DOPORUČENÉ PRODUKTY

Rady o vztazích

Tvořivá síla ve vás

Důležité je to, co si přejete z vaší hloubi duše prožívat. Směrujte svou pozornost a tvořivé síly k naplnění vašich přání.  Nechte se vést svými pocity, už třeba díky pouhé (jinde skutečné) představě, která tvoří. Jak moc jste schopni přijmout- otevřít se, že umíte vytvořit krásnou představu, ze které budete prožívat radost z duše a sdílet ji i s jinými lidmi. Sdílení vaší lásky s vaším okolím, vám připomíná, že vaše okolí jste vy a tudíž nikdy neztrácíte, je-li to z upřímné lásky a umíte-li v sobě vyciťovat, kdy je pro dávání této upřímné lásky vhodný okamžik- tedy, kdy jemně cítíte, že ji toužíte předat dál. Řekněte si, že otevíráte své srdce pro tu nejkrásnější představu z vaší nejhlubší podstaty a ať tato představa k vám přijde v pravý okamžik a na pravém místě a je vám pomoženo vše zcela uskutečnit s božskou láskou ve vás. Ve vašem srdci vám může být zpřístupněna veškerá inspirace stvoření, která je určená pro vaši bytost. Jakmile se otevřete svému božství a tvořivé síle z vás. Přijměte, že vaše myšlenky (i představy), slova a pocity mají tvořivou sílu, která je. Požádejte, aby vám bylo pomoženo žít naplněný život jako bůh, který si uvědomuje své propojení a lásku se stvořením. Otevřete se té představě, že svět je krásné místo, které je zde pro vás, abyste spolu s ním mohli tvořit, ze své nejhlubší lásky a inspirace něco z vás. Představte si, že ve vás je jiskra věčnosti, krásná zářící jiskřička, která vás propojuje se vším stvořením. S celým vesmírem. Můžete teď k této jiskřičce ve vás promluvit a požádat ji, aby vás vedla ve vašem životě a pomáhala vám vytvářet život v souladu s celým stvořením v zájmu jednotky, lásky, pravdy, moudrosti a věčnosti. Tato vaše prosba, kterou jste právě k sobě samému ke své nejhlubší podstatě stvořitele ve vás vyslali, dřív nebo později najde naplnění. Uskutečnění se rozloží tak, jak je to nejvhodnější a vám to bude odhaleno tehdy, kdy to bude nejvhodnější a tehdy budete v úžasu, co jste dali do pohybu svou upřímnou lásku pro stvoření. Vaše upřímnost, otevřenost a důvěra v moudrost a vedení proudem života skrze vaše srdíčko-cit a všechny ostatní okolnosti, vám pomáhá být ve spojení. Uskutečnění vaši upřímné prosby přijde v pravý čas a pravým způsobem. Nesmíte však netrpělivě vyčkávat a lámat se u toho-pochybnosti vás oslabují a tím i uskutečnění vaši prosby v zájmu lidstva a celého stvoření. Důvěřuji každému z vás, máte na to všechny předpoklady, nehledejte v tomto žádné složitosti, pouze toto čtěte s otevřeným srdcem a upřímná touha vás povede. Psal jsem: v zájmu lidstva a celého stvoření, protože toto má velmi velkou sílu a stvořitel bude pro vás zářit radostí ze svého srdce. Nebesa vám budou pomáhat, protože si uvědomujete svou propojenost (jednotu) s celým stvořením a berete s vaší láskou na toto ohled. Čím více jste schopni ve vašem srdci se otevřít upřímné prosbě v zájmu dobra nebo vaším představám podporujícím dobro ve stvoření, čím více zahrnujete lásky k jednotlivým částem stvoření (např. rostliny, všichni lidé, země, apod.), tím hlubší proces spustíte svou touhou ke stvořiteli.

Úcta k lidem vám může být velkou přítelkyní ve vašem životě, tím totiž posilujete i úctu k sobě a stvořiteli ve vás. Úcta k životu vás propojuje s vaší velkolepou částí, uznáváte totiž tímto své božství ve všem.

      

KONTAKT   E-mail
Přispění na stránky : 

FIO banka:

26 00 29 86 39/2010

(dar)

Škola léčitele - Tranformace Ducha
Léčení vztahů
Zdraví
Transformace  vědomí do lásky
Galerie obrazů
Doporučujeme
Kontakt