Rady o vztazích

Všichni krásní lidé
dopřejte si toto v sobě pocítit

1. Všichni krásní lidé. Dopřejte si toto v sobě pocítit. Je to část vás, která vás potěší. Požehnejte si jeden druhému a sobě samému jako bytosti boží. Je to velká vůle, aby jste žehnali životu, neboť jednou zjistíte, že vše je i vaše tvoření (součást) v ohledu na celek, tedy na vše stvořené. Rozprostřete své vědomí po celém božském stvoření (vesmíru), ujistěte se v sobě, že máte tu možnost pojmout a procítit skrze božství v sobě vesmír. Vy jste obrazem boha a tudíž klidně i pouhou představou a procítěním, jste se vším propojeni. Pouze se otevřete té možnosti, že je to možné. Víc netřeba a pokud se toto vaší duši zalíbí- láskou bude vás vnitřně vybízet, abyste toto cvičení opakovali a prohlubovali tuto svou božskou schopnost.

Cvičte si tuto schopnost prociťovat tento stav širšího vědomí, které vám vesmír nabízí. On vám při spojení s ním předá to, co potřebujete pro tuto vaši cestu. Toto je jedna z krásných cest pro lidstvo s vědomím jednoty vesmíru v sobě. Dá do vás kódy potřebné pro váš růst. Toto je jen jedna část z možností, které se nabízí. Takto totiž, můžete si představit, že jste za jedno s celým vesmírem.

Velmi vám to pomůže se rozvíjet ke stvořiteli tedy k lásce, která se vám právě teď takto nabízí. Každý najdete tu svou cestu, která vás osloví. Ona přijde, vím to a tak pouze žijte ze svého srdce s představou souladu ve své bytosti, tedy v sobě.

S lehkostí se otevřete této možnosti, že je to pro vás možné. Ó to pouze stačí, aby tato zkušenost ve vás zanechala potřebnou stopu (umožní vám rozvíjet tuto schopnost), a pak se uvidí, co bude dál.

Neboť každým okamžikem my všichni tady spolu utváříme okolnosti života a tak vám mohu zaručit, že vy jako stvořitelé jakmile pocítíte v sobě krásnou vizi pro lidstvo a vyslovíte, že tato vize se uskuteční, protože skrze sebe cítíte božskou vůli, abyste to takhle z lásky k lidstvu projevili- řekli. Stane se, dřív nebo později, že se stane. Odevzdejte se tak s důvěrou k bohu a vaše krásná vize pro lidstvo dostane božské požehnání tak jak je to vhodné.

Ryzí láska k lidstvu a stvoření vám umožňuje zachytit tyto krásné možné vize pro lidstvo ve svém vědomí (např. představivosti a pocitech) a touto láskou můžete požehnat jejich uskutečnění v této realitě, tím že s jistotou řeknete, že se tak tady stane. Řekněte, že tuto touhu lásky k této vaší vizi a k druhým předáváte do rukou stvořitele a on-ona vám láskou požehná tak, že se tak stane. A tak v sobě vyciťujte tuto velkolepost, kterou zde chcete tvořit a představte si, respektive vciťte se do této vaši představy a prociťte svou krásu a lásku kterou ve vás vyvolává, protože pomůže mnohým bytostem zde i jinde. Uvědomte si také, že tím, že tuto představu přijmete do sebe tím, že ji v sobě procítíte, ji můžete s božskou jistotou pouhou myšlenkou poslat ke zdroji lásky a moudrosti, neboť tím, že jste v sobě procítili a ucítili, že je krásná jste se stvořitelem v sobě požehnali tomuto stvoření a již od tohoto okamžiku tato vize z vašeho procítění je! Pak ji jen vyšlete s vděčností stvořiteli a on přispěje svou láskou ještě ke krásnějšímu uskutečnění, než jste si představili a tím ve vás vyvolá další touhu po kontaktu a spolupráci s ním ve vás.

Pouhá myšlenka a procítění této skutečnosti vás propojuje. Tehdy dochází k uskutečnění, neboť tím, že jste to v sobě přijaly jako možné, se to stává božskou pravdou ve vás a pak z vás vazařující. Tak to je moji milí.

