Rady o vztazích

TRPĚLIVOST A NAŠE HODNOTY

  Známe mnoho přísloví, v nichž nám předávají předkové získanou zkušenost, že trpělivost se vyplácí, že trpělivost růže přináší...

 

Mnohým chybí dostatek vůle a trpělivosti. Pokud i nějaký záměr mají a sledují ho, jdou si za ním, po jistém čase ztrácejí motivaci, energii a od záměru ustoupí. Nejsou dostatečně trpěliví dotáhnout úsilí až do konce.
 
Jak to děláte vy?
 
Jste naplněni trpělivostí, moudrostí, která pramení v spokojenosti a přijetí toho, co nemůžete změnit a rozpoznání toho, co změnit můžete? Nebo jste nedočkavci, kteří chtějí všechno řešit hned a zaraz?
   Pokud jste ten první příklad, blahopřeji vám, zřejmě jste objevili tajemství nejen o tom, jak věci dělat, abyste měli v životě nadhled a pořádek, a to nejen ve věcech, ale i ve vztazích av sobě. Pokud toužíte po harmonii v životě, po rovnováze, po smysluplném životě naplněném láskou, klidem, hojností, radostí, pak cesta k takovému stavu vede přes důkladnou inventuru v sobě. To vyžaduje hodně trpělivosti.
   Výsledkem vnitřní inventury pak může být poznání, že všechno má svůj čas a místo. Tak jako semeno zaseto do země potřebuje čas, aby vzešlo, narostlo a dozrálo, tak i naše záměry potřebují prostor a čas, aby vzešly a dozrály. Tlak a urychlování vede k nespokojenosti a nespokojenost k agresivitě. Ta vede k vnitřní nerovnováze v hodnotách, postojích, v cílech a záměrech. To je překážka, která člověku brání dosáhnout vytoužené štěstí, klidný a smysluplný život.
   Na cestě životem se učíme, jak dosahovat cíle, po kterých toužíme. Trpělivě a vytrvale kráčet za svými sny. Všichni máme touhy. Ne všem se podařilo je naplnit. Pokud zůstane jen při touze a není podpořena záměrem a vůlí ji naplnit, ztratíme motivaci a chuť investovat čas a energii na její dosažení. Na sklonku života lidé velmi často nelitují ani tak to, co udělali, ale více to, co neudělali a udělat měli.
   Zamysleme se společně nad tím, jaké jsou předpoklady, abychom nějaký záměr, cíl, který jsme si předsevzali dosáhnout, skutečně naplnili.
Jak na to?
   Množství informací, vzdělání, sečtělost, potřebné dovednosti a zkušenosti a správné postoje ovlivňují, zda člověk dokáže jít za svým záměrem, cílem. Správné postoje jsou i správně seřazeny hodnoty. Schopnost udržet si trpělivost ovlivňuje úroveň naší vnitřní spokojenosti. Spokojený člověk má v sobě klid a klid dává i jiným. Nespokojený je nespokojen se vším kolem sebe. To ovlivňuje naše postoje k sobě navzájem, životu, Bohu. Úzkostný člověk plný strachu má nedůvěru ve vlastní schopnosti, sílu celku, jehož je součástí, má zablokovanou energii, v důsledku čehož třetí čakra v oblasti solárního pletence je také blokována. Výsledkem je neschopnost jednat, vytvářet a rozvíjet. Neschopnost přijímat sebe, jiných i situace bezpodmínečně. Jeho nespokojenost a nedůvěra podmiňuje celý jeho svět i život. Na jemných vahách váží všechno, co dává a porovnává, zda se mu stejně vrací. Jeho vztahy jsou podmíněny kupeckými počty. Projevuje se to ztuhlostí, apatií, nedostatkem energie. Takový člověk je ovládnut leností růst. Tělo vyživuje nevhodnými myšlenkami, mysl mu ovládá strach, pýcha, ignorace, emoce zlosti, smutku a strachu. Tělo vyživuje nevhodnou instantní stravou, stravou bez života, stravou naplněnou bolestí a utrpením. Kombinace toxického myšlení a toxické potravy vytváří dlouhodobě udržované zablokování energie na úrovni éterického těla, což se projevuje únavou, nepříjemným pocitům a na fyzické úrovni bolestí a onemocněním. Bezmoc, nepřítomnost vůle, moci jednat se projevuje "ne-mocí" na úrovni fyzického těla.
Zhmotněná moudrost předků říká, že pomalu dál dojdeš
   Trpělivost je plodem poznání, že správně zaměřený smysluplný záměr nás přivede k silné motivaci vytrvat. Udržet si motivaci znamená správným, morálním postojem být napojen na Zdroj, který člověka přesahuje a vyživuje. Lenost, za kterou často považujeme nepřítomnost motivace, je výsledkem nesprávných životních postojů. Má mnoho tváří. Za líného se považujeme nebo nás považují jiní, pokud nechápeme správně smysl své existence. Následkem je zmatek v duši, hodnotách i postojích.
   Mnozí lidé, kteří se rozhodnou cosi ve svém životě změnit, například se rozhodnou, že začnou sportovat, že se budou více modlit, méně jíst, více učit a následně selžou ve svém předsevzetí, se často pak stěžují na slabou vůli. "Kdybych tak měl silnější vůli, zajisté by mi to šlo!" Slabá a silná vůle je maskovaná slabou a silnou motivací. Pokud najdeme motivaci, vůle automaticky zesílí. I slabá žena, pokud by například její dítě přivalil těžký předmět, by motivována mateřským pudem zachránit dítě dokázala zvednout předmět několikrát převyšující její hmotnost. Takové případy jsou známy.
   Změnou motivace, změnou postoje posílí vůle vytrvat, dokončit. Ve vesmíru vše probíhá v cyklech, vzniká, je udržováno a zaniká, ukončuje se, aby mohlo na nové úrovni opět vzniknout. Tento univerzální princip se opakuje vždy na nové úrovni, na novém fraktální stupni. Tak má všechno své místo a své načasování. Být v souladu s proudem života znamená být v synchronicitě s celým Vesmírem.
Dotahujte do konce vše, co víte a můžete
   Schopnost kráčet životem trpělivě a vytrvale znamená získat zručnost dotahovat věci do konce správně, učíme se to v každé situaci. Velmi dobře víme, jak se cítíme a tělo nám dává srozumitelnou odpověď, pokud máme narušený vztah. Cítíme se mizerně, tato mizérie je následkem blokované energie ...

      

KONTAKT   E-mail
Přispění na stránky : 

FIO banka:

26 00 29 86 39/2010

(dar)

Škola léčitele - Tranformace Ducha
Léčení vztahů
Zdraví
Transformace  vědomí do lásky
Galerie obrazů
Doporučujeme
Kontakt