DOPORUČENÉ PRODUKTY

Rady o vztazích

Přechod do jiné roviny bytí - život pokračuje dál

Jakmile jste ještě ve svém fyzickém těle a cítíte, že přecházíte jinam. S láskou požehnejte tomuto procesu, kterého se stáváte součástí, odevzdejte se jemu a řekněte, že jste v jeho rukách a jste vedeni tak, aby vše proběhlo jak má. Přijměte to, že již nastal čas, žít jinde a opět se rozpomenout na mnohé o sobě. Tato sféra také slouží dobru, a proto z ní můžete žehnat vašim blízkým- s láskou ti žehnám a mluvit k nim ze srdce. Je důležité se odpoutat od lidí, které jste znali a dát jim s důvěrou a s láskou sbohem. Oni se vám vrátí, uvidíte jen důvěřujte, to je rada pro vás. Přijetí, důvěra a odevzdání tento proces velmi ulehčuje a sami pak toto vaše rozhodnutí oceníte. Boj a vzdor ve vás bude vytvářet bolest, oddělenost, samotu a strach... Pak vznikají různé nepříjemné komplikace. A proto jak jsem psal, přijměte tento proces, kterého jste součástí a ve kterém budete vědět, co dělat. Jakmile se tomuto procesu odevzdáte, bude vše jasnější. Svými myšlenkami můžete poděkovat za všechno, co ve vás během tohoto života vyvolalo pocit vděčnosti a obdivu. Soustřeďujte se na to dobré ve vás. Na to, že se učíte být- žít v lásce lépe a lépe po mnoho inkarnací. Moje rada zní: Důvěřujte, důvěřujte, důvěřujte.
Řekněte si a otevřete se tomu, že si zasloužíte lásku a představujte si, že již za okamžik k vám přijde láskyplná podpora či pomoc. Během tohoto procesu vás budou pozorovat mnohé bytosti, nejste tam nikdy rozhodně sami, vždy je na vás dohlíženo a tak s úctou a upřímností k těmto dohlížejícím moudrým bytostem můžete promlouvat a poděkovat jim za to, že jim můžete důvěřovat při průběhu celého tohoto procesu přechodu. Oni vás vnímají a budou vás vést.
Přijměte tento proces jako část sebe, na kterou se brzy rozpomenete. Vším jste si již mnohokrát prošli. Teď je čas, již před smrtí být připraven a odevzdat se tomuto, spolupracovat se svým nitrem a vyciťovat, co se od vás žádá zevnitř. Bytosti světla k vám budou promlouvat jemnými impulzy z vašeho nitra, jasnými pocity, co máte dělat, protože i vy jste účastníky tohoto procesu odpojování se od vašeho fyzického těla. Tedy buďte naslouchaví a otevření, že pomoc přijde včas a jasným způsobem. Pokud se v tomto prostředí budete cítit nejistě, odevzdejte svou důvěru v pomoc ke stvořiteli, který slyší každou vaši myšlenku a pocity. Sami sobě si můžete říct: miluji se a jsem v bezpečí. Uvědomte si, že jste plnohodnotnou částí života i v této sféře a zde také máte tvořivou sílu svých myšlenek, pocitů. A tak vyciťujte, co je správné teď učinit. Máte v sobě tyto kroky, co dál. Jen se v sobě upřímně ptejte. Vaše pocity vás budou vést, odevzdejte se v důvěře, že skrze vaše pocity vám bude pomáháno v tomto procesu.
Mnozí z vás se také rozpomenou a uvědomí si, že toto moc dobře znají a potom je pocit povede. Zkušenosti s tímto máte v sobě všichni, ptejte se v sobě. Důvěřujte, že odpovědi přijdou včas a na pravém místě. Buďte v tomto prostředí pozorní a ptejte se sebe, co se zde máte naučit, co si zde mám připomenout?
Strach z neznáma vás blokuje a tak prosím opravdu důvěřujte tomuto neznámu a buďte usmíření se životem, kterého je toto součástí. Život vám svou lásku projeví. Mohou tam k vám přijít vaší blízcí, kteří vám budou říkat láskyplné informace. Můžete se na toto soustředit, že vás tam přivítají s pochopením a otevřenou náručí, jakoby se tady na zemi nic nestalo. Bude to krásné.
Vše bude dobré, důvěřujte- to je vše.
Odevzdávám se s důvěrou tomuto procesu, který slouží pro mé dobro a vývoj.

      

KONTAKT   E-mail
Přispění na stránky : 

FIO banka:

26 00 29 86 39/2010

(dar)

Škola léčitele - Tranformace Ducha
Léčení vztahů
Zdraví
Transformace  vědomí do lásky
Galerie obrazů
Doporučujeme
Kontakt