Rady pro nemocné rakovinou

ODPUŠTĚNÍ - PRÁCE NA SOBĚ

 

JEN BŮH (STVOŘITEL)
MÁ TU MOC HODNOTIT NEBO ODPOUŠTĚT
NÁM, LIDSKÝM BYTOSTEM.

 

MY LIDÉ SE ODDÁVÁME ILUZÍM,
ŽE MŮŽEME NAHRADIT BOHA PŘI POSUZOVÁNÍ MOTIVU
A CHOVÁNÍ DRUHÝCH.

 

JEDINÝ ČLOVĚK,
KTERÉHO MÁM PRÁVO SOUDIT NEBO MU ODPOUŠTĚT,
JSEM JÁ SÁM.

 

TO NEJLEPŠÍ,
CO MOHU UDĚLAT S JINÝMI LIDMI,
JE BRÁT JE PŘESNĚ TAKOVÉ,
JACÍ JSOU.

 

NEBOŤ ONI DĚLAJÍ JEN TO, CO UMÍ.
 

V psychologických, náboženských a v metafyzických kruzích se „Odpouštění“ stalo choulostivým tématem. Nebo jinak řečeno: „Je jednodušší odpustit, než se člověku postavit tváří v tvář.“

 

Mnozí lidé jsou nadšeni možností, že odpuštění je zbaví břemene minulého zneužití a bolesti, a z celého srdce se snaží sami sobě potvrdit, že jsou dokonalejší než ti, co se mýlí víc než oni. Seberou všechnu svou odvahu, aby obřadně odpustili těm, o nichž jsou přesvědčeni, že jim ublížili.

 

Funguje to ?  Ukončí se cyklus ?  Odvrátí tento způsob omlouvání sebe sama příliv minulého zneužívání a bolesti ?

 

U většiny lidí, oddávajících se tomuto „nalepování leukoplasti“ na zahojení životních ran, to … řekněme, snad funguje, alespoň na chvilku.

 

Ale odstraní to emociální účinky vzpomínek na stresové situace, které „pocit potřeby“ odpouštět podceňují ?  Ne, neodstraní. Tlející uhlíky jsou stále připraveny zapálit plameny zahanbování a obviňování sebe i druhých.

 

K čemu vlastně mezitím, co se zdá, že nám odpuštění poskytuje v daném momentě úlevu, dojde, pokud se vrátí tentýž hněv, strach a pocit odloučení, aby nás pronásledoval se stejnými otázkami ?

 

Proč „to“ fungovalo ?  Proč dál zápasíme se stále se opakujícími pocity ? A nefunguje-li odpouštění, co potom funguje ?

 

Při odpouštění se může zdát, že cosi v dané chvíli skončilo, ale dokud neodblokujeme vzpomínky, jež zavinily zmíněné záporné pocity, jsme jim dál vydáváni na milost a nemilost.

 

A … existuje nějaká alternativa odpouštění jiným, těch jejich „hříchů“, kterých se dopustili vůči nám ?

 

 

      

KONTAKT   E-mail
Přispění na stránky : 

FIO banka:

26 00 29 86 39/2010

(dar)

Škola léčitele - Tranformace Ducha
Léčení vztahů
Zdraví
Transformace  vědomí do lásky
Galerie obrazů
Doporučujeme
Kontakt