Techniky léčení

EFT Tapping (Ťukání) - revoluční metoda,
která vás zbaví strachu, stresu i bolesti

 

 

 

Pro zobrazení překladu si zapněte titulky vpravo na liště dole

 

Co je ťukání (tapping) ?

Milióny lidí se spokojují s život naplněnými špatným zdravím a emocionální zátěží. Nevědí, jak dosáhnout radostného a uspokojujícího života, který si přejí, a uváznou v přijetí životního stylu naplněného emocionálními traumaty, chronickou fyzickou bolestí, nutkavým jednáním a závislostmi, nebo prostě jen pocitem vnitřní prázdnoty. K těmto problémům přistupují tablety na odstranění bolesti, na spánek v noci, na potlačení úzkosti - a le to není o nic lepší než nemoc. 

Jste-li jako většina lidí, cítíte se v pasti, chyceni v tomto cyklu. Máte dost toho cítit se unaveni, deprimováni, v úzkosti, nespokojenosti, v nedobrém pocitu. Máte po krk drahých a neúčinných léčení. Máte plné zuby toho, že přenecháváte moc nad svým zdravím a štěstím psychologům a lékařům. Chtěli byste růst, vzkvétat, prosperovat, nechat minulost minulostí. Chcete být tím nejlepším, žít život naplněný klidem, radostí a naplněním, den za dnem, chvíli za chvílí. 

S ťukáním toho můžete dosáhnout. Můžete objevit životní tajemství emocionální celistvosti a fyzické úlevy. Můžete vzít své fyzické a emocionální blaho do svých vlastních rukou. Je to prosté, zvládne to každý, a je to zdarma. 

Ťukání poskytuje úlevu od chronické nemoci, emočních problémů, nemocí, závislostí, fóbií, posttraumatického stresu a fyzických nemocí. Je to nová revoluční metoda v oblasti zdraví, ale její léčivé koncepty jsou založeny na tom, co východní medicína praktikovala již před více než 5 000 lety. Jako akupunktura a akupresura, i ťukání je soubor technik, které využívají tělesné energetické meridiánové body. Tyto meridiánové body můžete stimulovat ťukáním konečky prstů - doslova ťukáním do energie a uzdravující síly svého vlastního těla. 

Vaše tělo je silnější, než si umíte představit ... je plné života, energie a neodolatelné schopnosti sebeléčení. Tuto sílu můžete ovládnout ťukáním. 

 

Jak to funguje ? 

Veškeré negativní emoce jsou pociťovány z důvodu narušení tělesné energie. A fyzická bolest a nemoc jsou složitě spojeny s negativními emocemi. Zdravotní problémy tvoří zpětnou vazbu – fyzické symptomy působí emoční stres, a nevyřešené emoční problémy se projevují skrze fyzické symptomy. Takže k tělesnému zdraví je třeba přistupovat jako k celku. Nemůžete léčit syndrom, aniž byste léčili příčinu, a naopak. 

Tělo, jako vše ve vesmíru, je složeno z energie. Obnovte rovnováhu v tělesné energii, a napravíte negativní emoce a fyzické symptomy, které pramení z narušení energie. Ťukání obnovuje energetickou rovnováhu těla, a negativní emoce jsou zdolány. 

Základní technika vyžaduje, abyste se soustředili na negativní emoci, která je právě zde: strach či úzkost, špatná paměť, nevyřešený problém, něco, co vás trápí. Zatímco udržujete své metální soustředění na tento problém, použijte konečky prstů a zaťukejte 5-7x na každý z 12 meridiánových bodů těla. Ťukání na tyto meridiánové body – zatímco se koncentrujete na přijetí a rozpuštění této negativní emoce – umožní přístup k energii těla a obnoví ji do vyrovnaného stavu. 

Ptáte se, co jsou to meridiány. Jednoduše, energie proudí ve vašem těle ve specifické síti kanálů. Do této energie můžete ťukat v kterémkoli bodě systému. Tento koncept pochází z učení tradiční čínské medicíny, která označuje tělesnou energii jako „či“. Ve starých dobách Čínané objevili 100 meridiánových bodů. Také objevili, že jejich stimulací je možno léčit. Nazývejte to energií, nazývejte to Zdrojem, životní energií, nebo či, ať to nazvete jakkoli funguje to. 

Jistým způsobem je ťukáná podobné akupunktuře. Stejně jako ťukání, akupunktura dosahuje léčení stimulováním tělesných meridiánů a toku energie. Avšak na rozdíl od ťukání jsou k akupunktuře potřeba jehly! Výhodou ťukání nesporně je, že se obejde bez jehel! 

Ke zvládnutí akupunktury je třeba několik let. Její praktikové se musí naučit nazpaměť stovky meridiánových bodů po celém těle. Než se to naučí i v praxi, trvá to léta. 

