DOPORUČENÉ PRODUKTY

Knihy pro léčitele a rozvoj léčení

Seznam knih pro léčitele

Můžete si koupit v knihkupectví, nebo půjčit ve vaší knihovně

 

Barbara Ann Brennan

RUCE SVĚTLA

Důležitá kniha pro všechny léčitele o poznání aury a našich energetických interakcích v našich každodenních vztazích. Léčitelka popisuje množství případu léčení s jejím duchovním průvodcem a vykresluje jak se chová naše aura. Má překrásný dar vnitřního vidění do vnitř těla i aury svých bližních.

ZJEVENÍ SVĚTLA - CESTA SEBEUZDRAVOVÁNÍ

Autorka bestselleru Ruce světla pokračuje v této práci ve svém zkoumání lidského energetického pole (aury) a ukazuje léčivou moc světla v nás samotných a novou cestu k uzdravování. Rozsah poznatků včetně nového paradigmatu vycházejícího z holografie a konče nahlédnutím do hara úrovně a úrovně hvězdy jádra staví knihu na přední místo v oblasti léčitelské praxe dnešních dnů.

 

Boženka Koubová

Léčitelka je autorkou důležitých knih pro léčitele i pro ostatní lidi jak jsou spojeny duchovní světy a duchovní bytosti s námi. Působí v oblasti kinezologie, odblokování mysli, léčení orgánů a odvádění přivtěleních duší z fyzického těla do Božího Světla. Hlubinná terapie pomocí SRT, reiki mistr. V případě zájmu o léčení paní Boženkou Koubovou můžete jí kontaktovat:  Koubová Božena, Plzeň Telefon: 724 838 226

 

NESVOBODNÉ DUŠE

Kniha o zkušenostech léčitelky s přivtělenými dušemi, která pomůže čtenáři utvářet lepší a šťastnější život. Velice ráda se podělím o poznatky, ke kterým jsem došla hledáním, experimentováním a učením. V dnešní dobé mnoho lidí nastoupilo nebo chce nastoupit pravou duchovní cestu, proto mnohým z nich mohou být mé poznatky velkým pomocníkem.

TAJEMSTVÍ ZBLOUDILÝCH DUŠÍ

V knize je uvedeno několik způsobů, jak můžeme přivtělenou duši zjistit, jak ji z těla člověka odpoutat, jak odvést zbloudilé duše z určitých míst a jak se při této činnosti vyvarovat možných omylů, kterými si člověk může velice ublížit.

U KARMICKÉHO SOUDU - ÚPADEK ZEMĚ A JEJÍHO LIDU

V éterické úrovni Země je obrovská bílá bodova, kterou každá bytost této planety velmi dobře zná. Všichni jsme jí nejednou procházeli tam i zpět. Je to chrám karmické rady, který, je v některých sférách znám jako budova karmického soudu. Do chrámu karmické rady přicházejí všechny duše, které ukončily svoji inkarnaci. Tímto chrámem musí také projít všechny duše, které jsou připraveny na novou inkarnaci. Každá duše je ve styku s tribunálem karmické rady v té sféře budovy, ke které přísluší svým vibračním stupněm.

MEDITACE S ANDĚLY

Meditácie v tejto knihe slúžia na uzdravenie, očistenie, zvýšenie našich vibrácií a nášho vedomia. Meditácia za poznaním, Stretnutie s vlastným vnútorným liečiteľom, Spojenie so svojím vyšším Ja, Anjelska očista, Čistenie čakier a tela s pomocou anjelov, Meditácia proti strachu, Spojenie s anjelom Slnka a Mesiaca.

 

Duchovní učitel a léčitel Daskalos

 

STROVOLOSKÝ MÁG - Zázračný svět duchovního učitele a léčitele Daskala

Strovoloský mág - Daskalos byl zázračný léčitel a duchovní učitel, který žil na ostrově Kyprus v letech 1915 - 1990. Celý svůj dlouhý život nezištně pomáhal druhým a vedl je k duchovnímu poznání respektování a ovládání duchovních zákonů. Obsahem: Úrovně nadpřirozeného světa, elementálové, působení našich myšlenek a tužeb, důležité upozornění o černé magii, léčení na dálku podle fotografie, zásah do osudu, důležité duchovní učení a meditace.

OHEŇ V SRDCI - Zázračný svět duchovního učitele a léčitele Daskala

Daskalos byl zázračný léčitel a duchovní učitel, který žil na ostrově Kyprus v letech 1915 - 1990. Celý svůj dlouhý život nezištně pomáhal druhým a vedl je k duchovnímu poznání respektování a ovládání duchovních zákonů. Obsahem: Úrovně nadpřirozeného světa, elementálové, působení našich myšlenek a tužeb, důležité upozornění o černé magii, léčení na dálku podle fotografie, zásah do osudu, důležité duchovní učení a meditace.

