Rady pro nemocné rakovinou

ODPUSŤ SOBĚ SAMÉMU

První možnost začíná léčbou sebe samého,

ODPUSŤ SI ...

 

 

 

Odpustit si ?   CO ?  A proč ?

Odpověď je velice prostá a mimořádně spolehlivá. Pro mnohé to však může znamenat něco úplně nového. Ty jsi ten, kdo cítí bolest, anebo se stydí. Ty jsi ten, kdo pokračuje ve svých nežádoucích (záporných) emocích a reakcích. Neonemocněl jsi už ze svého trápení ?  Je tvoje, ne ? Ty jsi člověk s „problémem“, protože ty to pociťuješ jako problém. A jen ty s tím můžeš něco udělat.

  

 

ODPUSŤ SI, že ses dopustil, aby toto negativní působení pokračovalo.

 

ODPUSŤ SI, že ses stejně, jako ses TRESTAL a MSTIL sám sobě, mstil jiným a zahanboval, obviňoval a trestal ty, kteří tě zneužili.

 

ODPUSŤ SI, že jsi zneužívání využíval k OMLUVĚ promarnění velké části svého života neúspěchem a pochybováním o sobě samém.

 

ODPUSŤ SI, nedostatek uvědomělosti a ochotu lhát sám sobě, což způsobilo tvou přístupnost k zneužívání, kterým jsi trpěl.

 

ODPUSŤ SI, že jsi sám sobě udělil status svatosti za ctnost utrpení.

 

ODPUSŤ SI, že jsi zapomněl na svou vlastní MOC.

 

ODPUSŤ SI, že ses zřekl vlastní moci a přenechal ji jiným !

 

ODPUSŤ SI, předpoklad, že odpuštění změní k lepšímu každého, jen tebe ne.

 

ODPUSŤ SI, že hodnotíš životy druhých lidí, ale ne svůj vlastní.

 

ODPUSŤ SI, že sis udělil status oběti.

 

 

Skutečným problémem je, že k zneužití, které sis vytrpěl, nemohlo dojít bez tvé účasti. Toto zneužívání může pokračovat pouze se souhlasem oběti (ať už ochotným či neochotným).

 

Konec konců, jakmile přijde na „Zneužívání“, všichni jsme se prohřešili. Díváme-li se na věc objektivně, všichni jsme vinni ze zneužívání.

 

Toto je malá část PRÁCE NA SEBE SAMÉM, která je nutná k tomu, abyste co nejlépe pochopili a procítili správnost informace. Tento léčitelský obor, který vám můžeme doporučit je KINEZIOLOGIE, tj JEDNOTNÝ MOZEK.

 

Až sami začnete NA SOBĚ PRACOVAT (a ne na materiálních hodnotách jako dosud, které jsou pomíjivé), a budete mít určité výsledky, pak vám bude dovoleno Stvořitelem nás všech a všeho postoupit do vyšších světů, jinak NE. To samé platí i pro kontakty s přáteli z Nebe z vesmírných lodích a na jejich domovských planetách v Pravém stvoření Stvořitele - Nebi, toto se připomíná těm, co čekají na „materiální důkazy“.

 

UPOZORNĚNÍ a RADY LÉČITELE :

Už mnoho let pracuje touto metodou mnoho jednotlivců – léčitelů se zaměřením na kineziologii, a to pod vedením a s dovolením Stvořitele a za vydatné nezištné a láskyplné pomoci přátel z Nebe a s vyššími duchovními bytostmi Nebe, kteří pomáhají v této části vesmíru a v naší Sluneční soustavě nám lidem na planetě Zemi po mnoha let.

 

Kineziologii provádějí i tzv. „léčitele“, kteří nejsou sesouladěni s láskou ke Stvořiteli ani láskou k druhým lidem a mnohdy ani sami k sobě. Tito tzv. „léčitelé“ jsou poznat podle toho, že nedělají svojí práci správně i podle toho, co sami ze sebe vyzařují (málo srdeční, upřímní, láskyplní) a potom podle výsledku práce, kterou vykonají. 

 

Léčitel, kineziolog může za vykonanou práci a pomoc dostat i přijmout  za léčení od léčeného pacienta  také finanční ohodnocení = nevratný finanční dar - a to za každé léčebné sezení. 

 

Pacient k vykonání LÉČITELOVI léčebné práce, může také léčiteli poskytnou finanční příspěvek na to, aby k němu mohl také léčitel docestovat - tam i zpět a léčit tak pak nemocného. 

 

Pokud léčiteli je doporučeno Stvořitelem i přáteli z Nebe, že je důležité pacienta léčit i další dny než 1 léčebné sezení  (1 den , nebo více dnů) je nutno, aby se o léčitele plně postaral, jako o svého bližního, dle zákonů lásky k bližnímu svému a poskytnul mu vše potřebné k pohodlí a zabezpečil správné a tiché i nerušené bydlení po dobu jeho léčebné návštěvy u pacienta, nebo v jiných příslušných prostorách (podle přísloví „Host do domu - Bůh do domu“).  

 

JE důležité se o léčitele bedlivě postarat z důvodu, aby mohlo léčení také správně probíhat i další dny a léčení bylo úspěšné, dle rad Stvořitele i přátel z Nebe, kteří léčiteli pomáhají v léčení a vedou ho vnitřními radami i při samotném léčení a v životě. 

 

S láskou všem lidem Stvořitel i milující  přátelé z Nebe 

 

Sdělení přijato: léčitelkou také v oboru kineziologie

 

 

 

ODPUŠTĚNÍ - PRÁCE NA SOBĚ

JEN BŮH (STVOŘITEL)

MÁ TU MOC HODNOTIT NEBO ODPOUŠTĚT
NÁM, LIDSKÝM BYTOSTEM.


MY LIDÉ SE ODDÁVÁME ILUZÍM,

ŽE MŮŽEME NAHRADIT BOHA PŘI POSUZOVÁNÍ MOTIVU
A CHOVÁNÍ DRUHÝCH.

 

JEDINÝ ČLOVĚK,
KTERÉHO MÁM PRÁVO SOUDIT NEBO MU ODPOUŠTĚT,
JSEM JÁ SÁM.


TO NEJLEPŠÍ,

CO MOHU UDĚLAT S JINÝMI LIDMI,
JE BRÁT JE PŘESNĚ TAKOVÉ,
JACÍ JSOU.

 

NEBOŤ ONI DĚLAJÍ JEN TO, CO UMÍ.

  

 

      

KONTAKT   E-mail
Přispění na stránky : 

FIO banka:

26 00 29 86 39/2010

(dar)

Škola léčitele - Tranformace Ducha
Léčení vztahů
Zdraví
Transformace  vědomí do lásky
Galerie obrazů
Doporučujeme
Kontakt