DOPORUČENÉ PRODUKTY

 

DVANÁCTERO DOPORUČENÍ PRO SPRÁVNÝ ŽIVOT

Výtah z knihy "Kázání na hoře"

 

(1)

Nemáte vzít život některému tvoru pro zábavu nebo pro svůj prospěch, ani ho týrat.

 

(2)

Nemáte krást majetek někoho druhého, ani hro­madit pro sebe samé pozemků a bohatství víc, než potřebujete.

 

(3)

Nemáte jíst maso ani pít krev usmrceného tvora, ani nic jiného, co přináší škody vašemu zdraví nebo vašemu vědomí.

 

(4)

Nemáte uzavírat nečistá manželství, kde není lásky a čistoty, ani zkazit sebe nebo jakékoliv stvoření, jež bylo Svatým stvořeno čisté.

 

(5)

Nemáte dát křivého svědectví proti svému bliž­nímu, ani někoho úmyslně oklamat lží, abyste mu uškodili.

 

(6)

Nemáte nikomu činit to, co nechcete, aby bylo činěno vám.

 

(7)

Máte vzývat toho jednoho, Otce v nebi, od něhož vše přichází, a ctít jeho svaté jméno.

 

(8)

Máte ctít („ctít“ zde znamená tolik, jako „vážit si“) své otce a matky, kteří se o vás sta­rají, rovněž všechny spravedlivé učitele.

 

(9)

Máte milovat a ochraňovat slabé a utlačované a všechny tvory, kteří trpí bezprávím.

 

(10)

Máte se dopracovat svýma rukama všeho, co je dobré a přikázané. Tak máte jíst plody Země, abyste dlouho žili v této zemi.

 

(11)

Máte se po všechny dny očišťovat a sedmý den odpočívat od své práce a světit sabbat a slavnosti svého Boha.

 

(12)

Máte činit jiným to, co chcete, aby bylo činěno vám.“

 

www.skola-lecitele.cz

      

KONTAKT   E-mail
Přispění na stránky : 

FIO banka:

26 00 29 86 39/2010

(dar)

Škola léčitele - Tranformace Ducha
Léčení vztahů
Zdraví
Transformace  vědomí do lásky
Galerie obrazů
Doporučujeme
Kontakt