POCTA SLUNCI

Daskalos byl zázračný léčitel a duchovní učitel, který žil na ostrově Kyprus v letech 1915 - 1990. Celý svůj dlouhý život nezištně pomáhal druhým a vedl je k duchovnímu poznání respektování a ovládání duchovních zákonů. Obsahem: Úrovně nadpřirozeného světa, elementálové, působení našich myšlenek a tužeb, důležité upozornění o černé magii, léčení na dálku podle fotografie, zásah do osudu, důležité duchovní učení a meditace.

 

Staněk a Brzobohatá

Léčitelé Josef Staněk a Jana Brzobohatá sepsali své zkušenosti v léčení nemocí a jejich duchovních příčin v životě nemocného jedince a jeho nemocné duše. Také v těchto knihách popisuje pozadí, kdo nám bere energii v různých situacích života. Odhalení pozadí bytostí, které nám pomáhají, ale i bytostí, které z nás sají energie a udržují nás v nemocech a problémech. Knihy si můžete objednat na stránkách:  www.agapebrno.cz
 

LÁSKA MUŽE A ŽENY Z POHLEDU DUŠEVNÍCH A DUCHOVNÍCH SIL

Zcela unikátní publikace o lásce a partnerských vztazích, jejíž obsah by měl patřit do základního vzdělání všech lidí. Jde o rozšířené a výrazně doplněné vydání stejnojmenné knihy z r.1997, resp. r. 1993 Otevření vyššího duchovního vědomí autorů umožňuje v této ojedinělé publikaci zasvěcenější pohled na lásku, na její energetický, duševní a duchovní, tedy i karmický podklad. Toto poznání umožňuje lepší chápání božího a vesmírného řádu ve vývoji vědomí, lásky a v celém životě člověka. Autoři si nekladou za cíl seznamovat čtenáře s celou problematikou lásky do detailů, ale pokouší se názorně ukázat poznanou hloubku božích zákonů, které souvisí s láskou a zachováním duchovní energie a vibraci rodu. Snaží se ukázat smysl a význam lásky v tomto pozemském životě, ale také její další směr vývoje v průběhu nových inkarnací a jejich vyššího duchovního vývoje vědomí. Od začátku vydání této knihy evidujeme stovky dopisů jak tato publikace pozitivně ovlivnila manželský život jejich čtenářů, otěhotnění a následné bezproblémové početí maminek aj.

DUCHOVNÍ PŘÍČINY NEMOCÍ

Současná medicína sice detailně popíše tělo člověka a průběh procesů nemocí, není však schopna odpovědět, proč člověk žije a proč je nemocen. Těmito otázkami se mohou zabývat jen ty obory, jejichž předmětem poznání jsou dimenze bytí, které byly ještě před vznikem hmotného. Tato dimenze je označována jako duchovní a základním způsobem jejího nazírání na veškeré dění je z hlediska věčnosti Knih, popisujících duchovní příčiny nemocí, je mnoho. Mnohé vyšly i u nás v překladu. Za nejlepší je možné jmenovat Dethlefsenovu „Nemoc jako cestu“ a Lazarevovu „Diagnostiku karmy“. Avšak žádná z těchto knih, které se ve světě a u nás tímto tématem zabývají, neobsahuje to, co obsahuje navíc tato kniha: praktický návod na východisko ze situace, to jest meditační modlitbu – mantru, zaměřenou na neutralizaci špatného duchovního směřování člověka, které zmíněnou nemoc vyvolalo. Tato mantra je vypsána vždy pod vyzařujícími obrázky, které jsou v knize uvedeny pro většinu hlavních nemocí. Její prožití a stálé opakování časem zneutralizuje v našem podvědomí i nadvědomí vlastní duchovní příčiny nemocí, nemoc přestane dostávat vadné impulsy ducha, špatný směr myšlení vyhasne. Nemoc se vyhojí v duši a následně i na těle. Metody léčení obrázky a meditační modlitbou se nijakým způsobem nekříží s tradiční medicínou. Je to rozšíření léčby o duchovní úroveň.

OTEVŘENÍ DUCHOVNÍHO OKA

Nejucelenější přehled duchovních myšlenek, názorů, ale i praktických rad. Tato kniha se tvořila několik let a autorům se podařil sepsat světový unikát z oblasti duchovní filozofie. Všechny názory, v knize uvedené, jsou původní a natolik unikátní, že nic podobného asi nikde jinde nenajdete! Myšlenky a závěry v ní uvedené překračují vše, co se doposud v oblasti duchovní filozofie napsalo a vydalo. Teoreticky by z ní měl čerpat každý člověk, kterému není slovo „duchovno“ cizí. Klíčem k budoucnosti, k přežití lidstva, je poznání všech úrovní bytí člověka a zákonů v nich, daných Podstatou světa. Za hledáním velké Pravdy se v knize vydávají i autoři, i když tím vědomím, že slovy je možno se k Pravdě pouze více či méně přiblížit.

