DOPORUČENÉ PRODUKTY

Rady o vztazích

Lidé, slyšte můj hlas. Lidé na čem vám ve vašem životě záleží ?

Lidé, slyšte můj hlas. Lidé na čem vám ve vašem životě záleží? Pro co vaše srdce tluče nadějí a vytrvalostí ? Co vaše srdce nabíjí smyslností a touhou po uskutečnění ?

Všichni jsme si tak blízcí a teď je čas si to připomínat a naším životem upevňovat. Držme pospolu jako jedna rodina, která se cítí silná a zdravá, když vnímá svou schopnost se navzájem doplňovat a spolupracovat. Všichni si přece můžeme být užiteční a můžeme si dopomáhat k uskutečňování společných vizí. Je čas rozšířit působnost našich srdcí na celou planetu Zemi a všechny životem bijící srdce. Tady uvnitř sebe si navzájem můžeme připomínat, že jsme spolu stále propojeni a promlouvat hlasem jednoty a přátelství. Pomáhejme si mezi sebou nacházet to společné a spojující. Milujme se jako jeden. Jeden život, který si rád připomíná, jak málo stačí k porozumění a hlubší spolupráci mezi námi. Dopřejme si mezi sebou mír a klid a prociťujme je ve svých srdcích jako jedno srdce, které je rozprostřeno po celé planetě a Stvoření. Připomínám vám, že uvnitř sebe máme tu sílu připomínat. Připomínat si tím, co nás uvnitř všechny spojuje. Upřímný zájem ze srdce vás povede a promluví pravdou srdce, která je tak jedinečná jako ten daný okamžik. Mnohá srdce vyslyší a pocítí vaši upřímnost po sdílení a rovnováze. Obyčejné lidství nám vypomůže. Obyčejný rozum a cit.

Jeden za všechny a všichni za jednoho. Ta věta je ve vás stále platná, teď je třeba to jen projevit.

Jen tak z naší vnitřní přirozenosti.

Všichni se na to rozpomínáme.

      

KONTAKT   E-mail
Přispění na stránky : 

FIO banka:

26 00 29 86 39/2010

(dar)

Škola léčitele - Tranformace Ducha
Léčení vztahů
Zdraví
Transformace  vědomí do lásky
Galerie obrazů
Doporučujeme
Kontakt