Léčebná metoda Ho´oponopono

Miluji tě, odpouštím ti, děkuji ti ...

 

Miluji tě, odpouštím ti, děkuji ti ... tyto zázračné slova rozpustili celou Psychiatrickou léčebnu a museli jí i zavřít po léčení Dr. HEW-LENEM, autorem této láskyplné a moudré léčebné metody !!  Velice silná a účinná metoda, kterou vytvořil na základě svého osobního léčení Dr. HEW-LEN. Vznikla na HAWAII, když léčil těžce psychicky nemocné pacienty v léčebném Ústavu na psychiatrii, kterou po jeho léčení pacientů úplně rozpustili, a to dle jeho léčebného sezení touto léčebnou a rychlou metodou. Jeho SVĚTOVÉ UZNÁVANÁ METODA se denně vyučuje na HAWAII  a používají jí denně i v osobním styku na léčení svých bloků a další zablokovaných míst v auře nemocní i zdraví lidé na odblokování svých životních bloků vůči svým bývalým přátelům, rodině, které mají rádi. Je doporučována denně mnoha a mnoha psychicky,  mentálně  narušeným pacientům a je vylice rychle účinná a dá se rychle a snadno naučit ...  Jsou to jenom pár slov, které nás mohou RYCHLE a BEZBOLESTNĚ LÉČIT a VYLÉČIT NAŠEHO DUCHA i DUŠI i FYZICKÉ TĚLO... Je to zároveň MENTÁLNÍ CVIČENÍ no vše probíhá také na jiné úrovni DUCHA i DUŠE i FYZ.TĚLA to funguje, a to velice rychle a bez jakýchkoliv chemických látek, které není potřeba k tomu dál brát - užívat.  Mnozí lidé se teď léčí touto formou bez léků a jsou denně vyškolování lékaři na této bázi léčení. JDE O NOVÉ METODY LÉČENÍ. ...

V současnosti v mnoha státech světa ještě dosud dávají lidem nic netušícím léky na pozměnění psychiky, no nevědí sami lékaři co se s jejich Duchem i Duší vlastně děje po požívání silných psychofarmaceutických léků  A co se lidem děje s jejich VĚDOMÍM ???  A Jak to na jejich vědomí působí na jiné úrovni jejich bytí, a to TAM v tom vyšším duchovním prostředí, kde se nacházejí všechny DUŠE ...!!     Kdyby lékaři viděli a přesně věděli co neví, a co to dělá s duší lidskou,  rychle by přehodnotili systém jejich  víry a léčebních praktik. Jde v současnosti o velice silná farmaka podávána takto právě nic netušícím lidem  v  Psychiatrických léčebnách a strkají  takto našim bližním a přátelům do jídla  tyto silné psycho-JEDY na ovlyvňování PSYCHIKY ale i DUŠÍ aby byly lépe manipulování. Léky se takto dostávají do jejich energetického těla a silně ovlyvňují DUCHA ale  DUŠI TAKY !  Nejen fyzické tělo !!!!  (ospalost, malátnost, otrlost,... a jiné projevy).

 

DUCHOVNÍ SOUVZTAŽNOST:

VŠE SE DĚJE I PROTO, ABY JEJICH DUŠE OVLYVŇOVALI a ZAVÍRALI JEŠTĚ VÍCE DO TEMNOTY DUCHOVNÍ  A NESVOBODY DUCHA I DUŠE !!! A DĚJE SE TO POŘÁD DENNĚ, aby byli ještě více závislý na chemických lécích a farmaceutických firmách, které vydělávají takto spoustu peněz !  Vše je o penězích v tomto systému a v této REALITE LŽÍ ILUZÍ a NEPRAVD  našeho Bytí  a o peněžním a ekonomickém systému, a jak vydělat, který tady zavedla na planetě Zemi právě Temná strana. Určitě ti pozitivní bytosti přátelé z vyšších duchovních světů  z NEBE, by lidem nedávali omamné látky.  I Ježíš by vše vyřešil velice rychle svojí vyslanou láskou ke všem lidem na celém světě a tomto hvězdném systému by se vše změnilo. Rázem by lidé byli zdrávy.  Všechno ZLO tady zavedla již dávno temná strana a temní strážci duší !  Proto se sem na Zem rodí hodně i temních démonů....