 

Sergej. N. Lazarev

Zznámý ruský léčitel, psycholog a badatel Sergej Lazarev, před mnoha lety objevil a popsal systém zákonitostí karmy ve svých knihách, kterých dnes existuje 24. Potvrzení správnosti svého objevu našel v mnoha tisících případech uzdravení se ze všech možných druhů nevyléčitelných nemocí, jako jsou například rakovina, cukrovka, schizofrenie, neplodnost atd. V dnešní době již, pro časovou náročnost, nepřijímá lidi k osobním konzultacím, ale pomáhá lidem formou svých seminářů. Takto má více lidí šanci se s ním setkat a pracovat na sobě pomocí jeho energie. Semináře provádí v mnoha zemích po celém světě, jeho zaznam i knihy si můžete objednat:  http://www.diagnostika-karmy.cz
 

DIAGNOSTIKA KARMY 1 - 11 díl

1. díl - Samoregulace biopole.
2. díl (dvě knihy) - Čistá karma
3. díl - Láska
4. díl - Pouta budoucnosti
5. díl - Dialogy se čtenáři
6. díl - Schody do nebe
7. díl - Emocionální štěstí
8. díl - Dialogy se čtenáři
9. díl - Práce na sobě

Hlavním cílem 1.knihy 11.-ti dílného cyklu je rozšíření chápání světa kolem nás, odhalení a poznání mechanizmů, které jej řídí a stanovení pravidel zasahování do bionergetiky. Člověk by se měl snažit osvojit si ZÁKONY VESMÍRU, vnímat SEBE SAMA jako část UCELENÉHO SYSTÉMU, a tím dát ŽIVOTU SMYSL. Lidstvo dnes stojí před daleko větší hrozbou, než je jaderná katastrofa, HROZBOU ROZPADU DUCHA ! Když jsem zkoumal struktury biopole lidstva, dostal jsem se k závažným informacím. Proto je tato kniha věnována pravidlům chování ve sféře ducha.

 

Kurt Tepperwein

LIEČIVÁ SILA INTUÍCIE

Bestsellerový autor viac ako päťdesiat kníh, životný poradca, docent Kurt Tepperwein, ktorý učí v rôznych medzinárodných inštitúciách, vyvinul osobitnú formu mentálneho a intuitívneho tréningu. V knihe Liečivá sila intuície ponúka početné cvičenia a ukazuje, ako možno prísť do kontaktu s vlastnou intuíciou, aktivovať jej liečivé sily a na všetkých úrovniach pozitívne ovplyvňovať zdravie. Lebo pre naše fyzické, emocionálne a duševné zdravie je dôležité nájsť osobnú cestu liečby. Liečivá sila v nás vie, čo nám prospieva, ale v súčasnom zhone sme s týmto poznatkom stratili kontakt. Kurt Tepperwein hovorí o prebúdzaní intuície a podpore samoliečiteľných síl v sebe samom.

POSOLSTVO TVOJHO TELA

Každá choroba má svoju príčinu. V minulosti to boli najmä nedostatočná a málo hodnotná výživa a infekčné choroby, dnes je to nesprávna výživa, stres a vysoká duševná záťaž. Dôsledkom je duchovne-psychická nevyrovnanosť, na ktorú naše telo reaguje bolestivými a viditeľnými posolstvami. Choroby nás nabádajú, aby sme zmenili svoje myslenia a konanie. Kniha Posolstvo tvojho tela hovorí o súvislostiach medzi stresom, psychickými záťažami a ochoreniami orgánov. Učí nás porozumieť reči orgánov a spoznať svoje chybné správanie.

CHOROBY VYČÍTANÉ Z TVÁRE

V knižke sú popísané a vyobrazené typické znaky na očiach, pokožke, rukách, perách, ušiach, zuboch či na jazyku. Podľa nich spoznáte, v akom stave sa nachádzajú vaše vnútorné orgány, poprípade, čo im chýba. Kde je zóna chrbtice v uchu? Čo znamená priečna vráska pod spodnou perou? Ako súvisia tieto viditeľné a od normálu sa odkláňajúce telesné signály s ich príčinami? Vycvičené oko už „podľa špičky nosa" spozná, ako je na tom zdravotne ten-ktorý jedinec. Kurt Tepperwein (1932) je známy ako liečiteľ a terapeut. Od roku 1997 pôsobí ako docent na Medzinárodnej akadémii duchovných vied a vedie pracovnú skupinu s názvom Mentálny tréning. Jeho tréningové metódy už pomohli mnohým špičkovým športovcom a úspešným manažérom k úspechu a stabilným výkonom.

MÁTE PREKYSLENÝ ORGANIZMUS?

