DOPORUČENÉ PRODUKTY

Rady o vztazích

Partnerství a spolužití - problémy ve vztazích

Odpověď: Změna může být vnímána jako příležitost posílit v sobě odvahu a tímto krokem také překonat možné bloky ze strachu-změny. Těžké změny, mnohdy riskantní jsou často odměněny a je to také velká učební lekce, znovu spoléhat na svou samostatnost a nové přicházející příležitosti a vytvářet je. Důvěra v život a jeho lásku k vám je v tomto obrovským pomocníkem spolu s trpělivostí. Především je důležité si ujasnit, co opravdu chci? Jedna z možností, které přichází jako odpověď je hlubší a více osvobozující a zároveň uzavírající mnohé staré zkušenosti, kterými jsme si už procházeli (známe je) a tak je možná třeba se posunout dále.

Je důležité si vyjasnit, co druhému dlužím? Nebo co druhý dluží mě? Cítím se v této jeho společnosti sama sebou? Mám ze sebe radost?

Ve starých zajetých kolejích za dlouhá léta se těžko dělají změny v partnerském vztahu a to na obou stranách, protože jeden z partnerů nerad přijímá, že ten druhý touží být trošku jinak žijící. Je tedy třeba pochopit, že pravá láska je osvobozující a respektuje osobnost druhého partnera, protože si uvědomuje, že každý je tady sám za sebe a když má vznikat spolupráce je třeba, aby se k ní oba shodli. Lásku je třeba neslučovat se zvykem.

Také je důležité si uvědomit, že život zde je, aby se prožili příležitosti, které jsou nám blízké, ale mnohdy ke kroku k nim nám něco brání. Je třeba se rozhodnout prvně sama se sebou a to takto: jsem sama se sebou, nevnímám své okolí a jeho okolnosti, které na mě teď nepůsobí a neovlivnují mé rozhodnutí, co bych si přála?

Zůstat tam, kde jsem žila dosud a kde mě MOŽNÁ stojí mnoho sil vytvářet nové změny a nebo toužím prožívat to nové a učit se důvěře v život v jeho proud a vedení, které vnímá mé prosby a žádosti k životu?

Důležité také je, jaký vztah ke smrti mám? V tomto věku jsou na smrt často směrovány myšlenky a mají velký vliv na rmnohá rozhodnutí a kvalitu života. Zasloužím si během svého opouštění těla vydat se k nebi? (Tady se ukáže, jestli je třeba si odpustit vše co je pocitově významné- odpuštěním vznikne láska k sobě a andělé pak mohou přijít). Netřeba dělat velké skutky pro život, ale v prvé řadě milovat sebe a tehdy vás miluje i bůh a jeho andělé tak, že to v sobě ucítíte v okamžiku opouštění těla. Andělé chápou, milují a vidí možnosti, které můžete v příštím životě naplnit, když se to v tomto nepovedlo, příště přijdou nové příležitosti. Oni netrestají ale MILUJÍ jakmile vy jim to v sobě dovolíte.

Také je důležité si říct, když mám já problém opustit svého partnera, má stejný problém i on? - Často: Jeden z partnerů má menší potíž toto učinit, protože je to ten, který natáhl své ovládací energie na svého partnera (dominantní partner)- často skrze méněcennost, kterou v něm pěstuje a taky se tak tento člověk cítí-poklesle, služebně, poskakujíc kolem a málo kdy, cítí, že druhý partner pozvedává jeho a duši v něm- je takovou samozřejmostí, jistotou... Proto, když nám druhý nedokáže pozvedávat nás je čas tak učinit sama a posílit takto svůj vztah a porozumění k sobě.

A tak je na této duši, zda-li touží udělat krok do neznámých vod ve kterých bude sama sebou kormidelníkem a kde se naučí také s dočasnou samotou v sobě vyrovnávat, než najde opět rovnováhu a nové příležitosti. Touha z vaší duše, však vytvoří cestu pro nové prožívání. Nicota- samota se zaplní, je to přirozený proces života. Tam, kde se udělá nový prostor, mohou přijít nové příležitosti. Tam, kde se nevytváří nový- prázdný prostor není místa a jede se ve starých, již známých energiích- kolejích. Pro tuto změnu je dobré najít druhého člověka (vnučku, dceru, syna, kamarádku apod.), který nám v tomto bude oporou- pouhou berličkou. Samostatnost je síla naší duše, kterou je třeba v sobě udržovat i ve vztahu s někým. To je ta rovnováha a spolupráce s myslí a především srdcem.

      

KONTAKT   E-mail
Přispění na stránky : 

FIO banka:

26 00 29 86 39/2010

(dar)

Škola léčitele - Tranformace Ducha
Léčení vztahů
Zdraví
Transformace  vědomí do lásky
Galerie obrazů
Doporučujeme
Kontakt