DOPORUČENÉ PRODUKTY

Rady o vztazích

Život s naším srdcem - Pravá vnitřní cesta

1. Pravá vnitřní cesta se nám ukazuje skrze naše srdce, ten který je schopen se odevzdat vedení svého srdce pocítí soulad a životní naplnění (tato cesta k tomu spěje). Otevřené srdce utváří v lidské bytosti pořádek, rozhodnutí jsou pak rozhodnutími hlubšího charakteru a takřka nejde předpovědět, jak rozsáhlého významu jsou, neboť skrze nitro člověka je schopno promlouvat to, co mozek zatím není schopen pojmout a náležitě uspořádat, tak aby vznikal soulad a rovnováha, která se každým okamžikem mění spolu s okolnostmi.

V otevřeném srdci je dar, který není popsatelný slovy, ale každému je umožněno stát se jeho prostředníkem a skrze něj rozšiřovat své vědomí sebe sama. Člověk se poté stává životem v celé jeho rozsáhlosti.

2. Cesta otevřeného srdce je prostoupena různorodými překážkami, které mozek není schopen předem zcela odhalit či pojmout. „ Jedině “ nitro člověka nás vede svou jedinečnou cestou pro ten daný okamžik a člověku je význam svých minulých rozhodnutí odhalen dřív nebo později. Tímto však duše získává jedinečné informace, které se v ní ukládají a přetváří tím, jak se člověk ve svém životě rozhoduje. Napojení, které nám cesta srdce umožnuje je tak rozsáhlého charakteru, že je třeba pouze vyciťovat své životní kroky se svou intuicí. Všechny potřebné informace, které si potřebujeme nést pro další zkušenost, nám zajišťuje zájem, který se probouzí na pokyn duše.

3. Cesta srdcí lidí je tedy různorodá a je třeba, aby lidé, kteří touto cestou začínají jít, důvěřovali této své cestě. Je třeba, aby pochopili, že jejich duše promlouvá skrze srdce a pocity. Zde pak bude vše urovnáno a odhaleno. Veškerá zdánlivě chybná rozhodnutí budou osvětlena a i s vděčností pochopena. Posouvají totiž vývoj VĚDOMÍ DUŠE velmi bohatou zkušeností, kterou náš MOZEK a SRDCE nemusí být schopni právě teď zcela rozkódovat a věřte mi ani to není potřeba. Vaše srdce a pocity vám rozkódují vše potřebné pro daný okamžik, zbytek je otázkou budoucnosti, která bude pestřejší a pestřejší. Vědomé více úrovňové bytí. Vše se však odvíjí od CESTY SRDCE, která je jistotou a darem, který pro nás bude jedním obrovským překvapením - dárečkem.

Zkušenosti z naslouchání a spolupráce s naším nitrem se projevují jako vědomá moudrost v daném světě, kde se teď bytost nachází. Jsou to vědomé srdcem uspořádané vědomosti, schopnosti a dovednosti, které mají mnohem hlubší a rozsáhlejší pokračování i v dalších částech naší bytosti, které se nám dřív nebo později odhalí a připomenou. Důvěra v naše vnitřní vedení nás posiluje a různorodě obohacuje, každou bytost tak, jak ji je to vlastní.

Hlubší smysl života se odhaluje právě zde v srdci a poté se projevuje jako v mysli projevená myšlenka či nápad (forma povrchní mysli). Naše mysl má více úrovní.

Všechny životní kroky, ke kterým nás vede naše srdce, jsou ty správné. Pochybnosti a oddělenost narůstá s tím, jak člověk pochybuje a odděluje se od svého jedinečného komunikačního nástroje se sebou samým. Zde je totiž vše bytosti lidské připomínáno a projevováno. Bytost lidská během tohoto (komunikace se srdcem) cítí, že toto je správné, neboť pocitové zkušenosti duše ji tak vedou. Bytost lidská tak více a více cítí sebe a svou rozsáhlost, srdce ji k tomuto vede. Cesta srdce propojuje a odhaluje smysl. Zde vzniká soulad a propojenost se životem. Zde se člověk stává sebou samým vědoměji a vědoměji. Netřeba nikam pospíchat jen vyciťovat své životní kroky. Duše dokáže vytvářet zázraky, když rozvíjíme své centrum cítění a řídíme se jím.

Je to cesta jednoty, kterou si ani není možno představit. Jen ji zcela prožít se svým srdcem, v našem nitru centru SRDCE, které nás jednou zcela propojí. A slzy štěstí pak budou jen jako kapka v oceánu. Taková bude naše radost. Bude to velkolepost každého jednoho člověka (bytosti) a vše do sebe dokonale zapadne. Všichni budeme tím vším překvapeni.

Všichni jsme zde přišli sdílet, každý tím svým jedinečným způsobem. Já jsem přišel sdílet se všemi lidmi na této planetě. Pokud by to bylo nemožné, šel bych jinam do vesmíru, tam kde by to možné bylo. Každý člověk je pro mě stejně cenný a přišel jsem zde sdílet s co největším počtem lidí. Dokud jsem tady, zaručuji, že je možné sdílet se všemi. A mnozí další to zaručují také. Člověk spojený se svým srdcem toto zaručuje. Cesta srdce to umožňuje.

      

KONTAKT   E-mail
Přispění na stránky : 

FIO banka:

26 00 29 86 39/2010

(dar)

Škola léčitele - Tranformace Ducha
Léčení vztahů
Zdraví
Transformace  vědomí do lásky
Galerie obrazů
Doporučujeme
Kontakt