DOPORUČENÉ PRODUKTY

Rady o vztazích

Žijme svůj život v souladu se svou přirozeností

Hlubším smyslem života je žít v propojenosti a rozvíjet možnosti propojení. V ohleduplné a život podporující ohleduplnosti. Ohleduplnosti, která vychází ze zájmu a úcty k životu. Zájem o život a jeho zkoumání posouvá člověka ke své širší propojenosti se životem. Každý člověk je sám svou osobní laboratoří, kde na základě citu a rozumu dochází k vyvažování se životem a okolnostmi, které nám život předkládá. Vědomí moudrosti naší duše nás pobízí k hlubšímu zkoumání okolností a záměrů, které se účastní na vytváření situací. Vědomí moudrosti naší duše nás pobízí k hlubšímu zkoumání, protože si nám přeje ze sebe odhalit, to potřebné pro náš další životní krok, duchovní posun.

Vědomí moudrosti naší duše je v každém z nás.

Je to naše přirozenost, kterou si sebou neseme, všude kde se pohybujeme, jde s námi uvnitř nás. Je to naše napojení na zdroj. Uvědomění našeho napojení na zdroj do našeho nitra- života vnáší klid, důvěru a zájem se posouvat dál na spirále našeho osobního života. Ničeho se netřeba bát, neboť dokud je jenom malý plamínek zdroje, vždy je cesty zpátky. Důvěra a otevřenost nás posouvá ke zdroji, život po životě.

Osobní zkušenost je naším učitelem.

Na základě osobní zkušenosti a našeho citu jsme schopni si být navzájem nápomocni. Zkušenosti, které jsou po několikáté osvědčené, jsou naším kompasem za poznáním, které je nám život ochoten poskytnout. Je však třeba také své zkušenosti přezkoumávat, neboť život se neustále vyvíjí a posouvá do své nekonečnosti. A tak je třeba být v souladu se životem a svým nitrem, skrze které k nám promlouvá cit, který vychází ze zkušeností naší duše. Celoživotní práce s naším citem je dar zájmu a naplnění pro náš život. Naše vhledy jsou pak schopny se přibližovat hloubce nás samotných. Jsme pak schopni být prohlubovateli lidství a otevíráme tak lidem i jejich zájem po poznání, které probouzí tón lásky.

Vzájemná výpomoc a podpora nás otevírá darům sdílení a vypomáhá nám si navzájem lépe porozumět a odhalovat si hloubku lidství a našich duší.

Dary sdílení se vyvíjí stejně jako člověk a životní okolnosti, proto se můžeme těšit naší budoucnosti, která drží krok s námi. My ji dáváme tvar a to svým životem a každým jedním rozhodnutím. Proto je tak důležité být naslouchaví svému citu a intuici a pokud se cítíme nesví, je třeba prozkoumávat svým citem příčiny a okolnosti a vyvozovat z toho závěry do budoucna.

Rozum a cit jsou našimi nástroji přezkoumávání…

Život je jako otevřená kniha, ve které si volíme stránky, které si přejeme prožívat. Kdy stránky jsou možnosti života, a člověk je čtenář. Kniha naší společnosti není kniha jiných společností, které v procesu života projevily svou existenci, ale jsme schopni se jim přibližovat. Možnost volby je darem, neboť poté stačí se vydat na cestu a prozkoumávat okolnosti, které se nám předkládají na cestě za našim CÍLEM.

      

KONTAKT   E-mail
Přispění na stránky : 

FIO banka:

26 00 29 86 39/2010

(dar)

Škola léčitele - Tranformace Ducha
Léčení vztahů
Zdraví
Transformace  vědomí do lásky
Galerie obrazů
Doporučujeme
Kontakt