DOPORUČENÉ PRODUKTY

Rady o vztazích

Před procesem opouštění těla je třeba posílit v sobě usmíření se životem

Před procesem opouštění těla je možná třeba posílit v sobě usmíření se životem a jeho částmi (lidmi, okolnostmi života-situacemi…), které v nás zachovali pocitově silné stopy, které jsou otisklé v těchto vzpomínkách ( jako: bolest, zloba nebo i výčitky svědomí nebo výčitky k druhým). Tyto situace jsou situace, které jakmile na ně pomyslíme, necítíme pokoj, usmíření (ani trochu-spíše vnímáme neporozumění a oddělenost).

Přijetí života jako procesu, který zde slouží k vývoji za účasti všech jeho částí. Život totiž, bere ohled na jednotlivce a zároveň na celek a toto si může tento jednotlivec uvědomit, protože on spěje k celku a ohleduplnosti-spolupráci s celkem. Dřív nebo později, to bude jeho přirozeností a tak je na něm, kdy to bude schopen přijmout s pochopením, že vlastně celek tímto miluje vše i JEHO a to za všech okolností. Láska je v každém člověku, proto je mu předurčena tato cesta, která je cestou sebepoznání ze svého nitra. Toto vše přichází zevnitř jako láska k životu (přijetí, že vy máte kormidlo svého života, až pocítíte, ano mám kormidlo- budete život z přirozenosti sebe milovat), protože život slouží jako nástroj člověku. Člověk si v něm může nacházet cesty, po kterých touží jít. Za toto je možné být vděčný-projev lásky k životu a tím i sobě, neboť vy jste součástí života a dřív nebo později to v sobě poznáte. Mnohdy se stává, že člověk se v procesu života cítí jako oběť jako ten, který nebyl uvnitř sebe naplněn, tím po čem jeho nitro toužilo a poté svému nitru již nenaslouchal a řídil se především logickými postupy a tím potlačil jednu část sebe- pocitovou část sebe. Poté byl na sebe nebo na život nazlobený nebo vyčítavý. Člověk jako bytost se má v procesu života a inkarnací učit pracovat v sobě se sebou- s tím, co je jeho součástí – např. myšlenky, pocity. Na životě je krásné to, že vždy je možné začít znovu a jinak, můžete si říct: ale já chci stejné okolnosti a lidi- vaše znovuprožívání těchto nezvládnutých situacích přijde a věřte mi, bude to velmi podobné a ještě budete překypovat láskou, až uvidíte, jaké vhodné podmínky pro vás život připravil pro tentokrát. V tomto znovuprožívání vám bude velmi pomáháno.

Povídali jsme si o usmíření (ke kterému patří odpuštění životu, lidem, okolnostem a SOBĚ-jednou zjistíte, že jste takto odpustil sobě (vy jste celý život) a umožnil si udělat další krok ke svému sebepoznání). Tato myšlenka, že vy jste celý život, vaši duši odhalí velké pravdy o životě. Ona začne totiž zkoumat, co je na tom pravdy, děje se to, už jak toto čtete. Bude vám dána příležitost vše napravit a také bude dána příležitost druhým lidem, aby napravili to, co „způsobili vám“. Prvně je však třeba začít u sebe a udělat vše, co nám ulehčí na našich pocitech-duši. Nemusíte chodit k lidem, kteří jsou velmi daleko od vás, stačí pouhá upřímná myšlenka k nim a jejich duchu od vašeho srdce a oni to do svého ducha přijmou. Ovšem pokud máte příležitost za některými z nich zajít, k lidem, kteří sehráli významnou roli ve vašich pocitech během vašeho života, jděte a mluvte od srdce k jejich srdci. Tehdy řeknete to, co máte povědět. Upřímnost vás povede.

Ovšem nemusíte udělat vůbec nic z toho, co zde píšu, tato možnost je vám také dána.

Odpuštění ve vás vytváří lásku, neboť odpuštění z lásky vychází automaticky. Odpuštění vám umožňuje přijmout život z nového pohledu. Máte totiž touhu chápat víc, a také proto odpouštíte. Vnitřně totiž víte, že často se setkáváme opět s podobnými situacemi a dušemi. Láska je klíč.

Projevy lásky k životu a tím vlastně automaticky i ke všem jeho částem vám velmi pomohou. Jste to, totiž vy ve své božské velkoleposti, ke které spějete. Jakmile budete usmířeni se svým životem, aspoň tolik kolik jste se rozhodli to napravit, bude vaše umírání procesem, kdy k vám přistoupí bytosti světla a lásky. I malý krůček je oceňován. A tak dělejte kroky tak, abyste byli sami se sebou spokojeni. Tito vaši bratři a sestry vás velmi milují a vy pocítíte tuto jejich lásku a přijetí vás, ať jste jakýkoliv, pokud vy jim to dovolíte. Vaše kroky (rozhodnutí, myšlenky, pocity) otevírají nebo uzavírají dveře. Srdíčko ví, co je potřeba a tak otevřete se tomu, že někde kolem vás musí být nějaká krása, která je hodna toho, abyste ji ocenil. Dobro a láska vás při tomto provázej.

Pokud má člověk v sobě zlobu a podobné pocity, nechce vidět pomoc a tak život řekne dobře, nechť se tak stane, sám to tak chceš vidět. Já sám život na tebe budu čekat tak dlouho jak dlouho to bude třeba tak jsme se kdysi mezi sebou dohodli, když jsi do tohoto procesu života vědomě vstoupil. Mám velikou lásku a trpělivost k tobě vždy a za všech okolností. Trpělivě čekám se svou láskou k tobě, až se mi otevřeš a pak zjistíš, že spolu jsme sami sebou. Přijmeš mě jako toho, kdo po mně touží, neboť já jsem to, kam směruješ a toto máš v sobě nastavené, že až si úplně na svém dně, cítíš mne a víš, že já jsem tu pro tebe. Já jsem ty. To je to, co je třeba přijmout: sebe sama. Jsi mnou a k tomuto uvědomění spěješ. Ó nevidíš teď zcela svou velkolepost, neboť ty směruješ své oči, ale jednou vše uvidíš a budeš ZCELA samotnou láskou, láskou k sobě a všemu čím jsi.

Pomoc přijde jen je třeba se otevřít tomu, že jsme ji hodni. To je projev vaší lásky k sobě. Vždy jste hodni lásce, to si pamatujte. Vy jste její součástí a jenom vy se od ní můžete oddělovat svým rozhodnutím. Je vám dána velká tvořivá síla, můžete za ni poděkovat a říct, že toužíte sebe a svou tvořivou sílu odhalovat a žasnou nad tímto, co je vaší přirozeností.

      

KONTAKT   E-mail
Přispění na stránky : 

FIO banka:

26 00 29 86 39/2010

(dar)

Škola léčitele - Tranformace Ducha
Léčení vztahů
Zdraví
Transformace  vědomí do lásky
Galerie obrazů
Doporučujeme
Kontakt