 

Lidé kteří jsou takto závislí na lécích jim tímto ovlyvňují jejich DUCHOVNÍ i MENTÁLNÍ STAV a tak je strkají rovnou do tlamy TEMNOTĚ a silám TEMNA !  NAVYŠE JE TAKTO UČÍ  DENNĚ ABY BYLI ZÁVISLÍ  NA VŠEM.   Je to zárověň ovládaní lidí léky a aby byli ještě více závislí než jsou dosud na tomto skorumpovaném ekonomickém systému falešné víry uzdravení a zel, které lidstvo tady musí takto v dobré víře prožívat, že někdo jim pomůže a myslí to s nimi dobře, nebo že je odborník a dobrý medik,  protože dosud věří ŽE bude UZDRAVEN... mnohdy tomu veří i jejich bláhoví příbuzní ... no mnohdy to takto není. Opak je pravdou a poškodili jim ještě více jejich zdraví a zvedli hladinu ZÁVISLOSTÍ na Lécích = drogách = chemikáliách ovlyvňujících psychicky stav každého jedince, co takto činil.

 

Mnoho lidí se takto dostalo ještě do vetší temnoty svého ducha i duše než byli před tím, než přišli na psychiatrickou léčebnu. Lidé, začněte se raději MODLIT , a začněte se MÍT OPRAVDU RÁDI, i vaše bližní,  nestrkejte je do léčeben, ale pomozte jim svojím pochopením a láskou a obětavostí, protože jenom Láskou se vysvobodíte z falešných představ, a faleštností i zel,  které vy sami tady žijete a dopustili jste aby jste tento život žili tímto způsobem.  

 

Zahodte všechny léky a začněte znovu, no s těmito slovy a vašou PEVNOU VÍROU V UZDRAVENÍ BEZ LÉKŮ A TO každý den... a pak uvidíte, jak se budete rychle uzdravovat... JE TO OVĚŘENÉ JAK TO FUNGUJE !   VEŘTE SI... A VĚŘTE A PROSTE BOHA O POMOC ...

 

Byla napsána i důležitá knížka o tomto procesu jak vše léčení Dr. Hew-Lena probíhalo v oném okamžiku když léčil velice těžké případy různé nemoci u pacientů !!  

Budete se smát, jak to krásně a hravě a rychle on sám tohle léčení zvládnul... vše je tedy o velké lásce a porozumění  k lidem !!!!

Kniha se jmenuje: SVĚT BEZ HRANIC, jak vyléčil osobně veškeré pacienty na psychiatrické léčebně na Hawaii. Potom museli uvedenou léčebnou zavřít - již neměli žádné pacienty.  

 

Odkaz od Stvořitele:

MUSÍ NÁM JÍT VŽDY O PACIENTA JEHO DOBRO A JEHO UZDRAVENÍ  A NE O NAŠE MÍSTO A PENÍZE....

PAK LIDÉ SE ZAČNOU OPRAVDU UZDRAVOVAT NA CELÉ PLANETĚ !  

PŘEHODNOTIT SYSTÉMY VÍRY, UPŘIMNOST V SRDCI,  UPŘIMNOST K LIDEM, K PACIENTŮM, A V 1.ŘADĚ K BOHU TAKY. 

TENTO SYSTÉM JE ZAPOŤREBÍ OZDRAVIT.  POKUD SE MY SAMI NEUZDRAVÍME V NAŠEM SRDCI I K NAŠIM BLIŽNÍM,

NEJSME SCHOPNI UZDRAVOVAT ANI JINÉ LIDI.  

DOBRÝ  A SPRÁVNÝ LÉKAŘ JE TEN, CO MILUJE SVÉ PACIENTY --- JEŠTĚ VÍCE NEŹ SÁM SEBE ...

AŹ BUDOU LÉKAŘI NA TÉTO DUCHOVNÍ ÚROVNI PAK AŽ ZAČNOU UZDRAVOVAT LIDI.  

 

      

KONTAKT   E-mail
Přispění na stránky : 

FIO banka:

26 00 29 86 39/2010

(dar)

Škola léčitele - Tranformace Ducha
Léčení vztahů
Zdraví
Transformace  vědomí do lásky
Galerie obrazů
Doporučujeme
Kontakt