DOPORUČENÉ PRODUKTY

Rady o vztazích

Nedorozumění, oceňování a možná řešení

Schopnost oceňovat je pro každý mezilidský vztah velkým darem. Pokud nesouhlasíme s jednáním člověka, na kterém nám určitým způsobem záleží, je dobré na něm ocenit to, co vidíme jako dobré. Kritika toho, co on považuje za správné a proto se tak důrazně chová, ho spíše naštve nebo mu ublíží, pokud se mu to stává často, že jeho názory jsou spíše kritizovány. A naším záměrem je přece pochopit a uklidnit situaci pro dobro našeho vztahu. Proto doporučuju rozvíjet tuto schopnost a nacházet na každém člověku to lidské, co si zaslouží ocenění (např. vyslovením daného kladu, pochvalou, poděkováním za to, že to dělá apod.- možnosti jsou neomezené jako život). Tímto vlastně se i v sobě pojistíme, protože nebudeme mít takové sklony s někým bojovat ve hře, která by se dala nazvat " já mám pravdu " (nejčastější projev je křičení- zvyšování hlasu- prosazování se- zdůrazňování víc a více pomocí hlasu, znamená, že se člověk necítí pochopený- vyslyšený). Ukažte si proto svůj zájem zcela jasně tak ať druhý ví, že toto, co děláte je zájem o to co on říká a považuje za důležité, proto to zdůrazňuje nahlas.

Je to pojistka v tom smyslu, že v prvé řadě budeme tohoto člověka vnímat i s jeho kladnými stránkami a budeme tak v této situaci připomínat ty jeho klady. I když se teď jeho klady schovali do jeho nitra a nejsou vidět vlivem napětí, které v sobě má. Toto nám umožní si zachovat klid a uvědomění, že to je jen dočasný okamžik napětí, který se v lidech občas objeví a my v tomto okamžiku můžeme svým klidem a hloubkou vhledu pomoci k vyřešení v poklidu. Jakmile někdo začne zvyšovat hlas "křičet" je třeba začít být pozorný a nenechat se vtáhnout do toho dramatu, který se odehrává v druhém člověku, protože tím si nezachováme odstup a čistou hlavu od těch ublížených emocí, které se potom odrazí i ve vašem myšlení a slovech. Odstup při řešení problému druhého člověka je důležitý, protože i když se tento problém týká i naší osoby je třeba zachovat otevřenou mysl. A jak možná víme jakmile je člověk ublížený nebo naštvaný jeho brýle se mění na červené a na základě toho to také potom pokračuje a ták je důležité mít čisté průzračné sklíčka, které se udržují čisté a průzračné, protože klid, naslouchání a vysvětlení je vhodnějším řešením na nějaký problém. Je dobré si udržovat určitý odstup: tím mám na mysli, že se nenaladíme na vlnu naštvanosti, kterou k nám vysílá ten druhý člověk, ale zachováme si v sobě klid a touhu najít společné řešení na danou problematiku. V upřímném zájmu a spolupráci se život žije hlouběji a dobré náladě i v těchto situacích. Tehdy jsou lidi k sobě milejší a více si naslouchají.

Stává se, že člověk ve kterém se zrovna hromadí zloba nebo podobná emoce zapomíná na to hezké, co s tím druhým člověkem do tohoto okamžiku prožil a nechá se vtáhnout jen do toho vidění červenými brýlemi, proto doporučuju si v sobě pěstovat při každé této situaci zvyk- jednoduše klid, zájem o naslouchání a pokud je to nepříjemné to jak se ten člověk chová, tak to upřímně s poklidem tomu člověku říct, jestli by to nemohl vysvětlit klidnějším způsobem, protože je to nepříjemné a vede to poté k hádce a vzdalování se od sebe. Zájmem přece je udržovat mezi sebou: mám tě rád a tak to mějte tuto větu v sobě stále na mysli, i když se ten druhý teď nechová nejkrásněji. Mějte ji na mysli. Při hádce či podobné situaci se uzavírá centrum cítění a proto je dobré se ho v druhých lidech učit otevírat upřímným zájmem o druhého, poklidem a neutrálním odstupem při řešení této problematiky. Jako by to nebyl náš problém, ale problém někoho jiného a my se snažíme jakoby mu a sobě pomoci tím, že to považujeme jako cizí problém, protože to nám pomáhá si udržet odstup a otevřenou mysl a nalezení vhodného řešení.

