Meditační techniky

MEDITACE - Pomoc pro delfíny a velryby

Malba : Léčení Země, přechod planety do vyšší dimenze,
malířka: ARTE-TERAPIE    Anestea
na www.skola-lecitele.cz/Galerie obrazů 

Snažte se udělat vše možné a zachraňte tyto zázračné tvory před dalším utrpením!  I smrt jediného delfína či jediné velryby je v současné době ihned citelná na kvalitě frekvencí planety.  Příroda se začne proti těmto nízkým energiím bránit a magnetické pole planety Terra, o něž tyto tvorové pečují se zhroutí.  Velryby a delfíni jsou na magnetické pole napojeni, což je důvod, proč se na své cestě mořem často ztratí a ztroskotají někde na pobřeží. Člověk totiž prostřednictvím vysokofrekvenčního záření ruší přirozený tok magnetické mřížky. Udržují pro vás důležité frekvence; (lásku, dobro)  a důsledky jejich dalšího ničení jsou zcela nepředstavitelné. Lidé, začněte konat a spojte se se všemi národy světa.  Vytvořte se stejně smýšlejícími všude na planetě síť světla a lásky!               Teď je čas!   Už se více neodvracejte a konejte globálně!  

Vaše spojení bude trvat navěky a bude mít trvalý vliv na události vaší úrovně bytí. Provždy se tak změní globální vědomí a srdce lidí se propojí. Dosáhněte něčeho skutečně velkého! Spojte všechny národy v mocnou jednotu! Pokud vaše vůle zůstane silná, temnota se vytratí a vy budete i nadále moci pozitivně ovlivňovat světové dění. Lidé, spojte své energie, pomáhejte si navzájem a udělejte důležitý krok do budoucnosti! Změňte své chování a již více nečinně nepřihlížejte! Příliš mnoho ztratíte, budete-li i nadále odvracet zrak, ale můžete nekonečně mnoho získat, pokud ve jménu světla vytáhnete do boje. Ať se tak stane! *


Nyní vás prosím, abyste se zklidnili.

 

Posaďte se, nebo si lehněte, upokojte ducha a zavřete oči. Utište své myšlenky a uvolněte každý sval. Dýchejte klidně, avšak hluboce, aby každý nádech váš zasáhl každou buňku těla. Při výdechu si představte, jak váš dech prochází temenem hlavy k Prvotnímu Zdroji. A cítíte též, jak společně s „běžným“ nádechem vstupuje do celého vašeho těla božský proud vzduchu, jemný proud Prvotního zdroje. Opakujte to sedmkrát – a nakonec nechejte dech volně přicházet a odcházet. 

Nyní pociťte, jak se nad vaší hlavou tvoří jasně zářící světlo, a vnímejte mocnou rotaci, jež vychází z těchto paprsků. Vidíte křišťálově bílé světlo rotující nad vaší hlavou naplněné krystalickými barvami, jasně modrou a zelenou všech odstínů. Pozorujte, jak se v záři formují dva do sebe vklíněné meňavě zlatavé trojúhelníky. První má vrchol nahoře, druhý dole.

Tento obrazec znáte jako hexagram, šesticípou hvězdu. Sledujete, jak z jednotlivých vrcholů září křišťálový paprsek a jak vytváří obrovské, multidimenzionálně se šířící kruhy. Uprostřed formace se tvoří vír, v němž se spojují všechny barvy.


Nyní se dlaněmi obrácenými vzhůru dotkněte spodních dvou vrcholů hexagramu a nahlas vyslovte tato slova:  

 

Vzývám nejmocnější formu energie v celém vesmíru a žádám o okamžitou a nejsilnější energetickou podporu pro mé přání.  Přeji si, aby byli delfíni a velryby žijící na této úrovni bytí ochráněni a v bezpečí. Spoj mne, ó, ty nejsilnější moci všehomíra, se všemi duševními střípky, jež také chtějí tyto tvory (za)chránit. Spoj nás v mocnou energii a pomoz nám svým nejsilnějším a největším možným potenciálem.

Ať nyní veškeré zlo ustoupí!   Ať naše všeobjímající moc nyní vytvoří světelnou síť lásky a naše energie ochrání tyto bytosti!   Ať naše touha přinese plody teď a naše srdce se spojí!  Ať naše láska zabrání dalšímu utrpení a jejich úžasná frekvence zůstane na Zemi zachována!  Ať nám nyní pomáhají mocné energie!   Ať se naše společné pozitivní záměry promění v činy a dosáhneme vyšších sfér bytí! 

Ať se tak stane!

 

Prosba čtenáře o uveřejnení na tomto webu z knížky:  Kerstin Simoné - Thovt brány Atlantidy str. 237-239

Malba : Léčení planety Země,
s dvěma milujícími pozemšťany a
za pomocí Láskyplných bytostí ze světla a lásky,
 přechod do Duhy - Vyšší dimenzí  ... do Lásky ke Stvořiteli

malířka: ARTE-TERAPIE Anestea
na www.skola-lecitele.cz/Galerie obrazů 

 

DOPORUČUJEM  VÁM SI PŘEČIST TYTO VELICE DŮLEŽITÉ KNÍŽKY :

 

Sdělení a  ODKAZ pro lidi od THOVTA  skrz  tyto velice důležité  knížky pro nás pozemšťany !!!!

 

1. DÍL:   Kerstin Simoné - THOVT BRÁNY ATLANTÍDY    

2. DÍL:  Kerstin Simoné - PROJEKT LIDSTVO ! 

 

- Moc důležité knížky k vašemu vyššímu uvědomění ...a osvobození vaší duše ...

 

Důležité informace k vašemu vyššímu uvědomění !! 

Budete moc překvapeni co zrovna čtete ! doslovně odkrývaná pravda i veliká POMOC  lidem .... 

 

      

KONTAKT   E-mail
Přispění na stránky : 

FIO banka:

26 00 29 86 39/2010

(dar)

Škola léčitele - Tranformace Ducha
Léčení vztahů
Zdraví
Transformace  vědomí do lásky
Galerie obrazů
Doporučujeme
Kontakt