DOPORUČENÉ PRODUKTY

Rady o vztazích

Partnerská milostná spolupráce duší

Ó začíná to vždy klidem a vyššími vibracemi mezi námi, dvěma partnery. Jeden cítí svou touhu po milostném prožitku pocitů v sobě a zároveň v sobě vnímá spolu s tou touhou pocit, který říká, že ten druhý to cítí také. Proto cítíš takovou jemnost a zároveň v ní velké bohatství. Je to totiž výtvor jemnosti vašich duší, vás obou, nalazení se na sebe, jeden na druhého a druhý na prvního s důvěrou a otevřeností vašich srdcí jako prostředků duší. Netřeba na tomto moc chápat jen prociťovat tato slova a představy. Vaše oči se teď mohou střetnout pohlédnout si do hloubky vás obou. Cítíte jeho v sobě a zároveň i sebe s ním v sobě, něco podobného cítí i druhý partner svým vlastním způsobem, který je propojený s tím vašim způsobem prožívání. Cítíte, že to, co se odehrává ve vás díky vašemu partnerovi, zároveň probouzí vašeho partnera ještě k hlubší části jeho samotného. Dochází k láskyplnému impulzu z tohoto sjednocování uvnitř a tento čistý impulz upřímnosti k druhému partnerovi v něm probouzí také upřímnou lásku ze vděčnosti sdílení a ještě větší-hlubší-jemnější-zároveň silnější jemností, než síla toho vyslaného impulzu.

Tehdy dochází k vzájemné výměně lásky na základě impulzů (pocitového vedení- je to takové láskyplné vábení pocitem) přijímaných ze svého nitra, které je napojeno na druhého partnera a na lásku k němu, k sobě, k vám oběma (stvořiteli, který tomuto spojení požehnal vaší vzájemnou citlivostí vůči sobě). Při těchto vyšších vibracích a vzájemném sdílení vašich vibrací srdíček a propojení mezi nimi se otevírá brána z jemnějších světů vás samotných a stvořitele a vašeho napojení na ně, skrze které k vám začínají přicházet vnitřní zcela jasné, jemné impulzy ke krokům, které máte vůči svému partnerovi udělat. Může se u vás objevit i ostych při představě toho co cítíte, že máte udělat, aby tak došlo k dalšímu nárůstu vaší lásky, vašich vibrací a takhle vyciťujete v tomto vzájemném důvěrném, sdílejícím spojení kroky. Jakmile ten krok uděláte ve vás obou se něco změní jako příprava pro další krok mezi vámi a jeden pocítí impulz vedení vpřed. Může být i impulz pouze si něco představit, neboť i představa je na jisté úrovní skutečností a může být vhodná pro tento okamžik pouze tam.

A tohle je ten vesmírný, milostný tanec čisté lásky a z ní vycházející čisté spolupráce mezi dvěma dušemi, skrze dvě na sebe naladěná srdíčka, která se tak vzájemně milují, že touží spolu vytvářet další kroky ze své sdílející lásky k pokračování božského tance, až jednou dojde uvnitř těchto bytostí k tak hluboké rovině, která je tak jemná, že jeden zapomíná na to, kde začíná a kde v něm končí jeho partner. Tehdy dochází k vesmírnému expanzivnímu aktu spojení („harmonickému avšak okamžitému třesku“), aktu nejjemnější lásky, která má sílu vytvořit cokoliv. Tak jest moji drazí.
Miluji vás.

Ó jeden druhého najdete a vše bude jasnější. Vaše duše po tomto uvnitř zatouží a cesta ke spojení se vytvoří. V tomto spojení dvou duší v nejčistší a nejjemnější lásce dochází ke spojení těchto dvou vibrací duší tak, že na sobě nerozeznávají již rozdíly a cítí spojení se stvořitelem (tedy láskou). Toto se odehrává v tom jednom nekonečném okamžiku milování, milování všeho, co jest.

Je to paradox života, kdy v jediném nejkratším okamžiku, vzniká nekonečný prožitek lásky. Pouze prociťujte tato božská slova, neboť pouze to na začátek stačí. Vše se utvoří. Vaše duše a srdíčka vzplanou touhou a vás povedou s nekonečnou trpělivostí, tak jak každý z vás to potřebuje, aby v sobě pocítil vděčnost a hlubokou lásku za tento proces. Proces života a tento proces sdílení lásky, který je jeho nádhernou součástí. Vše je dáno. Moji milí.

Partnerská spolupráce je tedy o vzájemném propojení dvou duší skrze srdíčko, jeden druhého vyciťujete a pak si o tom jenom povídáte, sdílíte. Co vzájemně cítíte nebo skrze pocit (informativní- upřesňující) se vám ještě vyjevilo a zjistíte, že se vlastně začínáte čím dál víc doplňovat a spolupracovat hlouběji a hlouběji. Krok za krokem.

Tuto spolupráci pak můžete používat v každém okamžiku vašeho života, kdy zatoužíte být spojeni se svým partnerem.
Tehdy se vám ukáží niterně možnosti, které vás navedou, co ještě mezi vámi dvěma může díky vaší spolupráci vznikat. Dále se to ani neodvažuji popisovat pouhými slovy. Stanete se totiž svými mistry, kteří budou vytvářet své vlastní možnosti a cesty! Tak jest.
Miluji vás. Ježíš a další….

Oznamuji vám příležitost: Pracujte tak v tomto vašem životě na svých komunikačních schopnostech s vaším partnerem, protože je dost pravděpodobné, že se s ní/m v budoucnu v dalším životě setkáte. A moc vám to pak pomůže, jak si pak tak spolu budete přirozeně rozumět, díky svým společným prožitým zkušenostem a vyciťování. Ano ano, lidé si rozumí na základě toho, co mezi sebou prožili a pochopili. Tak to je a tak se i podle toho chovejte a navzájem se chápejte a prociťujte.

      

KONTAKT   E-mail
Přispění na stránky : 

FIO banka:

26 00 29 86 39/2010

(dar)

Škola léčitele - Tranformace Ducha
Léčení vztahů
Zdraví
Transformace  vědomí do lásky
Galerie obrazů
Doporučujeme
Kontakt