Rozhovory o vztazích - osobní zkušenosti a rady

Rozpusťte led ve svém srdci !

Léčitel a šaman - Angaangaq

Nositel titulu "Angakkorsuaq", což v překladu znamená Velký šaman, je léčitel a eskymácký stařešinů národa Kalaallitov ze západního Grónska. Léčitelské a šamanské schopnosti se u něj objevily už v raném dětství. Matka i babička ho proto začali na obě tyto životní úkoly systematicky připravovat. Ve své práci kombinuje poznatky západní vědy a tradičního eskymáckého učení. Jeho pedagogická léčitelská činnost ho zavedla do všech koutů světa, poprvé odkrývá tisíciletou moudrost svého národa i naší zemi. Vyzývá nás, abychom otevřeli svá srdce a naplnili ho láskou. Jeho poselství se vyznačuje okouzlující jasností a silou. Povzbuzuje nás k odvážnějšímu a láskyplnejšiemu životu v harmonii se sebou samým, s druhými i s přírodou.

 

Šaman, učitel a žák zároveň, muž, který cestuje po celém světě, s pokorou probouzí lidi, aby zastavili a podívali se na sebe, svůj život a po dlouhých věcích se zaposlouchali do svého srdce. Přináší obrovské poselství ze země, o níž tak málo víme. Nese v sobě sílu a paměť předků, kterou jsme my někde na cestě věků dávno ztratili. Na svém oltáři má kost z daniela od své pra-pra-...-babičky starou 5000 let. Až tak daleko sahá informace o jeho rodě. V jeho zemi vítají nového člověka se vší úctou a během jeho života mu odevzdávají staré moudrosti a příběhy. Je obrovský dar setkat se s Angaangaqom a naslouchat jeho slovům, pomáhá nám přivést v sobě na svět nového člověka a probudit svůj dávný příběh.

 

Život sám je jedna velká ceremonie.

 

Jak začít ?

 

Úsměvem ...

 

Narodil jsem se v malé grónské vesničce, lidé se tu živí rybolovem a lovením divoké zvěře. Žili jsme přesně jako naši dědové, prožívali jsme jen díky darům Matky Přírody. Národ kalaallitských Eskymáků zná jedno staré proroctví: když jednoho dne velký grónský led, kdysi tvrdý jako kámen, změkne do té míry, že neudrží otisk tvé dlaně, bude to znamení, že se Matka Země vzbouřila. Moje matka Aana Aanaqqii si nikdy nepomyslela, že se toto dávné proroctví naplní ještě za jejího života. Stalo se. V roce 1963 přišli do naší vesničky dva domorodí lovci a podali nám zprávu o pozoruhodném jevu - z mohutného pevninského ledu vyvěral potůček. Dnes je z něj řeka a oceánské vody mohou kdykoliv spláchnout všechno živé. Tato mohutná hora ledu k nám dokáže mluvit a my se můžeme naučit porozumět jí. Mluví k nám jazykem dávných dob, takovým starým, že si to nikdo neumí představit. Je jako sám čas, stojí před námi bez pohnutí a čeká, jak se rozhodneme a po jaké cestě se vydáme. Přišel čas naslouchat. Naslouchat úderům svého srdce.

 

Video spustíte kliknutím zde

 

 

"Roztavte led v srdcích"

Moudrosti z knížky:

 

Na světě existuje tolik teorií a knížek o správné výchově, že jsme kvůli nim ztratili ze zřetele to nejjednodušší a nejdůležitější. Stačí si pamatovat jediné slovo: rovnováha! Postarej se o to, aby dětský duch a tělo byly v rovnováze! Nechť dítě naplňuje své tělesné potřeby stejnou měrou jako potřeby duchovní. Přistupuj k němu s láskou a respektem, aby se obě tyto vlastnosti pevně usadily v jeho srdci. Jen ten, kdo zná cenu lásky, si může vybudovat zdravé sebevědomí.

 

O VÝCHOVĚ

 

Ve výchově dětí hraje nejdůležitější roli úsměv. Dbej tedy na to, aby se tvé dítě usmívalo. Postarej se o to, aby se smálo, aby bylo šťastné se a vyrovnané. Jako každé jiné dítě bude i to tvoje občas plakat a vztekat se. To je v pořádku. Dávej ale pozor na to, aby vždy nalezlo cestu zpět k harmonii. Nech ho, aby si hrálo. Všímej si ho. Hned od začátku…

 

0 RODINĚ

 

V předchozí části jsem opakovaně zdůrazňoval, že hlavním cílem výchovy je dosažení rovnováhy. Aby se k ní dítě dopracovalo, potřebuje mít dobré rodinné zázemí. Rodina dává jeho životu pevný základ. A čím je početnější, tím lépe. Čím víc dědečků, babiček, strýčků, tetiček, bratranců a sestřenic je dítěti nablízku, tím víc partnerů a rádců dítě má. V západním světě se takových rodin vyskytuje málo, v zájmu svých dětí by si ji ale každý měl vytvořit…

 

ODPOVĚDNOSTI K DĚTEM

 

Rodiče mě naučili ctít stáří. Kdykoli se ke mně přiblížil starší člověk, musel jsem přestat dovádět a podívat se mu do očí. Takové bylo pravidlo. Podíval jsem se na něj, on se podíval na mě a řekl: Jojo. Pak jsem mohl pokračovat. Jednoho dne jsem už toho měl dost. Nebavilo mě přerušovat zajímavou činnost jen proto, že se na obzoru objevil někdo starý. Při první příležitosti jsem tedy pravidlo porušil. Babička Aanakasaa mě ovšem viděla a hned si mě zavolala k sobě. „Už to nikdy nedělej!“ řekla mi. Měla pravdu. Ten člověk žil mnohem déle než já, a mohl mi tedy leccos užitečného předat. Tehdy jsem si samozřejmě pomyslel: Ten mi toho tak dá! Vždyť je to jen starý člověk, nic víc. Dnes vím, co pro mě mohl udělat: mohl mě poučit o životě. A proto jsem ho měl pozdravit…

 

0 STROMECH

 

V mé vlasti stromy nerostou. Je tam na ně příliš chladno a větrno, takže se nemohou napřímit. Sotva se jejich mladé výhonky natáhnou k nebi, přijde bouře a zahubí je. Vlivem klimatických změn to už tak docela neplatí. Dnes už v Grónsku rostou stromy vzpřímeně. Ledový vítr sice vane pořád, stromy mu však odolávají s mnohem větší vervou. I když je bouře přitlačí k zemi, ony se zase zvednou. Tak to jde pořád dokola. Je na to hezký pohled, protože to tak má být…

 

      

KONTAKT   E-mail
Přispění na stránky : 

FIO banka:

26 00 29 86 39/2010

(dar)

Škola léčitele - Tranformace Ducha
Léčení vztahů
Zdraví
Transformace  vědomí do lásky
Galerie obrazů
Doporučujeme
Kontakt