Rady léčitelky

Co byste měli vědět,
dříve než půjdete k léčiteli

Osobní vztah s léčitelem nebo léčitelkou musí být založen vnitřně na dobré úrovni, jinak léčení nebude správné. Pokud nemáte vytvořenou silnou lásku ke Stvořiteli k lidem, i k léčitelce není správné, aby vás léčila.

 

Vztah mezi léčitelem a léčeným musí být založen na oboustranné vzájemné lásce. Léčený si musí uvědomit a mít také vyšší duchovní vědomost, že i v léčitelce je Jeho ESENCE sám Bůh tedy Stvořitel a jeho Láska, se kterou vás léčí léčitelka. Proto je tento vztah posvátný a pak fungují o to více a lépe uzdravující a léčebné síly. LÁSKA UZDRAVUJE – LÁSKA JE KLÍČ K UZDRAVENÍ.

 

Také důvěra k léčiteli i k Bohu a v uzdravující proces je velice moc důležité mít. Pokud nedůvěřujete v léčitelovy síly, raději k němu nechoďte. Bude to marná snaha – žádný výsledek.

 

Vše se zakládá na úzkém vztahu i s léčitelem, nebo léčitelkou, pak proudí tyto „Uzdravující síly z kosmu a BIO-ENERGIE LÁSKY“ a touto Kristovou láskou se můžete rychle i vy uzdravit, nebo postupně uzdravovat. Je to případ od případu. V některých případech není vhodné, aby se rychle někdo uzdravil, protože duše nepochopila ještě hlubší význam jeho nemoci nebo více nemoc, která tělo i duši postihla (jde také o karmické zatížení duše, říkáme že duše se zatížila).

 

Doporučuji prostudovat všem zájemcům knížky od autora a léčitele LAZAREVA: Karmické dluhy. Více odpovědi naleznete tam.

 

Během léčení s léčitelkou vám bude předána síla lásky a její životní energie (je to: Bio-energie – životní energie léčitelky, která je napojená na ZDROJ - na Stvořitele a Anděly, se kterými úzce spolupracuje při léčebném procesu a dáváni duchovních rad k uzdravení), a skrze kterou proudí také léčebné uzdravující síly.

 

Proto by jste neměly zapomínat na dávaní a opětování lásky i směrem k vašemu terapeutovi, přes kterého tečou tyto léčebné energie a láska od Ježíše a jeho Láska i k vám i do vašeho ENERGETICKÉHO TĚLA A ORGÁNŮ.

 

Radí se aby jste vnímali Kristové božské energie Lásky a Světla což je důležitý proces transformace vaši nemoci a vašich neduhů a nelásky i k vám i k někomu jinému, ke kterému jste se vnitřně zatížili a tak vaše Duše, která teď strádá SVĚTLO BOŽI, LÁSKU BOŽÍ se zatížila a snaží se to dát najevo i svoji vnitřním podobenstvím té konkrétní nemoci, ve které se ta vaše duše nachází, nebo ocitla tou nemocí. Je to stav duše. Uzdravte duši – uzdravíte váš svět !

Je důležité pochopit, že ten stav – DUCHOVNÍ STAV nemocné duše, ve kterém se duše právě ocitá, je zásluhou vás, nikoliv někoho jiného, a tedy vašich špatných nekalých činů, které učinila vůči jiným bytostem, a také vůči těm se tak následně vaše duše i provinila. Nenachází v sobě SVĚTLO, LÁSKU, krmí se jen TMOU, která jí obklopila díky špatným myšlenkám a činům – skutkům. Touží se rozpomenout, kde udělala chyby v jednání, konání, činech, pomluvami, nesprávným chováním, drzostí, zuřivostí, křikem, tímto se odpoutala do jiných sfér hmoty, kde nenalezla tak SVĚTLO a LASKU BOHA – Stvořitele. Je jedno, kde se pak tato duše ocitá díky tomu, že má za sebou tuhle zkušenost. Nevnímá dál co se s ní děje, jenom strádá energie, které jí byly dříve dávány od Stvořitele a už nemůže jít tak rychle zpátky tam kde předtím byla a žila v jiných sférách Stvořitele ve SVĚTLE a LÁSCE PRAVDĚ a MOUDROSTI. Pak na hmotné úrovni jejího Bytí – jejího života – vnímá jak se nemůže dál pohnout z místa, stojí jí to příliš mnoho energie a času a tak strádá energie, nemá potřebné zdroje k životu i bytí již tady.

 

Pak i ty nemoci, které se k ní přidružili díky tomu jako ta duše žila, myslela a konala, se tomu podobají. Je to souvztažnost s jejími činy a tím jak se chovala k sobě k druhým, nemyslela na sebe v lásce ani v lásce nekonala vůči druhým lidem,... pak se zatížila její duše a již není čistá a zářivá jako před tím, no otěželo i její tělo i její duše.

 

Duchovní příčiny nemoci“- vám ozřejmí více ke každé nemoci, ke které se chystáte ji pojmout a prosvětlit i vašeho DUCHA, DUŠI a pročistit i TĚLESNOU SCHRÁNKU vaší milé DUŠE nemocné, trápící se jakoukoliv nemocí, co duše momentálně prožívá ve fyzickém těle.

 

Přeji vám moudré počtení si s tímto důležitým materiálem, a tím i rychlejší pochopení a uzdravení vaší duše, který vám vše ozřejmí i PŘÍČINY VAŠICH NEMOCÍ, které jste si VY SAMI PŘIVODILI a přitáhli k dořešení k sobě – do své DUŠE a následně se to projevilo ve fyzické rovině ve fyzickém těle a tomto světě.

 

Až následně po vašem „probuzení“ a následném „pochopení„ příčiny vaší nemoci nastává patřičné uzdravení nejdříve DUCHA, pak DUŠE a nakonec v poslední řadě i FYZICKÉHO TĚLA tady se to projeví.

 

Opačně to nefunguje. Proto je nanejvýš důležité pochopit na úrovni ducha a duše onu příčinu nemoci ... a pak se stane zázrak i ve fyzické rovině. Člověk vyzdraví z nemoci – mnohdy i zázračně a rychle.

 

Také léčitel muže udělat zázrak okamžitě za vteřinu ! Někdy stačí najít v sobě prvotní „PŘÍČINU“ proč člověk onemocněl ? To proč ? …. Naleznete zde v těchto knížkách připravených pro vaše uzdravení :

 

DULEŽITÁ LITERATURA K PŘEČTENÍ :
  1. Duchovní příčiny nemocí - AUTOŘI: Staněk a Brzobohatá

  2. Duchovní příčiny nemocí – AUTOR: Milan Hrabica

 

Děkuji vám s láskou. 

 

Anestea

 

 

      

KONTAKT   E-mail
Přispění na stránky : 

FIO banka:

26 00 29 86 39/2010

(dar)

Škola léčitele - Tranformace Ducha
Léčení vztahů
Zdraví
Transformace  vědomí do lásky
Galerie obrazů
Doporučujeme
Kontakt