DOPORUČENÉ PRODUKTY

Rady o vztazích

Doporučené jedenáctero pro rozvoj člověka a společnosti

Člověk před člověkem je roven, protože jsme lidé. 

Člověk pracuje pro společnost - společnost ho odměňuje za jeho dobrou práci: kvalitní vodou, jídlem a dostatkem času na mezilidské vztahy, které jsou významnou náplní lidského života a společnosti.

Člověk si uvědomuje svou zodpovědnost vůči planetě, kterou obývá. A má odvahu si stát za pravdou, neboť pravda odhalí nepravdu. Společnost má zájem porozumět a odhalovat pravdu.

Kvalitní rodinné a přátelské vztahy jsou základním kruhem, který udržuje větší kruh (společnost) společnosti celistvým.

Člověk má právo rozvíjet své schopnosti, neboť společnost si uvědomuje, že se svým vlastním zájmem se bude tento člověk rozvíjet tak, jak je to jeho bytosti vlastní.

Člověk si uvědomuje své propojení a vzájemnou užitečnost s přírodou.

Člověk si uvědomuje svou zodpovědnost za živá stvoření, která v přírodě podléhají jeho vlivu.

Člověku je dána svobodná volba rozhodnout se tak, jak si jeho životní okolnosti žádají. Společnost a části její organizace je také ochotna (dle situace) tomuto jedinci a jeho rodině vypomoci v nalezení řešení, pokud jednotlivec o to zažádá.

Člověk si také uvědomuje zodpovědnost za vývoj společnosti, které je součástí.

Člověk v řídích funkcích je pro danou činnost vhodný svými schopnostmi a umí jednat ve své organizační funkci jako ohleduplný člověk ke svému okolí.

DOPORUČENÉ CHOVÁNÍ MEZI LIDMI

 Úcta se druhému člověku projevuje ze slušnosti nebo za zásluhy pro dobro a náležité fungování společnosti.

Člověk si uvědomuje, že atmosféra, kterou kolem sebe člověk vytváří spolu s dalšími lidmi, ovlivňuje okolí, a tak si uvědomuje svou zodpovědnost za to, co z něho vychází a tedy předává svému okolí.

Člověk si uvědomuje, že ke kvalitní konverzaci a tedy dobré atmosféře v této komunikaci, je také třeba mít dostatek energie. Tudíž přepracovaný člověk, vlastně ponižuje svým působením při dlouhodobé i krátkodobé přepracovanosti atmosféru, kterou vytváří s druhými lidmi. A děje-li se toto ve větším měřítku, má to významný vliv na celou společnost i Zemi.

Člověk si uvědomuje, že jeho rozhodnutí mohou mít i dosah na další generace.

Člověk si uvědomuje, že ve vztazích je vhodné diskutovat a vzájemně si naslouchat tak, aby se lidé vzájemně obohacovali o své vlastní dosavadní uvědomění- moudrost ze životních zkušeností a také znalostí.

DOPORUČENÉ CHOVÁNÍ K PLANETĚ ZEMI

 Člověk uznává, že vznikl díky inteligentnímu procesu života a je si vědom, že je jeho součástí, stejně tak jako planeta Země.

Člověk si uvědomuje, že města mohou být zdravě obyvatelná za předpokladu zdravé přírody.

Člověk uznává přírodu a její bohatství různorodých stvoření jako dar pro jeho vývoj a poznání. Opatruje přírodu a její zdroje tak, že dohlíží na své vlastní kroky a rozhodnutí.

Člověk si uvědomuje, jak je důležité být aktivní a rozvážný při péči o přírodu, živé tvory a planetu.

Člověk si uvědomuje, že rozhodnutí, která budou zavedena ve velkém rozsahu, mají významný vliv na přírodu a planetu. Tudíž výrobky, které nejsme schopni zpracovat do neškodné podoby, nemohou být globálně rozšířeny v zájmu budoucnosti naší existence a rovnováhy.

Člověk si uvědomuje, že jeho vztah k planetě Zemi, který si s ní vytváří, mu může být pocitově i rozumově obohacující a pro společnost rozvíjející. 

      

KONTAKT   E-mail
Přispění na stránky : 

FIO banka:

26 00 29 86 39/2010

(dar)

Škola léčitele - Tranformace Ducha
Léčení vztahů
Zdraví
Transformace  vědomí do lásky
Galerie obrazů
Doporučujeme
Kontakt