Inspirující videa

Léčivý zvuk rostlin

Důležitý důkaz, že rostliny vydávají nádhernou léčivou zvučnou melodii

Video z ekokomunity Damanhur v severní Itálii - www.damanhur.org. Touha po blízkém kontaktu s přírodou vedla ke zkoumání hudby rostlin, již od r. 1976. Damanhurští badatelé vytvořili zařízení schopné zachycovat elektromagnetické změny na povrchu listů a kořenů a převádět je na zvuky. (Můžete si ho tam i pořídit.) Jak začnou rostliny zpívat ? Nejprve se jim přehrává klasická hudba, a rostliny se "učí" vytvářet zvuky, a nacházejí v tom velkou zálibu, a pak se učí i vzájemně. Na různé osoby reagují různými zvuky, někdy zmlknou ... Konají se tam i koncerty, při nichž hudebníci a rostliny tvoří společnou hudbu. Hudbu různých stromů a rostlin si můžete stáhnout či zakoupit na jejich stránkách.

 

 

Poznámka léčitelky k videu:

Jak je vidět ve videu http://youtu.be/nXhhAXjKmIU  každá bytost i rostlina má a vysílá své rezonanční vibrace. Rezonuje také s jejím prostředím, ve kterém se nachází. Na videu je zachyceno jak se lidé dotýkají rostliny a rostlina snímá lidské vibrace a mění také, přiřazuje jejich vibrace ke svému zvuku, mění částečně zvuk - rezonanci. Rostliny se od nás uči snímat naše vibrace a zařazují je tak do své tóniny vydávaného zvuku.

 

Sdělení od přátel z Nebe: 

Planeta Země nás stále učí, abyste nezapomínali na zvučný zvuk nádherných léčivých rostlin, které máme denně kolem nás, které jsou naší životní léčebnou součástí, pokud si tuto moudrost uvědomíme, osvojíme a také budeme denně praktikovat. Poděkujme planetě Zemi i milovanému Stvořiteli i Matke Zemi za tento nádherný dar i prožitek, za život strávený na Zemi a za dary Matky Země i Stvořitele, které tady ještě máme jako Božské Dary.

 

Na základě tohoto videa a důkazů můžeme vidět i slyšet, že rostliny jsou zvučné, vydávají zvuky (vibrace), které léčí naši nervovou soustavu i naše vnitřní orgány, pokud se dokážeme spojit - naladit s těmito vyššími vibracemi planety Země. (Jde o mimosmyslové vnímání.)

 

Také bychom chtěli a aby si lidi uvědomili skutečnost na planetě Zemi, která se děje kolem nás, každý den, a to že denně se pokácí na Zemi a je zničeno chtěním a hloupostí lidí mnoho hektarů lesní půdy, stromů, důležitých rostlin, které vydávají také takovouto nádhernou léčivou uzdravující hudbu na planetě Zemi.

 

A to, že jí neslyšíme, neznamená, že tady tyto léčivé zvuky nejsou nebo neexistují !! Je to i z důvodu, že naše lidské smysly, tedy sluch, který máme jako lidský tvor, nám byl před desítkami tisíc let geneticky uzpůsoben mimozemskou rasou a jejich experimentováním s námi jako lidmi, a to tak, abychom neslyšeli tyto léčebné zvuky přírody a planety Země, a abychom neviděli také jiné bytosti, jemnohmotné bytosti, které střeží s moudrostí a láskou mnohá pásma lesů a léčebných rostlin.

 

Také bychom rádi, aby jste si uvědomili proč se ničení planety v této době děje. Že tady probíhá BOJ mezi DOBREM a ZLEM, což konkrétně znamená mezi negativními mimozemskými civilizacemi velice technicky vyspělými, kteří již obývají v určitém počtu už planetu Zemi, nemají rádi přírodu, protože je pro ne velice pozitivní = vyzařuje pozitivní energie, což je pro ně opačná vibrace, kterou oni nemají rádi (mají rádi negativní energie) a to je důvod proč negativní mimozemské civilizace NIČÍ ve velké míře na planetě Zemi vše co je pozitivní i lesy.

 

Tajné vlády na Zemi jim přisluhují, dávají pokyn na devastaci přírody, přes ovládané negativní lidi (ziskuchtivé) - jejich přisluhovači, ničí hektary lesů, Amazonské pralesy a lesní pralesy, kde se nacházejí unikátní léčivé rostliny pro mnohé nemoce na rychlé okamžité uzdravení i například z těžkých nemocí jako je rakovina, leukémie, nemoci pohybového aparátu, dýchacího ústrojí atd.

 

Pokud si jako lidstvo neuvědomíme tuto důležitou souvztažnost, jak s našim LIDSKÝM TĚLEM i touto ŽIVOU PLANETOU a VZDUCHEM + PŘÍRODOU to vše souvisí i s našim tak důležitým ČISTÝM A ZDRAVÝM ŽIVOTNÍM PROSTOREM, který má vliv na naše ZDRAVÍ, do té doby lidé budou strádat a žít v nemocech svého žití a pokud, aby se tyto negativní věci jako kácení lesů bude ve velké míře velkým organizacím a vládám bude dál dovolovat, ztratíme své životní podmínky NAVŽDY !!!! Pak ztratíme i naší ŽIVOU PLANETU !!! Tímto rafinovaným skrytým způsobem a naší nevědomostí nám jí chtějí vzít.

