než světlo, a tyto myšlenky jsou zachycovány právě těmito negativními bytostmi, které si pak nevědomě na sebe připoutá a oni na něj negativně působí na dálku přes myšlenkové impulsy a pocity (strach, úzkost, obavy a jiné negativní emoce) a vnucují mu své myšlenky, špatné vibrace. Vše funguje přesně podle ezoterického zákona, že STEJNÉ PŘITAHUJE STEJNÉ.

 

To samé platí i o prohlížení obličejů humanoidů s velkýma černýma očima. Proto doporučujeme, aby tato literatura i jakákoliv literatura o násilí (zabíjení a mrzačení lidí) byla zničena. To samé platí o filmech.

Jsou to propojovací energetické kanály přímo na negativní entity a jejich negativní energie.

 

SDĚLENÍ OD ALAJE Z PLEJÁD

Vybraná sdělení z natočených videí od Alaje z jeho léčebných meditací planetě Zemi a léčení pozvedání vědomí lidstva. Celý soubor video sdělení naleznete na webu www.pomoc-lidem.cz nebo www.pratele-nebe.cz - kliknutím zde

AMI CHLAPEC Z HVĚZD

Pravdivý popis ze setkání 13 letého chlapce s velmi duchovně a láskyplnou civilizací, prostřednictvím chlapce Amiho, kterí provází pozemského kluka Pedria po vesmíru a planetách a vysvětluje kosmické zákony a ukazuje jak bratrstvo pomáhá lidem a planetě Zemi.

AMI SE VRACÍ

Pokračování dalšího putování Pedria a jeho přítele z Hvězd Amiho a opět ukazuje nové souvislosti duchovních principů lidstvu o lásce Stvořitele a o tom jak zvládnout ego - ovládací programy.

ANDĚLÉ V HVĚZDNÝCH LODÍCH

Popis setkání pozemšťanů s bytostmi z vyspělé a láskyplné civilizace, které se odehrávaly v Itálii v roce 1980 a jejich poselství pro všechny lidi planety Země ke zlepšení stavu mezi lidmi. 

UVNITŘ VESMÍRNÝCH LODÍCH

Krásný popis osobních kontaktů kontaktéra z USA z padesátých let s milujícími bytostmi z vyšších světů, kteří ho seznamují se svým posláním a zasvěcují ho do konstrukcí a technologií vesmírných lodí a duchovního uvědomění pro lidstvo. Z těchto setkání je zřejmý úmysl pomoci lidem a přivést lidstvo ke šťastnému životu.

PLANETA LOGO

Navštívení duchovně rozvinuté civilizace na planetě Logo a Aro, popis jejich pozitivního života a harmonie a předání důležitých duchovních uvědomění lidem planety Země.

POSLOVÉ ÚSVITU

Důležitá sdělení lidem. Kniha, kterou vám zde předkládáme, vám pomáhá ROZKÓDOVAT a PROBUDIT SVĚTELNÉ INFORMACE – VYŠŠÍ VĚDOMÍ ve vaší bytosti. Je proto velmi DŮLEŽITÁ a doporučujeme čtenáři začít touto knihou. Je psaná tak, že informace jsou vám předávány postupně, dle toho co jste schopni svým vědomím pojmout. Při opětovném přečtením knihy jsou vám odkryty další informace, které jste předtím nemohli přijmout.

POSELSTVÍ OD LEMURIANŮ Z DUTÉ ZEMĚ OD ADAMA

Telepatické rozhovory od bytostí z VNITŘNÍ ZEMĚ naší planety a jejich vnitrozemských měst pod horou Shasta, všem lidem v této době v přechodu Země do vibrací 5. dimenze.

Soubor ke stažení najdete zde ...

ASTRÁLNÍ KONTAKT S MIMOZEMSKOU CIVILIZACÍ

Návštěva kontaktéra na vesmírné lodi přátel z Nebe a jeho vysvětlení k důležitým oblastem lidského života, odchod z pozemské roviny, život a planeta, energie a vibrační pole člověka, astrální spoje, vznik nemocí, kosmické zákony, budoucnost naší planety a civilizace, jaký je současný stav naší planety, jak dosáhnout svého duchovního rozvoje.

Soubor ke stažení najdete zde ...

PLEJÁDSKÁ SVĚTELNÁ TERAPIE

Velmi důležitý materiál pro prostudování. Plejádská světelná terapie je přímým sdělením od Plejádských vyslanců Světla - světelných bytostí z Plejád -, kteří hlásají, že nadešel čas k duchovnímu růstu, nanebevzetí a uzdravení. Tyto galaktické léčebné techniky nás spojují s našimi božskými já, zvyšují naše vibrace, omlazují a vyvažují naše těla, při současném urychlení duchovního vývoje a nastartování emocionálního uzdravení. (probuzení vašeho božského Ka před rokem 2012)

PLEJÁDSKÁ SVĚTELNÁ TERAPIE II.