Ťukání je jednoduché a bezbolestné. Může se to naučit každý. A můžete to aplikovat na sebe, kdykoli chcete, kdekoli jste. Je to levnější a nestojí to tolik času. Může být používáno s konkrétním emočním záměrem pro vaši vlastní jedinečnou situaci a zkušenost. A nejdůležitější je, že vám dává moc uzdravit se sami, a navrátí vám kontrolu nad vaším osudem do vašich vlastních rukou. 

Historie ťukání: Náhodný objev vedl k revoluci v léčení 


Začalo to v r. 1980, kdy psycholog jménem Roger Callahan měl pacientku s extrémní fóbií na vodu. Její život byl zcela ovládán touto fóbií, která jí bránila v denních aktivitách. Nebyla schopna jet s dětmi na pláž ani řídit v blízkosti oceánu. Byla plná strachu, když pršelo, a nemohla vystát ani pohled na vodu v televizi. V noci měla živé noční můry s vodou. 

Dr. Callaha a Mary pracovali na tomto problému přes rok. Nakonec si Mary vypracovala odvahu, aby mohla sedět v dohledu bazénu u domu dr. Callahana. Ale i to jí působilo extémní stres, a i když si našla způsoby, jak se vyrovnat s intenzívním strachem a emoční bolestí, svou fóbii nepřekonala. O tom vedli bezvýsledné diskuse. 

Její strach z blízkosti vody jí způsoboval bolesti žaludku – běžnou „reakci vnitřností“. Dr. Callahan tehdy studoval tradiční čínskou medicínu a učil se o meridiánech. Náhle ho to inspirovalo. Vzpomněl si, že akupunkturní bod pro meridián žaludku je na kosti tváře, a požádal ji, aby si tam ťukala, protože si myslel, že by jí to mohlo pomoci na bolest žaludku. 

Mary ťukala na svou tvář jak měla přikázáno, a tato malá událost změnila lékařskou historii! Reakce se zdála zázračnou, jak Mary tak dr. Callahanovi. Její bolesti žaludku zmizely. Ale k ještě většímu úžasu zmizela i její fóbie z vody! Běžela k bazénu a začala na sebe stříkat vodu, a radovala se z nově nabyté svobody od strachu. 

Na základě tohoto objevu začal dr. Callahan sérii zkoumání, aby tuto techniku vyvinul a propracoval. Nazval ji Teorie myšlenkových polí (Thought Fields Theory). Gary Craig pracoval pod vedením dr. Callahana v 90. letech, a naučil se postupy TFT. Postupem času Craig vypozoroval na TFT nějaké problémy, které se mu zdály být zbytečnými komplikacemi. 

Teorie TFT vyžadovala, aby se ťukalo na konkrétní sekvence meridiánů (algoritmy) pro každý problém jinak. Diagnostikování problému vyžadovalo techniku zvanou svalový test, kdy terapeut měřil relativní sílu svalu, zatímco pacient probíral různé myšlenky či tvrzení. 

Craig vypozoroval několikrát, že problém byl diagnostikován nesprávně, či terapeut ťukal na meridiánové body v chybném pořadí, a přesto u pacienta došlo k úlevě. Na základě těchto pozrování učinil závěr, že nezáleží na tom, v jakém pořadí se ťuká na meridiánové body. 

Craig vyvinu EFT jako zjednodušenou, zlepšenou verzi koncepcí Callahanovy teorie TFT. 

EFT má jedinou základní jednoduchou sekvenci bodů, na něž se ťuká, nezávisle na situaci. Proto tuto metodu použily tisíce lidí na nemoci a rozpuštění emocionálních problémů. Terapeuti studují techniky a trénují se na složitější a obtížné případy, a tito nadšení terapeuti hlásí denně další úspěšné aplikace. Stále více lidí objevuje a prozkoumává ťukání. Mnozí objevují, že může změnit jejich životy. 

Základní sekvence ťukání pro úzkost 

Jak již bylo diskutováno, ťukání lze použít na vše – vyzkoušejte ho na vše! V tomto příkladu se soustředíme na všeobecnou úzkost.
 

  • Identifikujte problém, na který se chcete soustředit. Může to být úzkost všeobecně, nebo konkrétní situace či problém, který vám způsobuje úzkost. 

  • Zvažte problém či situaci. Jak ho cítíte právě teď? Změřte intenzitu vaší úzkosti – nula je nejnížší stupeň, 10 je nejvyšší. 

