DOPORUČENÉ PRODUKTY

Rady o vztazích

Život to je to velké slovo, nad kterým se rozplývám

Život to je to velké slovo, nad kterým se rozplývám. To je to velké slovo, kterému toužím důvěřovat už jen proto, že je tak obsáhlé a slovy tak těžko vystihující. Každý člověk toto slovo dobře zná a je jeho plnohodnotnou součástí. Odjakživa je každý jeden z nás jeho součástí, ať chce nebo nechce, je to tak. A zároveň během průběhu našeho života dochází k okamžikům, kdy jej vnímáme, jakoby tu byl pro nás, pro člověka, pro mě jako individuum a tehdy se v člověku projeví pocit, který je absolutně nesobecký, zcela přijímající a dávající s důvěrou k životu a všemu, co je jeho součástí. Je to okamžik, kdy jakoby vše do sebe zapadne a v nás vzniká pocit jednoty a odevzdání.

Tento pocit k nám hovoří zcela jasně svou velkolepostí, kterou náhle díky němu vnímáme všude. Je to tak všeobsáhlý pocit, že nejde udělat nic jiného, než jej plně prožívat a nechat ho v nás znít. Tento pocit bychom se mohli slovy snažit popsat celý život a vždy bychom mohli najít krásnější popis, vždy by bylo možné k němu něco přidat či ubrat a stále by to bylo blízké jeho podstatě

A tak kráčíme životem a toužíme znovu a znovu jej prožívat v té jeho jakoby nové podobě, která je tak stará a nám známá a zároveň tak nová, nově krásná díky novým okolnostem života. Je to pocit absolutního vědění o podstatě života. Pocit, ve kterém je vše obsaženo ve vší své jednoduchosti a složitosti zároveň. Vše se pohybuje tak stejně a přitom tak odlišně. Vše je stále to samé v různorodém prožívání sebe. Sebe života, který se prožívá jako věčný a zároveň i jako končící okamžik. Vše vystihující jednota prožívání skrze akt zapomínání a rozpomínání.

Život je zde pro nás a my sami víme, co nám může nabídnout. Můžeme se přiblížit k té části života, kterou si přejeme prožívat. Mnohdy zjistíme, že existuje, až k němu uděláme důvěrné kroky.

A tak se sebe ptám, co by bylo pro mě krásné prožít? Co by stálo za to, abych v sobě probudil svou odvahu a odhodlání? Co by stálo za to, abych tím zároveň lidem kolem mě a sobě? Co nás spojuje? Co máme vlastní? A co potřebujeme, abychom mohli ve zdraví žít dál na této planetě, na kterou výrazně působíme?

Jakou nejkrásnější představu jsem schopný ve svém životě vytvořit? Jak moc jsem schopný otevřít své srdce, abych našel tu správnou cestu. Cestu k cíli, nad kterým mé srdce ožívá a s ním i jeho tlukot, který náhle se zdá tak živý. Díky jakému svému rozhodnutí můj život naplní hlubší smysl a radost?

Domnívám se, že odvaha učinit něco výjimečného v zájmu dobra nás potom může odměnit výjimečným prožitkem.

Život je takové dobrodružství, které každý prožívá tím svým způsobem. Dobrodružství je možno si užívat i ze stavu uvědomění, že má duše je nesmrtelná a smát se těm vážným situacím, když si přejeme vnést více humoru do vhodné situace. Pravda je uvnitř nás v našich centrech vědomí- čakrách.

Zajímalo by mě však, čeho všeho jsou schopni lidé, kteří spolu prožívají a spolupracují mezi sebou, díky novým a novým možnostem spolupráce, které život nám ve své tvořivé kreativitě je schopen umožnit. Kde jsou ty hranice jednoty, pojďme je mezi sebou odhalovat a překonávat našimi starými způsoby na které jsme během té doby, kdy naše duše cestovala, pozapomněli. Pojďme je znovu odhalovat jako ty nové, které jsme právě teď a teď znovu vytvořili a nad kterými žasneme, protože jsou obnovené novým dechem života, novým leskem.

Jako cíl mě a nebo nás otevře prožitku velkoleposti člověka jako dokonalému výtvoru života, který stále překonává své hranice a rozpomíná se tak na to kým skutečně je. Se životem jsme stále v propojení a učíme se být jeho nástroji a spolutvůrci v hlubší a hlubší spolupráci s ním. V jeho projevu naší lidské svobody- rozhodování se. Často si říkám, jaké hranice mi dává život a jaké mi dává lidská společnost, která si je na základě své svobodné vůle vytvořila?

Kterou část sebe si přeji tady prožít? Vždyť jsem ten, který si přeje prožívat a život mi prožívání stále umožňuje, stále probíhá. I v okamžiku nicoty prožíváme možnosti, kterým jsme se otevřeli svými životními kroky. Každý okamžik je tak akt rozhodnutí, který nás někam posouvá.

      

KONTAKT   E-mail
Přispění na stránky : 

FIO banka:

26 00 29 86 39/2010

(dar)

Škola léčitele - Tranformace Ducha
Léčení vztahů
Zdraví
Transformace  vědomí do lásky
Galerie obrazů
Doporučujeme
Kontakt