Velmi důležitý materiál pro prostudování. Plejádská světelná terapie je přímým sdělením od Plejádských vyslanců Světla - světelných bytostí z Plejád -, kteří hlásají, že nadešel čas k duchovnímu růstu, nanebevzetí a uzdravení. Tyto galaktické léčebné techniky nás spojují s našimi božskými já, zvyšují naše vibrace, omlazují a vyvažují naše těla, při současném urychlení duchovního vývoje a nastartování emocionálního uzdravení.

ZEMĚ - Plejádské klíče k Živé knihovně

Sdělení od Plejáďanů k našemu životu na Zemi a k naší celkové existenci.

PLEJÁDSKÁ SVĚTELNÁ ZASVĚCENÍ

Uskutečněte díky darům od Plejáďanů ve svých životech pozitivní a léčivé změny. Plejádská světelná zasvěcení Vám umožní navázat bezprostřední spojení s plejáďany a přímo se s nimi setkat. naskýtá se Vám příležitost sami sobě pocítit účinky základních plejádských léčebných postupů a vytvořit si s nimi osobnější vztah.

VÝVOJ LIDSTVA OČIMA PLEJÁĎANŮ

Plejádští vyslanci Světla vám předávají tuto fascinující kroniku duchovního vývoje lidstva z galaktického pohledu.Uvedená rozsáhlá historie vaší Sluneční soustavy obnovuje dlouho zapomenuté spojení lidstva s Venuší, Marsem, Maldekem a Zemí.Plejáďané vám odkrývají pravdu o vaší pradávné minulosti a pomáhají vám rozpomenout se na zkušenosti, které vás přivedly k životu v dualitě a současně vás vedou k naplnění vaší karmy jakožto sjednocených a božských bytostí.

PLEJADISCH - PLEJARISCHE KONTAKTNÍ ZPRÁVY 1 - 10

Milá čtenářko, milý čtenáři, úvodem Ti blahopřeji, neboť jsi nalezl(a) jehlu v kupce sena! V nekonečné změti protichůdných domněnek, představ, smyšlenek, bludných učení a nepravd pozemské společnosti jsi narazil(a) na něco nového, a přece tak původního a dávného, totiž na pravdu. Pravda přináší poznání, povznáší, osvobozuje a skrývá v sobě mocnou motivaci směrem ke všem lidským a mezilidským hodnotám, k uvědomělému vývoji, ke schopnostem vědomí, k niterní síle, kráse, umění a melodii opravdového života – a Ty máš nyní jedinečnou šanci se s ní vypořádat podle Tvého vlastního uvážení. Knihu lze objednat zde: http://www.knihydobra.cz/plejadisch-plejarische-kontaktni-zpravy-1-10-24244

POSELSTVÍ PLEJÁĎANŮ - Původ a vývoj lidstva na zemi

'Billy' Eduard Albert Meier - Publikácia má pomôcť ľuďom viac pochopiť ako funguje psychika, myslenie, city, pocity, pamäť, ako správne myslieť, ako sa správne koncentrovať pomocou jednoduchých cvičení. Ponúka možnosť ako sa človek môže stať kováčom svojho osudu. Cieľom čitateľa sa má stať zdravie, životný úspech a sebadôvera. Tento cieľ sa má dosiahnuť cestou učenia, poznania a praktického využitia. Poznanie a vedomosti majú praktickú cenu, lebo len oni prinášajú vhodné nazeranie na správne prirodzené myslenie, konanie, na správny životný svetonázor, ktoré určujú správanie ľudí. Úplný úspech môže byť cez poznanie len tak dosiahnutý, keď sa prenesie do celkového a aj do každodenného života.

UFO: KONTAKTY

Mnohá svědectví lidí na vesmírných lodích z různých dob s kontakty mimozemšťany a jejich poselství a varování lidem planety Země. V knize najdete mnoha odtajněné dokumenty různých vlád o kontaktech s mimozemskými civilizacemi.

 

POSELSTVÍ LIDSTVU I.

Důležitá sdělení lidem. 1. díl poselství dánské Borupské duchovní školy s tématy: hlas nebes o smyslu lidského života, minulost a budoucnost lidstva, tajemství vesmírných lodí a jiné.

Sdělení ke stažení zde

 

POSELSTVÍ LIDSTVU II. - Hlas z Nebe

Důležitá sdělení lidem. 2. díl poselství dánské Borupské duchovní školy s tématy: hlas nebes o smyslu lidského života, minulost a budoucnost lidstva, tajemství vesmírných lodí a jiné.

Sdělení ke stažení zde

 

      

KONTAKT   E-mail
Přispění na stránky : 

FIO banka:

26 00 29 86 39/2010

(dar)

Škola léčitele - Tranformace Ducha
Léčení vztahů
Zdraví
Transformace  vědomí do lásky
Galerie obrazů
Doporučujeme
Kontakt