DOPORUČENÉ PRODUKTY

Rady o vztazích

Partnerská spolupráce a
vyciťování informací ze sebe

Jednou jsem měl partnerku a dívali jsme se na sebe. Dlouze a hluboce si mě prohlížela svým pohledem, až jsem cítil, že se dostává, čím dál blíž ke mně (tam kde přebývám). I k mým slabším stránkám ve mně. A ucítil jsem, že její zájem a pohled do mého nitra ji toto může odhalit. Ona totiž může cítit informace ze mne v sobě, tím, že mě prociťuje a sleduje, co se ji při tom odhalí v její pozornosti (např. nový pocit, obraz, myšlenka…). A tak jsem ji řekl, ať se tak prosím na mě nedívá. A ona řekla, proč? Vždyť je to hezké? A já řekl, ano to je, ale bojím se jen trochu, abys ve mě nenašla mé nedostatky a tak trochu mě za ně neodsoudila ve své mysli.

Láska však je jako důvěra, když je, lze ji důvěřovat, ikdyž v tobě ona vidí z tvého pohledu tvé velké nedostatky. Vidí tě svou láskou a hlubokým pochopením tvého stavu a tak s láskyplnýma očima vám žehná (vám oběma).

Pak jsem si však uvědomil, že se nabízí i možnost, abych se napojil a procítil její pohled a vlastně ho opětoval. Tím, že jsem se otevřel v sobě tomu, že ona může vidět do mé hloubky, jsem se vlastně i mohl otevřít tomu, že já tak vlastně mohu také vidět do její hloubky. Jen se stačí napojit skrze srdíčko na její zkoumavý pohled a pohlédnu ji tak přímo k duši, která takhle zatoužila, aby ji bylo dovoleno prohlédnout do hloubky mne -jako druhého člověka- partnera. A dále také tato toužebná duše tímto činem zatoužila po vzájemném nalazení se na sebe, se svým zájmem jeden na druhého a mohli se tak v obou začít otevírat jemné pocity s náhlým jemným vedením- např. obrazem v pozadí. Např. i obrazem, který jsme zahlédli v nějakém filmu nebo z nějaké naší životní situace a takhle nám ten obraz vlastně vystihuje, tu informaci, kterou se máme dozvědět a procítit v sobě- tedy dekódovat ji, skrze procítění tohoto obrazu, dívat se na něj a zároveň prociťovat ten pocit, co z něj máme. Tento obrazopocit-např. z filmu, životní situace je nám ukázán- Je prostě vhodný pro tento okamžik a proto je nám takhle ukázán. A jakmile tento obraz, který jsme v sobě přijali povíme nahlas druhému partnerovi (tedy povíme vlastní pocit z této vnitřní zprávy z naší duše) a zároveň jsme spolu slazeni díky naši společné klidné chvilce, druhý naváže na vnitřní úrovni sebe na tuto obrazově pocitovou informaci svou informací, kterou v sobě např. někdy nedávno přijal a teď cítí, že to souvisí s tímto okamžikem vzájemného prožívání a je čas to projevit (např. říct) a nebo přijme tuto obrazově pocitovou informaci, až po sdělení té informace od prvního partnera, tehdy na něj naváže tou svou.

Základem je tedy se takhle na sebe naladit a být si zcela otevření, každý potřebuje pro vzájemné otevření se, něco jiného. Upřímná láska však, je jistý klíčník k otevírání srdcí. Partneři se díky svému cítění (se svým milým) a životními zkušenostmi s ním ze životní spolupráce s tímto partnerem, je schopen navodit v druhém stav vzájemné důvěry (otevřenosti), protože tohoto svého milovaného partnera zná a ví- cítí, co toho druhého partnera vlastně otevírá, co mu pomáhá být duchovně (tedy srdečně) otevřený a tak sdílný a připraven na vzájemnou výměnu informací např. skrze obrazy – pocitověobrazovou informaci.

Je to prosté, představte si své dvě srdíčka, jako jedno vnímá to druhé a druhé vnímá to první. A teď bezmyšlenkovitě a dozajista mezi nimi vzniká ke vzájemnému slazování se. Důvěra a upřímná otevřenost tento proces „jednoty srdcí“ umocňuje.

Ó moji milí je to ve vás, jednou zjistíte, že každému to je vlastní. A toto je cesta k hlubším rovinám nás a vývoji společnosti ze svého niterného vedení. Toto partnerské sdílení, totiž rozvíjí kvantové množství informací v nás. Netřeba tlačit, přijde to samo z upřímnosti duše. Láska vás provázej moji milí.

      

KONTAKT   E-mail
Přispění na stránky : 

FIO banka:

26 00 29 86 39/2010

(dar)

Škola léčitele - Tranformace Ducha
Léčení vztahů
Zdraví
Transformace  vědomí do lásky
Galerie obrazů
Doporučujeme
Kontakt