Na špičkového liečiteľa, popularizátora zdravého spôsobu života, vyhľadávaného autora množstva kníh a prestížneho prednášateľa sa vyvinul Kurt Tepperwein, pôvodne úspešný podnikateľ, neskôr poradca v manažérskej sfére, vďaka svojej schopnosti zahĺbiť sa do štúdia vnútra človeka a pátrať po pravých príčinách ľudských trápení a chorôb. Ním vypracovanú metódu mentálneho tréningu a nácviku intuície dnes úspešne uplatňujú vo svojom živote tisíce nadšencov, vrátane vrcholových manažérov a špičkových športovcov, no aj množstvo radových ľudí v každodennom živote; u mnohých ide o neodmysliteľnú súčasť ich existencie. K prekysleniu ľudského organizmu vedie jednak nesprávna výživa s priveľkým množstvom bielkovín, tukov i sacharidov a jednak zlosť aj stres. Táto príručka zahŕňa najvýznamnejšie poznatky o dôsledkoch prekyslenia tela. Tajomstvo, ako si človek môže predĺžiť život, sa dá vyjadriť slovami: NESKRACOVAŤ SI HO!

CESTA KU ŠŤASTIU - ŠŤASTNÝ DNES, ZAJTRA A VŽDY

KURT TEPPERWEIN sa s vami delí o veľké tajomstvá šťastia, presne vysvetľuje, ako funguje. Šťastie nosí každý z nás vo svojom srdci. Filozofia šťastia, chemické reakcie v tele súvisiace s pocitom šťastia, ankety, ktoré vám umožnia zistiť, ako ste na tom, praktické cvičenia a návody na meditáciu, zásady šťastných ľudí, princípy filozofie tao, duševné zákony šťastia.

ŽITIE PRIAM NEBESKÉ - OSEM HIMALÁJSKYCH CVIČENÍ PRE ZDRAVÝ ŽIVOT

Ak máte pocit, že „sa vám vybili batérie“, potrebujete sa lepšie sústrediť alebo chcete dosiahnuť stratenú vnútornú rovnováhu, zaiste vám príde vhod osem himalájskych cvičení v tejto knihe. Pomocou týchto cvičení v priebehu krátkeho času dosiahnete aj bez predchádzajúceho tréningu zvýšenie vitality, vystupňovanie kreativity, prehĺbenie trpezlivosti a zlepšenie fyzickej kondície. Premyslene zostavený komplex pohybov sa postará o to, aby sa z vás vyplavil stres, negatívne emócie a napätie, skrátka všetko, čoho sa vám v tele nahromadilo priveľa. Cvičenia aj napriek svojej jednoduchosti – alebo práve vďaka nej – navodzujú celkovú harmóniu a zároveň stimulujú všetky telesné, emocionálne, duchovné aj mentálne sily človeka. V závislosti od toho, aký bude zámer vášho cvičenia, či už pôjde o posilňujúcu dynamizáciu alebo o meditatívne uvoľnenie, v priebehu krátkeho času zažijete želaný oživujúci alebo upokojujúci účinok.

JE MI Z TEBA ZLE! SPOZNAJTE A POCHOPTE REČ SVOJHO TELA / PREČO JE TOĽKO VZŤAHOV NEZDRAVÝCH

Prečo je toľko vzťahov nezdravých? Aké sú skutočné súvislosti medzi našimi vzťahmi a zdravím? Dokážeme porozumieť reči svojho tela a včas rozpoznať problémy, ktoré môžu mať nežiaduce dozvuky na tele aj na duši? Autor hľadá odpovede na tieto otázky a privádza nás k poznaniu, že kľúč k odpovediam máme vo svojich rukách. Pri predchádzaní chorobám nie je dôležitá iba zdravá výživa a správna životospráva. Naše zdravie ovplyvňujú v prvom rade emócie, ktorých kvalitu určujú naše vzťahy, a to najmä partnerské vzťahy. Hnev, žiaľ a nespokojnosť dokážeme potláčať len zdanlivo. Naše podvedomie totiž nezabúda a skôr či neskôr sa to prejaví prostredníctvom choroby. Kniha má slúžiť predovšetkým ako praktický poradca, prehľadné registre umožňujú jednoduché vyhľadávanie.

ZBAVTE SA NEŠŤASTIA - CESTA K VNÚTORNEJ SLOBODE

Obľúbený autor viacerých bestsellerov, životný poradca, terapeut a liečiteľ Kurt Tepperwein, ktorý je od roku 1984 docentom Medzinárodnej akadémie duchovných vied vyvinul osobitnú formu mentálneho tréningu a jeho tréningové metódy pomohli k úspechu mnohým ľuďom, medzi nimi špičkovým manažérom a vrcholovým športovcom. V knihe Zbavte sa nešťastia s podtitulom Cesta k vnútornej slobode vedie čitateľa k pochopeniu skutočnosti, že menej býva často viac. Pre človeka býva ťažké odpútať sa od životných stereotypov, zbaviť sa úzkostí, strachu, predsudkov, problémov, zlosti, stresu, neraz aj nelichotivého obrazu o sebe. Tepperwein to vie, a preto sa v tejto knihe zameral na dosiahnutie väčšej harmónie a duševnej rovnováhy, ba dodáva odvahu novým spôsobom si usporiadať život. Pracovné listy a meditácie umožňujú čitateľovi sledovať osobný vývoj a sústrediť sa na to, aby dospel k šťastiu a vnútornej slobode.