Svůj zájem však potom projevíme, že řekneme řešení a tak druhý nemůže být podrážděný ještě více tím, že jakoby se nenecháme taky naštvat (vtáhnout do dramatu) a chováme se jako by nic moc to nebylo. Jednoduše pak nabídneme řešení z naší klidné mysli a těla. Ty budou určitě vhodnější než ty, které by nás napadly, kdybychom se nechali rozladit.

Pokud to cítíme jako vhodné můžeme v této situaci napětí říct něco na způsob: pokud se máme rádi mohli bychom si to dávat i při tomto rozporu více najevo, vždyť i v tomto okamžiku napětí (hádky- nedorozumění) jsme si blízcí lidé, uvidíš, že jak tě to přejde ten pocit, že se v tobě možná objeví výčitky, že jsi zašel/a daleko a nechal se unést těmi emocemi. Předejděme tomu spolu.

Všichni dobře víme, že ublížit druhému člověku můžeme za pomocí jednoho slova či věty, která je mířená do jeho bolístky a pak se tento kratičký okamžik, kdy nám náš klid vymizel, musí někdy napravovat celá léta. Tak si vytvořme v sobě zvyk, že nedorozumění se musí řešit v poklidu a musí se při tom, co nejjasněji pojmenovat společně problém a jeho příčiny. Jakmile to SPOLU uděláte a pojmenujete to, můžete najít řešení lehčeji, než když si to mezi sebou vyčítáte a při tom každý může mít v sobě jiné ublížení ze kterého se takhle chová. Mnohdy to tak je a proto je dobré si naslouchat a nacházet společná řešení tím, že si daný problém vyjasníte: pojmenujete ho.

Jakmile je více účastníku je třeba nacházet společně, prostě je třeba brát ohled na všechny členy tak, aby se tak předešlo problému, že nebyl třeba vyslyšen, ale i on je součástí dané situace a tak je to třeba.

Dále bych chtěl říct, že bolestivý prožitek se v nás ukládá, i když jsme ho časem utlačili, že si na něj jen vzpomínáme jako na nepříjemný. On tam uvnitř nás stále je dokud ho nevyléčíme třeba tím, že naplníme svůj život skutky podporujícími naše zdraví, naši vnitřní krásu (to, co si o sobě myslíme a jak sebe cítíme) a hloubku. Mnohdy máme tyto bolístky z našeho dětství nebo předešlých let života v sobě a ty nám brání žít život plněji, proto všem těm lidem, co tam byli v té dané situaci v sobě- v srdci za pomocí mysli odpusťme a tímto vlastně tuto naši vzpomínku nabarvíme novými barvami přijetí a pochopení, že jsme lidé, kteří občas chybují a tak je třeba se chápat, odpouštět si a pomáhat si na naši cestě k naší kráse, kterou si v našem životě postupně vytváříme skrze naše skutky a vztahy- k životu, lidem a především sobě.

Především sobě, protože v dnešní společnosti jsou lidé na sebe příliš kritičtí a nároční, protože je k tomu nutí běh společnosti. Já vám však připomínám, že systémy společnosti a zvyky nemusíte vždy dodržovat, protože jestliže máte svou sebelásku, nenecháte se úplně ovládat systémy, které neberou ohled na váš osobní psychický a tělesný vývoj a růst této části našeho lidství. Starejte se o sobě, protože systémy řídící společnost nevidí vaši osobnost do takových detailů JAKO VY.

      

KONTAKT   E-mail
Přispění na stránky : 

FIO banka:

26 00 29 86 39/2010

(dar)

Škola léčitele - Tranformace Ducha
Léčení vztahů
Zdraví
Transformace  vědomí do lásky
Galerie obrazů
Doporučujeme
Kontakt