 

Toto téma je nám dáno od přátel z Nebe k našemu důležitému vyššímu uvědomění, abychom si uvědomili, že my LIDI jsme tady "DOMA" a MY JSME ZA NI ZODPOVĚDNI TAK JAKO ZA NÁŠ DUCHOVNÍ VÝVOJ NA TÉTO PLANETĚ. A ne negativní mimozemské civilizace, kteří se snaží každým dnem nám planetu vzít, tím že kácejí lesy a berou nám území a otravují vodu a vzduch.

 

NAŠI PLANETU SI MUSÍME CHRÁNIT a jako CELEK - KOLEKTIVNÍ VĚDOMÍ, jsme za ni ZODPOVĚDNI.

 

Rádi bychom upozornili také ještě na důležitý fakt, který se děje po celé planetě Zemi KAŽDÝ DEN, a to že do ovzduší jsou denně roztřikované z letadel chemické, toxické a biologické látky (tzv. chemtrails, přes řízené satelity, radary a tajné základny na výrobu přírodních katastrof a ovlyvňování počasí po celé planetě Zemi, jako tajná zbraň), které škodí našemu zdraví i planetě Zemi a všemu živému na ní. Jsou to chemické postřiky z letadel tajně vypouštěny! Můžete je vidět jako několika hodinové silné čáry po přeletu letadly. Pokud s tím nezatočíme i s těmi šediváky (rasa mimozemských civilizací) do té doby tady nebude pořádek. Lidi přestaňte se bát a mít strachy a jděte informovat o chemtrails !!! Bojujte za svůj vzduch a za své dobré a kvalitní zdravé životní prostředí. Dokud nezastavíte na planetě Zemi co se tady děje, do té doby vám denně budou brát vaše přirozené životní prostředí i vaší tak krásnou planetu, kterou chtějí celou takto ZNIČIT ! Pokud jim to dovolíte, zůstane tady pro vás prázdná planeta bez přírody, lesů, květin, ptáků, zvířat, léčivých rostlin a bylin, stromů, vody, vzduchu !!! Zadusíte se tady bez vzduchu a lesů. Již ted je na planetě Zemi je snížené procento kyslíku k hranici přežití a ve velké míře převládají chemicko biologické a toxické látky v ovzduší ve vodě.

 

Původní rostliny jsou nahrazovány genetickými mutacemi, aby přežili vyrostly v tak silném znečištění - tzv. "Genetické modifikované potraviny  GMO!", které mají málo přirozených živin a léčivých schopností od původních rostlín z planety Země. Lidé jsou pak závislý na lécích, které je neudzravují, ale způsobují další nemoce a závislosti na lécích a organizacích, které z toho mají VELKÉ ZISKY.

 

Již dávno jsou nalezeny léky na rakovinu a jiné nevýlečitelné nemoci, jen se to záměrně před lidmi tají.

Léky jsou ve zdravé přírodě a čistém vzduchu a vodě a pozitivním myšlení i v pralesích jako je například AMAZONSKÉ PRALESY, které chtějí zatopit Mega-přehradou BELO MONTE. Vše dělají proto, aby vykácely, zatopili vše živé i ty živočichy co tam takto již dlouhá milióny let žijí. Vše je zaměřeno proti lidem a jejich životu na Plenetě Zemi !     LIDÉ  BDĚTE !

 

A takto vás/nás chtějí zničit nebo vyhostit z planety Země. Považují nás za dotěrný hmyz a zvířata a hloupé tvory.

A toto jim chcete dovolit ? Vše je však na vás ve vašich rukou a vašich dalších VOLBÁCH. 

 

BEZE STARCHU JDĚTE DÁL REŠTE PROBLÉMY, KTERÉ SE VÁS BYTOSTNĚ DOTÝKAJÍ.

 

Váš hlas můžete také podpořit peticí proti chemtrails a také informovat druhé lidi, vaše přátele, rodinu, příbuzné o možné pomoci PRO PLANETU ZEMI i PRO POMOC LIDEM.

 

Mezinárodní petice za zákaz ilegálního chemického sprejování

Chemtrails jsou letecké stopy na obloze, které expandují a vytvářejí mléčně bílou umělou pokrývky po přeletu sprejujícího letadla. Obsahují nanočástice sulfátu hliniku, titanu, barium, baktérie, radioaktivní materiál a plazma, podle studií Toma Bosca a Clifforda Carnicoma, kteří tento spad studují již více než 10 let. Tyto látky způsobují respirační choroby, poškození srdce i dočasné ztráty paměti, bolesti hlavy a dezorientaci, malátnost, virové nemoce, např. i chřipku. Sprejování je dle mezinárodního práva ilegální a musí být zveřejněno a zastaveno. Prosím, najděte si chvilku právě teď, podepište petici a předejte ji dále, pokud je tento problém pro vás důležitý. Co je Avaaz ? Mezinárodní aktivita spojující aktivity občanů celého světa za účelem překlenutí rozdílu mezi tím, jaký svět je a jaký ho chceme mít.

 

Viz: http://www.avaaz.org/en/about.php/?doaboutus
česky zde: http://ism-czech.org/iniciativa/petice/avaaz/

 

Petici můžete podepsat - kliknutím zde

 

S láskou pro vás připravila Anestea

      

KONTAKT   E-mail
Přispění na stránky : 

FIO banka:

26 00 29 86 39/2010

(dar)

Škola léčitele - Tranformace Ducha
Léčení vztahů
Zdraví
Transformace  vědomí do lásky
Galerie obrazů
Doporučujeme
Kontakt