AKTÍVNE VNÍMANIE - KRÁĽOVSKÁ CESTA K SLOBODE A NAPLNENIU

Kurt Tepperwein v ďalšej zo svojich kníh s názvom Aktívne vnímanie, ktorá má podtitul Kráľovská cesta k slobode a naplneniu, vysvetľuje význam vedomého vnímania pre človeka a učí čitateľa venovať pozornosť všetkým stránkam života. Upozorňuje na to, akým spôsobom vnímame čas, do akej miery chápeme kompletnosť všetkého živého a neživého v našom okolí, aj na to, ako lipneme na zdanlivých istotách.

OMLADZUJÚCE ODKYSLENIE

Naše telo je naprogramované na dlhovekosť - približne na 130 rokov. To len náš spôsob života nás núti predčasne zostarnúť alebo ochorieť a urýchľuje našu smrť. Podstatou väčšiny chorôb je prekyslenie. Neprirodzené stravovacie návyky spôsobujú, že podiel zásad v našom tele je stále príliš nízky. Kurt Tepperwein, ktorý sa už desaťročia zaoberá príčinami chorôb, objasňuje vo svojej knihe, prečo je prekyslenie organizmu také nebezpečné, a radí nám, čo môžeme urobiť, aby sme svoje hospodárenie s kyselinami a zásadami opäť uviedli do harmónie. Čitateľa by to malo podnietiť, aby si stanovil vlastný kyselinový potenciál a vypracoval si svoj individuálny kyselinový profil. Kniha obsahuje množstvo informácií o zdravom stravovaní a vhodnom spôsobe života.

AKO SI ZACHOVAŤ MLADOSŤ

Kurt Tepperwein je jedným z najznámejších odborníkov v oblasti zdravotnej prevencie a mentálneho tréningu. Vyše 30 rokov zbieral informácie, v ktorých obsiahol všetko, čo udržiava človeka zdravým a mladým; zhromaždil tak všetky poznatky o správnej výžive, vhodnom stravovaní a správnom spôsobe života. Jeho príbeh omladzovania predstavuje zhrnutie týchto poznatkov. Kniha bude neodmysliteľným poradcom pre všetkých, čo chcú zostať zdraví a fit až do vysokého veku.

 

Miroslav Hrabica

Miroslav Hrabica je léčitel, vydal již mnoho knih, kde překrásné vysvětluje duchovní příčiny nemocí a co tělu i duši chybí. Více se dozvíte na jeho stránkách, kde je uveden kontakt do jeho poradny i seznam přednášek, které koná:  www.hrabica.cz

 

CO NÁM TĚLO ŘÍKÁ ANEB PO STOPÁCH NEMOCÍ

Nejžádanější kniha, kterou napsal ing. Miroslav Hrabica, pojednává o cca 330 onemocněních lidského těla a předestírá jednání, které zvyšuje pravděpodobnost jejich výskytu a ukazuje možnou cestu k nápravě. Kdo si v ní přečte o svých 3 - 5 zdravotních neduzích a je trochu sebekritický, ten se v ní docela pozná a uvědomí si, v čem a jak může být lepší, a tak urychlí ozdravný proces.

LÁSKA - CESTA KE ZDRAVÍ I K BOHU

Kniha přináší duchovní pohledy autora na vznik onemocnění, jeho názory na léčbu (i na to, kdo vlastně léčí). Pojednává také o duchovní cestě člověka. Obsahuje i básně (např. Svoboda ducha, Pokora a úcta) a krátké „Střípky poznání". Kniha přináší spíše impulsy k zamyšlení, pročištění mysli i těla a k potěšení srdce, nečekejte od ní přesné návody, jak se rychle a bez větší námahy uzdravit (jde to vůbec - uzdravit se tělesně i duševně, aniž bych se stal lepším?)

PRVKY, VITAMINY A BYLINY TROCHU JINAK

Kniha vychází z autorovi prvotiny „Prvky a vitaminy trochu jinak“. Netradičně pojednává o tématu prvků a vitaminů a bylin. Poodkrývá zákonitosti vzniku a rozvoje různých onemocnění a nabízí cestu jak umocnit účinek léčebných prostředků. Ukazuje, že svým jednáním výrazně ovlivňujeme míru přisvojování prvků a vitaminů i jejich osobní potřebu. Jestliže člověk alespoň zčásti pochopí duchovní poselství, které je do nich vetkané, rychleji se uzdraví a velmi zefektivní jejich užívání i využití v organismu.Kniha probouzí zájem nejen o poznání získané pílí a rozumem, ale také o poznání ukryté v každém z nás a o vnímání intuicí. Ukazuje, jaký vliv má jednání člověka na jeho zdraví i průběh životní cesty, která začíná postupným chápáním hmotných kořenů, pokračuje zvládáním problémů i různých nástrah, časem (je-li zvládána) navozuje mír v duši a končí nastolením trvalé blaženosti - rozplynutím lidského ega.