  • Sestavte si své nastavovací tvrzení. Vaše nastavovací tvrzení by mělo přiznávat problém, s nímž se chcete vypořádat, a pak by mělo následovat bezpodmínečné uznání sama sebe jako osoby. Příklady: 

I když cítím tuto úzkost, hluboce a naprosto přijímám sám sebe.
I když cítím úzkost z pohovoru, hluboce a naprosto přijímám sám sebe.
I když cítím úzkost ze své finanční situace, hluboce a naprosto přijímám sám sebe.
I když cítím paniku při pomyšlení na ________________, hluboce a naprosto přijímám sám sebe.
I když mám obavy z toho, jak se zachovat ke svému šéfovi, hluboce a naprosto přijímám sám sebe.
I když se mi těžko dýchá, hluboce a kompletně přijímám sám sebe.


Proveďte nastavení. Čtyřmi prsty ruky si ťukejte na karate bod na druhé ruce. Je ve středu vnějšího okraje dlaně, na druhé straně od palce. Opakujte nastavení třikrát nahlas, a současně ťukejte na bod karate. Pak se zhluboka nadechněnte. Připravte se na ťukání. Zde je několik tipů, jak dosáhnout správné techniky. 

Měli byste použít pevný, ale jemný tlak, jako když bubnujete na okraj stolu nebo zkoušíte zralost melounu. 

Můžete použít všechny čtyři prsty, nebo jen jeden či dva (ukazováček a prostředníček). Čtyři prsty se všeobecně používají na vrcholku hlavy, na klíčních kostech, pod paží … na širších oblastech. Na citlivých oblastech, jako kolem očí, můžete použít pouze dva. 

Ťukejte špičkami prstů, nikoliv nehty. Zvuk má být kulatý a měkký. 

Ťukání začíná nahoře a směřuje dolů. Můžete skončit návratem na vrcholek hlavy, abyste ukončili smyčku. 

Nyní ťukejte 5-7x na body dle následujícího schématu: 

 

 

 

  • Při ťukání na každý bod opakujte jednoduchou připomínající větu, jako „moje úzkost“, nebo „můj pohovor“, nebo „moje finanční situace“.Ťukejte pevně dvěma prsty každé ruky. Pak se znovu zhluboka nadechněte. 

  • Nyní, když jste dokončili sekvenci, soustřeďte se znovu na svůj problém. Jak intenzívní je úzkost nyní, ve srovnání před několika minutami? Ohodnoťte ji podle stejné stupnice. 

  • Pokud je vaše úzkost stále vyšší než „2“. můžete provést další kolo ťukání. Provádějte, dokud úzkost není pryč. Můžete změnit své počáteční nastavení, abyste vzali v úvahu vaše snahy vyřešit problém a přání pokračujícího pokroku. „I když mám nějakou zbývající úzkost, hluboce a kompletně přijímám sám sebe.“ „I když mám stále ještě trochu obavy z toho pohovoru, hluboce a kompletně přijímám sám sebe.“ A tak dále. 

  • Nyní, poté, co jste se soustředili na rozptýlení vaší okamžité úzkosti, můžete pracovat na vštípení některých pozitivních pocitů. 


Poznámka: 
Tento přístup je odlišný od tradičního „pozitivního myšlení“. Nejste k sobě nečestní. Nepokoušíte se zastřít stres a úzkost uvnitř sebe pozlátkem neupřímných afirmací. Spíše jste konfrontováni a vypořádáváte se s úzkostí a negativními pocity tím, že provádíte hluboké a kompletní přijetí jak vašich pocitů, tak sebe sama. Pak obraťte své myšlenky a vibrace na to, co je silné a pozitivní. Právě to činí ťukání o tolik účinnějším než techniky „pozitivního myšlení“, které jste mnozí z vás vyzkoušeli. Není to jen mentální trik; místo toho použijte tyto pozitivní věty a ťukání, abyste se naladili do velmi reálné energie pozitivity, afirmace a radosti, která je uvnitř vás vlastní. V podstatě měníte energii svého těla na pozitivnější tok, na pozitivnější vibraci. 


Zde jsou některé příklady pozitivních vět jako návod: 

„Mám víru ve svou schopnost se změnit.“
„Mám radost z těchto pozitivních změn.“
„Dokázal jsem tak mnoho.“
„Užívám si klidu a míru, které mám.“
„Miluji osobu, kterou jsem.“
„Stávám se uvolněnějším a radostnějším.“

Tyto pozitivní věty můžete užívat se stejnými ťukacími body a sekvencemi popsanými výše.

Blahopřejeme !

 

Právě jste provedli svou první sekvenci ťukání !

 

 

Další informace a kurzy najdete na stránce zde:

http://www.terapie-eft.cz/index.php

 

 

      

KONTAKT   E-mail
Přispění na stránky : 

FIO banka:

26 00 29 86 39/2010

(dar)

Škola léčitele - Tranformace Ducha
Léčení vztahů
Zdraví
Transformace  vědomí do lásky
Galerie obrazů
Doporučujeme
Kontakt