DOPORUČENÉ PRODUKTY

Rady o vztazích

Propojte se samotným středem své bytosti

Božská jiskřička ve vás je.

Propojte se samotným středem své bytosti, představte si, že jste zářivé zrnko božského světla ve vás. Možná je i velikosti pískového zrnka, velikost je někdy vedlejší. Neboť i tam, kde je malé světélko může vzniknout velkolepý plamen, moji milý. Myšlenka propojení stačí, tato schopnost se ve vás bude rozvíjet s opakováním tohoto spojení. Jen si představte, že jste spojeni se sebou a teď si představte, že i toto malé světélko ve vás je vlastně vaše spojení se stvořitelem, můžete promlouvat k tomuto světélku ve vás jako ke stvořiteli v sobě.

Otevřete se možnosti, že jste schopni svým vědomým, svou bytostí pojmout všechny lidské duše (jiskřičky v nich- propojte se s nimi paprskem světla, jako byste byli součástí propojené pavučiny lidské rasy ze země), zde na zemi. A že se spojujete s jejich božskými jiskřičkami světla, tehdy z tohoto bodu spojení se otevřete představám, jak žít dál v souladu s lidstvem a jeho světla a lásky z jiskřiček v nich. Vyšlete do své božské jiskřičky prosbu z vašeho srdíčka, prosbu, kterou chcete skrze sebe sdělit SAMOTNÉMU stvořiteli v sobě. Vyciťujte svým otevřeným srdcem svou prosbu a můžete si i vycítit zda bude stvořitelem naplněna. Pamatujte, že upřímná prosba v zájmu lásky k životu a jeho jednotlivým částem je oceněna hlubokou láskou.

Otevřete svou mysl tomu, že nyní může proudit láska do vašeho života skrze vás samotné a ono se tak děje. Nejste pouze touto viditelnou hmotou vaše krása je i jde na jiných úrovních vás. Vaše duše jsou zářivé zdroje světla a lásky. Jste tvořivou bytostí a stvořitel rád svou láskou žehná vašemu životu, jakmile vy mi tu dovolíte. Proste za celý svět a bude vám dáno. Vaše srdce dokáže pojmout celý svět, protože i malá jiskřička je schopna se napojit na stvořitele a ten srkze vše umožňuje. Otevřete se tomu, že je to možné, teď jste na úrovni, kde prostor i čas ztrácí svá omezení, neboť jste spojeni se svou jiskřičkou světla stvořitele ve vás.

Vy léčitelé, kteří máte toto ušlechtilé poslání na lásce založené, můžete na svém paprsku lásky vklouznout do částí druhé bytosti, kterou léčíte. Láska vám toto umožňuje a tak pravím, rozvíjejte své schopnosti a otevírejte se nemožnému. Božská přijímající láska vás vpustí do mnohých dveří, které byste mohli zavřít při představě, jak jsou velkolepé a obrovské. Nezapomínejte, že jste božské stvoření, které mohou rozvíjet svou lásku k životu a bytostem v něm, tehdy s prohlubováním vaši upřímné lásky k životu se ve vás budou dít zázraky. Mějte prosím trpělivost, protože je třeba svou lásku v sobě udržovat a ona vám bude otevírat to, co je pro vás teď přístupné. 

Přijměte své božské dary ducha, které ve vás jsou. Ony čekají, kdy uznáte, že mohou začít působit ve vašem životě i mnohem jasněji. Dovolte jim se ve vás projevit, uznejte jejich přítomnost ve vás. To zcela stačí, ony budou působit ze své lásky k vám. A přijde čas, kdy si budete jisti jejich přítomností. Božská trpělivost a důvěra vás provázej.

Vyciťujte, co je vám blízké a pak se tímto směrem soustřeďujte, to vás vaše duše pobízí, že tam máte vyciťovat své kroky, které touží vaše duše tam udělat-např. se otevřete krásné představě, jak by jste to udělali-to je jasný impulz to udělat, tak jak jste to viděli..

 S důvěrou se odevzdejte proudu života ve vás. Jste ti vděční, kteří jsou si uvnitř vědomi toho, že jsou věčnými bytostmi samotného stvořitele. Můžete i každý den poděkovat za tuto skutečnost, že jste věčnými. Jakmile to tak cítíte a zdá se vám to krásná představa, jděte do toho se svým srdíčkem lásky. Věřte mi, že ve vašem srdíčku láska je, jinak by nemohlo existovat. A tak tuto lásku v něm posilujte a naplňujte svůj „zlatý grál“, kterým v představě jako by jste a poté jakmile budete přetékat z lásky k životu budete tak rádi rozdávat tam, kde to ucítíte.

Rozvíjejte a cvičte si lásku na rostlinkách, kde každá z nich vydává krásné léčivé harmonické zvuky. Nejsou slyšitelné běžným uchem, ale jsou božskými tóny matky země a v jejich přítomnosti jste léčeni na více úrovních své bytosti. Najděte si, kde vám bude příjemné se propojovat s okolím, které se vám líbí i třeba strom, krásný moudrý strom, který je propojen s dalšími stromy na planetě zemi. Propojte se v představě se všemi stromy a promlouvejte k nim svou láskou pro ně. Oni zase ve vašem životě vám ukáží také velká tajemství stvořitele.

Máte zájem a tak se vám otevírají nové možnosti.

      

KONTAKT   E-mail
Přispění na stránky : 

FIO banka:

26 00 29 86 39/2010

(dar)

Škola léčitele - Tranformace Ducha
Léčení vztahů
Zdraví
Transformace  vědomí do lásky
Galerie obrazů
Doporučujeme
Kontakt