DOPORUČENÉ PRODUKTY

Rady o vztazích

Meditace propojující vás se vším, co jest

Sedněte si se svým blízkým naproti sobě, pohodlně a tak daleko jak to cítíte jako uklidňující a vhodné. Jeden druhého respektujte a upřímně si v tomto vypomáhejte s trpělivostí, tolerancí a vzájemnou upřímností.

Uvolněte svá těla, mysl a zklidněte to, co se vám ozývá jako rušivé. Povzbuďte vaše těla třemi láskyplnými vdechy pro vaše tělo a zklidnění. Představte si, že tyto vdechy vám toto předávají do vás- klid a lásku.

Soustřeďujte se na svůj pravidelný a uvolněný dech, každý sám se sebou v sobě a se zavřenýma očima. Jakmile se cítíte připraveni, otevřete oči a dívejte se, se svým klidem a láskou na svého naproti vás sedícího blízkého partnera. Do jeho očí a na jeho nekonečnost, která v něm je. Jen ji uznejte, že tam je, to je to, co k tomu stačí. Trpělivě vyčkávejte jeden na druhé a natáhněte vaše ruce k vašemu partnerovi. Dlaň na dlaň.

Před touto meditací by bylo vhodné se cítit dobře, abyste každý z vás měli dostatek energie.

Nyní se dívejte do svých očí nebo je mějte zavřené, jak to cítíte. Vaše aury mezi tím vytváří jednu zářivou spolupracující auru. Vaše čakry také. Požádejte stvořitele a světelné bytosti, aby vám byli nápomocny a provázeli vás.

Jakmile se cítíte slazení a propojení zavřete své oči a začněte si představovat, že takhle jak právě sedíte, sedíte nad planetou zemí a jste ve velikosti planety země. Nyní si představte, že vaše božská jiskra ve vás září a vychází z ní touha se propojit se všemi jiskřičkami ve vesmíru a tak se také děje. Nyní se soustřeďujte na toto spojení s celým stvořením a vesmírem. Poproste stvořitele ve vás, aby vám to umožnil.

Nyní svou představou vtáhněte celé stvoření a vesmír, díky vašemu propojení přes božskou jiskru do vašeho těla a uvědomte si, že vy jste tímto vesmírem, stvořením. Toto vtažení do vás přichází zevnitř (z božské jiskry do jejího okolí zevně-do celého těla). Potom si zase představte, že se vše navrací na své místo ve stvoření a to tak, že to pokračuje za hranice vašeho fyzického těla, až do nekonečných dálek vesmíru, všude tam, kde to má být. Je to vlastně vesmírný třesk (z vašeho nitra se šíří zářivé světlo a láska do celého vašeho těla) a poté rozpínání vesmíru- přesahuje vaše tělo do veškerého prostoru vesmíru. A vy jste s tímto stále spojeni, díky své božské jiskřičce, která to umožňuje a je to její přirozeností.

Jste tedy takto spojeni se vším, co v sobě obsahuje božskou jiskřičku věčnosti, takže hvězdy, planety a další, další, další bytosti.

Nyní jak jste stále v tomto propojení se vším ve své představě, která je na jisté úrovni skutečná a otevírající vám mnohé cesty se otevřete další vizualizaci: jak takto vy dvě lidské- božské bytosti sedíte nad planetou zemí, planeta země ze svého středu vyšle paprsek světla a lásky k božskému otci do vesmíru a jakmile tento paprsek prochází mezi vašimi srdíčky, které jsou po jeho stranách a naproti sobě, vaše srdíčka žehnají svým paprskem světla a lásky tomuto prostřednímu paprsku od matičky země k božskému otci. Takhle se vlastně vytváří takový kříž, kdy vaše srdíčka jsou jeho rameny.

Dále si představte, jak božský otec z centrálního slunce ve vesmíru prozáří vesmír novou vlnou lásky a dále vysílá jako žehnající odpověď svou lásku a světlo k matce zemi a k vám. Opět jakmile paprsek z vesmíru (centrálního slunce) je v úrovni vašich srdcí, vy s láskou žehnáte tomuto božskému paprsku od stvořitele a opět vytváříte s tímto paprskem od stvořitele kříž, kdy paprsek pokračuje dále do středu matičky země.

Poté se můžete zcela odevzdat tomuto stavu přítomnosti a vašemu božskému propojení se stvořitelem ve vás, který vás propojuje se vším, co jest. Vaší nejhlubší přirozeností je jednota a tak toto vám ji ve vás opět aktivuje.

S láskou vám všem.

      

KONTAKT   E-mail
Přispění na stránky : 

FIO banka:

26 00 29 86 39/2010

(dar)

Škola léčitele - Tranformace Ducha
Léčení vztahů
Zdraví
Transformace  vědomí do lásky
Galerie obrazů
Doporučujeme
Kontakt