POHLAZENÍ PRO DUŠI

To, co hledáme, je láska. To, po čem toužíme, je láska. Pohladit, potěšit, dodat nových nadějí, sil i přispět k pochopení právě prožívaných životních situací, to je snahou knihy „Pohlazení pro duši“. Publikace neobsahuje žádné vzorové postupy ani zázračné recepty. V různých podobách opakuje pár základních tónů, po jejichž zvládnutí můžete začít sami zpívat a zapisovat si promluvy i hudbu své duše. Kniha „ Pohlazení pro duši“ je zejména o hledání v sobě, je především o lásce. Čím častěji v ní budete listovat, tím více budete Duchem naplněni, tím výše budete Láskou pozdviženi, tím více bude Vaše srdce láskou plát. Přeji Vám (pokud si knihu zakoupíte či při čtení ukázek z ní) krásné zážitky a abyste Uviděli, Uslyšeli a Ucítili.

ŘEČ SRDCE

Knížečka, která má podtitul „Potěšení do kapsy či kabelky" je soubor krátkých veršů k zamyšlení. Obsahuje 232 poučných, veselých i smutných rýmovaných básniček.

Poznávej srdcem, to je Ti nejbližší,
poznávej srdcem, když myšlenky se utiší.
Poznávej srdcem a zpytuj svoje svědomí,
poznávej srdcem, že druzí chybují stejně jako my.
Poznávej srdcem, a objevíš v srdci každého člověka lásku,
poznávej srdcem, a radost vstoupí do Tvého života i svazku.

Několik názvů básní:Abys byl zdráv, Jsem pouhé nic, Jsem velký, Počítám, Děti šly do kina, Budiž světlo, Anděla potkal jsem, Učitel pravý přišel, Co srdce stvořilo, Pot, Dodržuj, Chlupaté štěstíčko, Utekly mně tisíce, Okovy manželství, Věřím, Viděl auru, Z očí ať Ti láska svítí, Zase jdeš na pivo, Ladné křivky těla Tvého, Ego bij, Cítíš se sama?, Patřím lidem, Bůh je mým pánem.

DAR ZDRAVÍ

Kniha se zabývá hledáním zdraví a léčením (samoléčbou, léčením se s pomocí partnera a „alternativním“ léčením druhých lidí). Poklad Tvého zdraví leží ukrytý ve třech komnatách. První je komnata stravy a tělu prospěšných látek, v druhé najdeš vitální sílu a různé energie a v třetí místnosti si nabereš síly duchovní podle ušlechtilosti své povahy a charakteru. Sám si vybíráš kolik, čeho a kdy si z každé komnaty odneseš, abys vyzdravěl. Můžeš nabírat pro sebe nebo tím, co získáš, posloužit také druhým. Tato kniha jednak popisuje, co v jednotlivých komnatách najdeš, a dále obsahuje doporučení, jak je vhodné nakládat s pokladem zdraví, i pár rad, jak Ti s jeho hledáním může pomoci partner (anebo Ty jemu). Tato kniha Ti nabízí dar zdraví. Važ si ho.

TOBĚ

Myšlenky obsažené v této knize mluví hlavně o lásce. Láska je vskutku nekonečná a přetrvává navěky, láska je tu pro nás připravena opravdu každý den. Někdy člověk ani sám neví, jak se rozhodnout, čeho je vhodné si všímat, co je lepší pominout a nechat zcela bez zájmu. Tohle a mnohé jiné Vám osvětlí řádky této knížky, která byla napsána:

Tobě, neboť opravdu hledáš
a o obrození sama sebe se snažíš.
Tobě, protože o pomoc vzhůru nejen upřímně voláš,
ale také za ni pravidelně Bohu děkuješ.
Tobě, abys objevil poznání v tiché hlubině duše
a lásku ve svém srdci ...

PRVKY A VITAMINY TROCHU JINAK ANEB CESTA ŽIVOTEM

První kniha, kterou ing. Miroslav Hrabica napsal, netradičně pojednává o působení prvků a vitaminů. Tvrdí a dokládá, že spotřebu i míru přisvojování prvků a vitaminů ovlivňuje naše myšlení. „Vždy dobrým být a pro všechny lásku mít,“ k tomu vede tato kniha čtenáře. Její podtitul je „Cesta životem“ a přispívá k pochopení a překonání těžkých chvil v něm.