Prociťte tento princip založený na lásce a vzájemném dávání mezi vámi a stvořitelem. Dáváte si vlastně navzájem takto dárečky skrze proces života a jeden druhému umožňujete se projevit v realitě života spolu a každý svým způsobem, který vychází z vás a vaší podstaty. Víte totiž v sobě, že jste na jisté úrovni sebe se stvořitelem propojeni, vždy a za všech okolností to tak je. To se naučte brát jako samozřejmé a přirozené vám, neboť je to část vaši hluboké přirozenosti a božských možností, to je klíč jakmile se s láskou otevřete bohu jako jeho rovní bohové projevující se ve spojení s jeho láskou, která vás vede k vaši podstatě. Tak je to zajištěno, k tomu vás život vede. S tím, že stvořitel vám ve svém dárečku pro vás jako zpětnou vazbu za váš dáreček dává svůj dáreček, který ve vaši duši vyvolává jemnou touhu po hlubší, niternější spolupráci se stvořitelem než byla dosud a jednou přijde čas na to, aby se tak stalo a vy jste ještě hlouběji procítili božskou přítomnost a propojení mezi stvořitelem a vámi a to vše uvnitř vás a zároveň i jinde. Toto vše umožňuje láska, které se otevíráte a prociťujete ji jako plnohodnotnou část vás samých. To, že jste schopni tuto lásku v sobě cítit, at je to jakýkoliv projev s vibrací lásky vám ve vaší duši připomíná, kdo jste a kam kráčíte. Neboť skrze sebe se dostáváte na různá místa, máte totiž ke všemu otevřeny dveře, jakmile jste schopni se tomu otevřít a splňujete podmínky vibrací lásky dané sféry.

Jste stvořitelé, kteří si mohou představit, že jsou spojeni s bohem bez hledání složitostí. Jednoduše to v sobě přijmout jako skutečnost. Představte si to takhle- je to tak. Směrujte se pouze na to, že je to možné a toto vnímání ve vás (přijetí této skutečnosti) vás otevře této možnosti a vedení. A tehdy tvoříte se stvořitelem ani o tom někdy částečně nemusíte vědět a jindy to můžete cítit, až do hloubky vás samých a pocítíte jaká citlivost je vám dána spolu se stvořitelem, který je samotná láska. Neboť ve spolupráci se stvořitelem, která probíhá takto: uznáte, že jste se vším propojeni a že vše přijímáte jako božský výtvor a to i spolu s vámi, protože jste součástí božské vůle, která se projevuje i skrze vás jako jednotlivce (tedy individuální vědomí sebe, propojené se stvořitelem láskou). Odevzdejte se tak proudou života (lásce a moudrosti) s důvěrou, že k vám, již teď přichází vedení ze svého srdíčka skrze jemné pocity a představy. Jednoduše cestu pro vás. Začněte tyto představy uskutečňovat, ikdyž se vám zdá, že se teď do té situace nehodí a postupem času, jakmile se stanete prostředníkem skrze kterého se zde uskutečňují tyto vize se vaše komunikace bude vylepšovat, neboť tím, že to uskutečňujete, to co cítíte, že máte udělat nebo to vidíte jako možnost k uskutečnění, vlastně říkáte, že věříte že tato komunikace-vaše vedení je skutečné. A stvořitel řekne: ano je skutečné, žehnám tomu tak, aby byla respektována tvá svobodná volba a můžeš kdykoliv změnit a já tu pro vás všechny vždy budu i nadále jako vaše věčná jistota, kterou jsem vám dal a to je to naše vzájemné propojení-naše láska. Ta je věčná, ta zůstává. Jakmile se tomuto vedení budete otevírat, že je to možné a začnete si více důvěřovat, tak budou vznikat situace ze kterých ve vás bude vznikat vděčnost ke stvořiteli. Řeknete něco na způsob: tak za toto život stál, za tento prožitek v něm.

 

2. Uvědomte si také prosím, že když je někdo v nějaké vysoké pozici, že je tam proto, protože vaše volby ho tam dosadili, to vy jste mu požehnali tím, že jste reagovali tak jak jste reagovali.

A tak se spojte představou s každou částí vesmíru a tím i sebe a buďte pozorní, co jemného vás povede k určitým činům vycházející z touhy vaší duše zažít ve vašem životě více lásky a z ní vycházejících prožitků. Jednoduše se tomu otevřete jako možné realitě jen ve vaší představě a slovy: je to možné a otevírám se tomu. A láska vstoupí a bude vás popostrkovat k její prožívání ve vás, díky i zevním okolnostem. JAKMILE MÁ DUŠE TOUHU PROŽÍVAT LÁSKu A JEJÍ PROJEVY: Najde si cestu, vytvoří si ji díky své tvořivé touze po láskyplných prožitcích spolu s druhými a se životem. Neboť láska k životu vás propojuje s vaší hloubkou, doslova s vámi samými.

Pouze přijměte to, co vám dělá velké obtíže, když se s tím setkáte a cítíte, že to se vám nelíbí. Přijměte to jako Kristus, který vše viděl jako sebe, neboť se stotožnil s bohem v sobě. Stotožnil se s tím, že on je ve středu vesmíru se stvořitelem a cítí tu otcovskou lásku ke všemu, co bylo stvořeno, je stvořeno a bude stvořeno.

