DOPORUČENÉ PRODUKTY

Rady o vztazích

Masturbace - je to správné když máme partnera nebo milenku ?

Masturbace -  je to správné když máme partnera nebo milenku? Proč to lidi dělají ? Jaký to má smysl pro toho člověka ?

Určitou rovnováhu je vhodné udržovat i v tomto projevu sexuální tělesné „potřeby“. Rád bych zde upozornil, že málo kdy se jedná o pouze tělesnou potřebu. Je za tím mnohem víc i z naší vnitřní části, která se projevuje skrze pocity. Je to samozřejmě možné vnímat jako tělesnou přirozenost, kterou si někteří lidé prochází. Je dobré vědět, že tělo a naše vnitřní já potřebují načerpat dost atek nové energie po této formě vyvrcholení. Je na nás, jak se poté cítíme, každý to má jinak. Takový čínský císař měl tolik partnerek, že občas to jeho tělo i psychika nezvládali. Je tedy vhodné mít nad sebou a svými potřebami kontrolu a zkoumat je hlouběji, proč v nás vznikají a nenechat se vtáhnout vzniklým zvykem.

Dále je vhodné rozlišovat, co nás k tomuto vede. Je to velmi významné vědět.

U mladých lidí to může vznikat na základě toho, že po někom touží a tak si ho touto jednoduchou formou více v představě přibližují, protože v realitě toto vidí jako zatím nemožné.

Také se může tato potřeba objevit, pokud si dva partneři mezi sebou neumí zcela otevřeně říct o svých pocitech, názorech, potřebách a nacházet společně řešení. Otevřeně spolupracovat. Nechtějí tlačit na svého druhého partnera, který má potřebu se milovat v mnohem menším měřítku a tak to řeší takto nebo s jinou partnerkou či partnerem. Ovšem pokud si jeden druhého ve svém partnerství váží a navzájem si naslouchají, jsou si pak věrní v myšlenkách, pocitech i tělesných projevech. Základem lidí jsou vztahy, ve kterých jsou si lidé otevřeně s důvěrou blízcí a mají zájem v zájmu sebe spolupracovat. Vyvíjet se spolu a procházet změnami jako dva lidé, kteří si chtějí rozumět a navzájem se cítit.

Také může tato sexuální „potřeba“ vznikat jakmile potlačujeme nějakou část sebe a toto je forma uvolnění našeho napětí, které v nás vzniká a my jsme se ještě nenaučili toto napětí- uvolnění od těžkých myšlenek, zrušení příčiny, která vyvolává napětí apod.

Také mohou lidé, kteří jsou pocitově založení a ještě se potřebují se svými pocity naučit žít a vyrovnávat od situace k situaci, setkávat s touto potřebou, protože je to pro ně krásný pocit. Ten pocit při energetickém vyvrcholení. Oni na to však časem určitě přijdou, pocity je budou směrovat.

Také mohou mít silně vyvinutou tuto potřebu lidé, kteří jsou netrpěliví a takoví urychlení v tomhle. Tito lidé si vycvičili svým zvykem cit tak, že to potřebují, co nejrychleji. Takoví pudoví rychlící (se vší úctou se omlouvám). Jenomže tato rychlost všeho, co vede k vyvrcholení, jim dá za odměnu pocit vyvrcholení, který za chvilku přijde zase jako opakovaná touha, znovu s někým vyvrcholit. A až jsou z toho opravdu unavení, tehdy v sobě mají větší klid a uspokojení. Do doby dokud opět se v nich neaktivuje zvyk, který se probudí, jakmile je jejich tělo připraveno a zevní okolnosti jim toto umožňují (např. jsou doma ze zaměstnání a manžel/ka, přítelkyně je konečně doma). Tito lidé, někdy mají také rozlítané myšlenky k jiným příležitostem. Upřímné vztahy mezi dvěma partnery toto vše vyléčí. Klid, důvěra a spolupráce ze srdce k srdci. Je klíčem pro milování, které je pro vaše pocity jemnější a krásnější. Vzniká tehdy, když dvě srdíčka k sobě cítí lásku a to tehdy jakmile odhodí všechny starosti a soustředí se pouze na toto milování mezi sebou jako na to jediné, co je teď důležité. Dávají do toho všechnu svou pozornost a vyciťují se navzájem, empaticky se skenují a spolupracují.

Dále bych se prosím vyjádřil k jakési „správnosti“ této sexuální potřeby, když máme partnera a při tomto myslíme na někoho jiného. Je důležité si v sobě udělat jasno, co opravdu v životě chceme prožívat a s kým. Dát si srdce a mozek na své dlaně a ptát se jich co, kdo z nich ze sebe říká. Jakmile totiž, toužíme toto sexuální spojení prožívat s někým jiným, než s naším partnerem je třeba to prozkoumat a nalézt vhodné řešení. Vybrat si jednu cestu jinak jdete sám proti sobě a ještě to může ubližovat citlivé dušičce vašeho partnera či partnerky. Druhý partner to, totiž může cítit, že toto děláte. Nemusí to vědomě vědět, ale může to z vás cítit a být z toho nesvůj. Můžu vás ujistit, že jeho duch a duše to dobře ví. A tak je na vás, jak si vážíte tohoto svého milého člověka, se kterým jste v tomto důvěrném vztahu.

Také bych rád řekl, že z energetického hlediska vzniká při tomto vyvrcholení ke vzniku světelného vlákna k tomuto člověku a je to silné vlákno, podobně silné jako vzpomínka na tuto svou činnost s tímto člověkem nebo představou tohoto člověka. A tak si prosím dávejte pozor, na koho směrujete a s kým sdílíte tuto svou sexuální energií, protože tito lidé pak mají na vás skrze toto vzniklé astrální vlákno vliv. Energie pak mezi vámi proudí. Pokud je to člověk negativně vibrující bude to působit i na vás.

O těchto astrálních vláknech, které vznikají mezi lidmi, je na této webové stránce také zmínka ve výtahu z knihy: Astrální kontakt s mimozemskou civilizací. Máte významný vliv na vaše energetické těla a vás samotné. Utváří se a stejně tak časem zanikají. Nejsilnější spojení je zpravidla mezi matkou a jejím dítětem.

Duchovně cítící a žijící lidé, kteří si pěstují se svým partnerem lásku a moudré přístupy k sobě i při milování. Jdou se spolu milovat hlavně, jakmile mají vyšší vibrace (cítí se dobře a rádi se touží upřímně podělit o své energie a lásku k němu), impulz lásky ze srdce je v tomto ujistí, že je to teď vhodné. Je to takové duchovní vedení i od stvořitele a vyšších duchovních bytostí světla, které s vámi spolupracují skrze vašeho ducha a duši (přes pocity). Jakmile žijete s láskou v sobě.

      

KONTAKT   E-mail
Přispění na stránky : 

FIO banka:

26 00 29 86 39/2010

(dar)

Škola léčitele - Tranformace Ducha
Léčení vztahů
Zdraví
Transformace  vědomí do lásky
Galerie obrazů
Doporučujeme
Kontakt