 

 

Jasmuheen - Pránická výživa

PRÁNICKÁ VÝŽIVA

Pránická výživa Fascinující příběh, jakým způsobem se autorce podařilo opustit fyzickou stravu a přejít čistě na výživu ze Světla. Pránická výživa není půst. Jde o to přepnout se do stavu vědomí a vědění, že naši skutečnou obživu nám přináší kosmické světlo, které dává život všemu. Ačkoli dříve býval tento stav bytí vyhrazen či přisuzován jen světcům, díky procesu, který tato kniha popisuje, se dnes stává alternativou pro všechny, kdo hluboce touží po duchovním životě. Úspěch závisí na tom, zda člověk ví, že on sám je tvůrcem vlastní reality. Musí mistrovsky ovládat svou mysl a říkat si například "Očekávám, že mne živí prána, Boží síla". A tak se stane, neboť univerzální pole nekonečné lásky a inteligence zrcadlí a podporuje jakékoli naše přesvědčení. Kniha obsahuje pokyny k jednadvacetidennímu procesu pro přechod na pránickou výživu podle Charmaine Harley.

STRAVA BOHŮ

Dvoudílné dílo o tom, že lidské bytosti nepotřebují k životu potravu. Zdá se vám to absurdní, směšné nebo šílené? Zkuste se nechat přesvědčit australskou autorkou a duchovní učitelkou zvanou Jasmuheen. Její systém stojí na vědeckých základech a obsahuje množství pozoruhodných údajů, doporučení a cvičení. Zdaleka totiž nejde jen o pouhé nekonzumování potravy, ale o to, jak začít fungovat na úplně jiné úrovni, než na jaké běžně fungujeme. Z této knihy programů, životních stylů a meditací přitom mohou těžit všichni, nejen ti, kterým se líbí neuvěřitelná možnost života bez jídla.

BOŽSKÁ VÝŽIVA

Autorka ve své knize představuje jednoduché, ale účinné nástroje k uspokojení našeho veškerého hladovění. V programu Božské výživy nabízí na základě svého bádání vyživovací prostředky 2. a 3. stupně. Na 2. stupni nám tato strava plně zajišťuje trvalé zdraví, štěstí, klid a blahobyt. Na 3. stupni se dostáváme dokonce ještě dále tím, že stále pracujeme na změně schémat našich mozkových vln. Tak převedeme existující biosystém na nový způsob obživy plynoucí čistě ze světla prány. Tato kniha se díky uvedeným 35 technikám a řadě nových výzkumů stane jedinečnou četbou pro každého, kdo chce v životě získat mnohem více - opravdovou lásku a poznání.

ŽIVOT BEZ JÍDLA

Život bez jídla "Všude na světě mi lidé neustále pokládají otázky proč a kdy. Proč jsem se rozhodla žít z prány a zvolila si ji jako zdroj výživy a kdy jsem s tím začala? Nebylo to tak, že bych se rozhodla, že přestanu jíst. Tato schopnost či dar prostě přišel jako přirozený vedlejší produkt duchovního zasvěcení, kterým jsem prošla v roce 1993. Následující stránky popisují můj osobní příběh a zkušenosti. Lidé mají právo na to, aby byli skeptičtí a kritičtí a aby nevěřili..." (podrobný popis života bez jídla, vzpomínky na minulé životy, mediální skandály)

VYUŽITÍ PRÁNY

Tato publikace popisuje efektivní využití programu prány. Najdete v ní jednoduchý obecný postup pro práci s pránou s využitím různých technik a metod, a to především meditace, dýchání a afirmací. Celkově se zde velmi zajímavě píše o duchovním vývoji, zdraví a životním prostředí. Kniha je psána formou otázek a odpovědí.

 

Reflexni terapie

ENERGETICKÁ MASÁŽ ČAKER

Na základě vlastních zkušeností s energetickou masáží reflexních zón na chodidlech názorně vysvětluje princip energetické masáže čaker, jejíž pomocí lze aktivovat silová centra v lidském organizmu. Chodidla, jež jsou jemnými energetickými drahami spojena s lidskými orgány, jsou obrazem našeho fyzického i psychického stavu. Pomocí této knihy se můžete velmi brzy naučit základům masáže reflexních zón i manipulaci s jemnohmotnými centry energie prostřednictvím chodidel. Kromě toho zde naleznete i návody, jak podpořit práci s čakrami využitím léčivého působení kamenů, vonných esencí, zvuků a barev.(duchovní průnik do podvědomí aktivováním energetických bodů na chodidlech)

REFLEXNÍ TERAPIE - TAJEMNÁ ŘEČ LIDSKÉHO TĚLA

Druhé vydání knihy předního českého odborníka v oboru alternativní medicíny a přírodního léčitelství nás seznamuje s novou technikou reflexní terapie, využívající reflexních zón v lidském těle k léčbě a diagnóze tělesných neduhů. (tajemná řeč lidského těla)

UČEBNICE REFLEXNÍ TERAPIE

Kniha vznikala postupně jako studijní texty pro frekventanty kurzů RT. Hlavním cílem bylo usnadnit první kroky začátečníkům. Je v ní popsaná prakticky použitelná (i s formulářem) diagnostika, unikátní uvolnění krční páteře a postupy na lůžku. Čte se na rozdíl od jiných učebnic velmi lehce a někteří čtenáři dokonce prohlásili, že na ně měla léčivý účinek.