Láska je ten tvořivý akt od stvořitele. A láska je ten klíč k vaší nejhlubší podstatě. Trpělivě se učte o lásce tím, že se ji otevřete a budete se ji učit vidět víc a víc v sobě a poté i jako vnitřní odraz v zevnějším projevu: v existenci tohoto světa, kterého jste součástí a který vnímáte tak jak vnímáte.

Myšlenka, že jste zajedno s bohem, tedy s tím co všechno jest jeho součástí, vás otevírá lásce, kterou stvořitel skrze vás chce cítit ke svému stvoření- k vám a všemu s čím jste přišli během svých životů do styku i během svých minulých životů. Propojte se tedy díky lásce s tím, co je vám pocitově blízké a vděčně poděkujte za to, že cítíte toto spojení s jednou části vesmíru a vlastně i vás(sebe). Tím si budete více a více uvědomovat, že nejen to, co je vám příjemné jste vy, ale i to co je zatím nepříjemné.

Tehdy díky vašemu přijetí božské skutečnosti ve všem přetransformujete i strach a všechny jeho větve, svou láskou k němu. Jednoduše se s ním propojíte a řeknete mu sovu láskou k celému stvoření, kterého je součástí i ten strach, že jej milujete a děkujete za to, co vám připomíná. Strach totiž také touží se propojit s láskou a to tehdy, když vy k němu svou lásku vyšlete jako ke své milované součásti, která je součásti vaši božské bytosti-zrcadla boha ve vás.

Tím se vlastně naučíme myslet s láskou na celý vesmír a uvědomíme si, že ho máme v sobě, hluboko uvnitř jsme spojeni s každou jeho částí.

A pokud se člověk takhle otevře tomu: ež si položí otázku: co bych mohl udělat pro milované stvoření, které je ve mne i mimo mne? Tak aby to bylo pro jeho dobro, dobro všech? Tak aby to bylo součástí božského plánu, ve kterém jsem zahrnut/a?

Tím se vnitřně otevíráme lásce a ego v nás ustupuje, jinak řečeno se transformuje do své podoby božského ega, které slouží s láskou v sobě lidské bytosti. Neboť ego má také svůj božský účel a božskou část, ve kterou jej máme přijetím celého vesmíru s láskou transformovat, přirozeně a postupně v souladu se svým citem. Láska nás to naučí a postupně nás k tomu dovede. Jen se tomu otevřeme jako by se to už dělo, právě teď, se to už stalo, nic víc netřeba. Cesta, kterou jste totiž tímto vytvořili, vás jednou opět navštíví a vy půjdete po ní tam, kam zatoužíte. Cit a láska v něm vás životem provázej.

Máte vždy svobodnou vůli a je na vás, co skrze sebe necháte působit-např. tato slova, když procítíte, vám předají mé poselství pro vás, z lásky k nám všem lidem a bytostem. To je mé přání ode mne k vám a možná i od vás ke mne. Děkuji za možnost vám toto předat. Vy všichni jste mi to umožnili a požehnali mi. Jsme totiž všichni propojeni a naše společné touhy se projeví i skrze jednotlivce jako jsem já. Jsem sprostředkovatelem vaší a přesněji řečeno naší společné vůle.

Základem je se vcítit do otcovské milované role, která vše miluje a takhle pohleďte na sebe jako jednotlivce (individuální projev inteligence boží) a prociťte si svou lásku k sobě skrze otcovskou žehnající, povzbuzující boží lásku.

Někdy se člověk setkává např. v křesťanství s myšlenkou, že on je ten malý a bůh je ten obrovský a tím vlastně si říkáte, že jste hodni jen trošky lásky od boha. Ovšem jakmile přijmete své božství, uvědomíte si, že tohle je o stupínek hlubší pravda přibližující vás k bohu.

Otevřete se tomu, že jste rovni božské lásce a tehdy k vám bude proudit tak, jak to vaše duchovní a tělesná vyspělost dovolí(světelné tělo apod.). Pro každého tak, jak je to pro teď vhodné. Teď není za chvíli a tak kráčejte s láskyplnou naději ve vás, ke stvořiteli v sobě.

Miluji vás.

      

KONTAKT   E-mail
Přispění na stránky : 

FIO banka:

26 00 29 86 39/2010

(dar)

Škola léčitele - Tranformace Ducha
Léčení vztahů
Zdraví
Transformace  vědomí do lásky
Galerie obrazů
Doporučujeme
Kontakt