REFLEXNÍ DIAGNOSTIKA A KATALOG REFLEXNÍCH PLOCH

V téhle knížce jsme se snažili prohloubit informace o výhodách a možnostech reflexní diagnostiky. Hlavně propojení systému čínského pentagramu s reflexní terapii je věcí zcela neobvyklou. Objevným se nám jeví také diagnostikování potlačených emocí (příčin všech nemocí) prostřednictvím reflexních plošek. V knize jsou i prozrazeny praxí vyzkoušené postupy, jak tyto prvotní příčiny nemocí odstranit. Knihu Reflexní diagnostika a Katalog reflexních ploch, nově natočené DVD a kazetu VHS o RT je možné objednat na adrese www.eminent.cz.

REFLEXNÍ TERAPIE JAKO ŽIVOTNÍ STYL

Beáta a Július Patakyovi patří mezi přední reflexní terapeuty u nás a jsou považování za pokračovatele školy Ing. Jiřího Janči, CSc. Mnoho let jsou nadšenými uživateli a propagátoři reflexní terapie proto, že jim samotným pomáhá prožívat plnohodnotný život ve stálém zdraví. Reflexní terapie se doslova stala součásti jejích životního stylu. V dnešní době velmi křehkých vztahů jsou navíc příkladem toho, že žít v partnerské dvojici nemusí být utrpením, ale že je to naopak velmi přínosné pro obě strany.

Je možné být stále zdráv. Tohle poselství se prolíná celou knihou, kterou autoři navazují na předcházející knihu Reflexní diagnostika a katalog reflexních ploch a originální DVD Reflexní terapie. Kromě již tradičně detailního popisu dalších, méně známých reflexních plošek zde naleznete i poprvé u nás zveřejněnou reflexní terapii základních orgánů psa. Velkým přínosem pro veřejnost je také pojednání o nervové reflexní terapii s popisem konkrétního využití v praxi. Prakticky využitelné a hlavně dobře vyzkoušené jsou i meditační techniky, stejně jako celá řada úvah a zamyšlení, která vám z této knihy udělá společníka, ke kterému se budete s láskou vracet.

Reflexní terapie je jednoduchá, prostá. Je výborná pro terapii, diagnostiku, ale hlavně také pro preventivní. V knize jsou proto popsány i postupy pro uvolnění krční páteře v rámci samopomoci, což je pro udržení zdraví nebo vyléčení mimořádně důležité.

REFLEXNÍ TERAPIE ZÁKLADNÍ KNIHA

Velmi inspirativní čtení o reflexní terapii, při kterém se přistihnete, jak mimoděk držíte v rukou chodidlo a mačkáte některý z receptorů. Je možné, že studenti Jančovy školy nebudou se všemi informacemi souhlasit, to však v procesu učení vůbec nevadí. Hlavní informace v ní je, že si lze pomoci i sám, pokud člověk bude vytrvale provádět reflexní terapii.

REFLEXNÍ TERAPIÍ PROTI RAKOVINĚ

Výběr nejdůležitějších postupů RT, ale i z jiných metod alternativní metody při léčbě rakoviny. I když je možné doporučit RT při léčení jakékoli nemoci, je téměř jisté, že při léčení rakoviny a jiných degenerativních nemocí je nepostrádatelná.


Zina Rajnochová

MUŽI ZA TO NEMŮŽOU, ALE ŽENY TAKÉ NE

Odvěký svár mužského a ženského pohledu na svět a přístupu k životu autorka této knihy originálně pozměňuje na princip levostrannosti a pravostrannosti, který s pohlavím nemá nic společného. Tento vrozený princip určuje, jakým způsobem se kdo chová a jak řešíme běžné všední problémy, následně ale i partnerské a manželské konflikty. Navrhované metody, jimiž je možné svoji cesu anebo vlastnosti proměnit, jsou prověřeny praxí. Konkrétní osudy lidí včetně výkladů jsou působivě zachyceny na automatických kresbách.

 

 

      

KONTAKT   E-mail
Přispění na stránky : 

FIO banka:

26 00 29 86 39/2010

(dar)

Škola léčitele - Tranformace Ducha
Léčení vztahů
Zdraví
Transformace  vědomí do lásky
Galerie obrazů
Doporučujeme
Kontakt