DOPORUČENÉ PRODUKTY

LÁSKA - POTRAVA PRO DUŠI

Proto je důležité v sobě posilovat denně pozitivní myšlenky

 

 

 

Po vnitřním poznání v meditacích a také životních situacích, můžeme přijít ke skutečnosti a pravdě, která se nám zobrazuje, je ta, že naší nejkrásnější potravou pro duši je čistá láska od Stvořitele, kterou můžeme prožívat vědomě i nevědomě v různých životních situacích a také i při zmíněných meditacích.

 

To je také i krásný důvod, proč přijímat a dávat lásku v každém okamžiku našeho života. Láska je neoddělitelnou součástí života každé bytosti v celém Stvoření Stvořitele, pokud si to zvolíme a pokud jí hledáme v nás samých a také ji pak dáváme druhým, které máme rádi a milujeme je.

 

Je to energie, která pochází od Stvořitele a která se projevuje i skrze naše tělo z hloubky duše a může tak pronikat do všech úrovní našeho bytí i jiným lidem. Tato energie, která vzniká jinde, proniká do těchto sfér, nezná prostoru ani času. Je všude kolem nás, stačí se na ní napojit a požádat Stvořitele o to, aby proudila skrze naše tělo i mysl sem do tohoto prostoru planety Země z vyšších duchovních úrovní Stvořitele.

 

Pokud máme čisté a upřímné myšlenky a přejeme si s NÍ pomáhat, také léčit i jiné lidi, je možné tuto energii použít skrze naše tělo i na léčebné účely a uzdravení z nemoci. Vše se děje dle dovolení Stvořitele a tak se prolíná JEHO / JEJÍ energie skrze všechno živé i neživé.

 

Máme mnoho podob jak sdílet lásku s bližními svými, které milujeme, a jednou z forem. Nejsou však vypsány všechny podoby lásky a sdílení, to je už na každém z vás, aby jste je našli vy sami. Vše má svůj vývoj i toto. Láska se může sdílet různými způsoby s různými lidmi. LÁSKA SE VZÁJEMNĚ SDÍLÍ, LÁSKA SE DÁVA NEZIŠTNĚ VŠEM BEZ TOHO, ŽE BY JSME NĚKOHO OVLÁDALI S NÍ A VYNUCOVALI SI JÍ NÁSILÍM.

 

Vše působení energií se také zaznamenává do vyšších energetických center těla (aury) a zůstává tam, dokud je myšlenkami nepřevrátíme z negativních – pesimistických – našich zabudovaných negativních vzorů chování v genech na myšlenky i chování pozitivní. Vše je myšleno tak, že pokud si udržíme láskyplný stav v sobě, našimi myšlenkami, do té doby tam budou působit a stáváme se i zdravšími a nemoci ustupují, až vymizí. Pokud je však přeměníme na opačné, nemoci se vracejí.

 

Proto je důležité v sobě posilovat denně pozitivní myšlenky

Pozitivní myšlení se nám může stát pomocí při léčení samých sebe a v prvé řadě při léčení naší duši, která je zahlcena negativními energiemi z negativních myšlenek a vše vnímá. Naše názory a postoje se pro nás v některých životních situacích stávají zastaralé vzhledem k tomu, že naše životní události se ubírají již jiným směrem a pak jsme nuceni, také i my udělat na sobě ZMĚNU v dosavadním způsobu života.

 

Duchovní změny jsou velmi důležité udělat včas a rozpoznat, proč se nám některé životní situace dějí a pak následně uvědomit si a učinit patřičnou změnu v náhledu v našich názorech, postojích, které jsme k někomu měli, nebo sami k sobě (dle zákona lásky Stvořitele: „Miluj bližního svého, jako sebe samého“). Dodržováním zákonů Stvořitele, je váš život harmoničtější a láskyplnější, a také se učíte milovat vše ve stvoření milovaného Stvořitele a také pracovat a pomáhat bližním svým dle Duchovní cesty ( viz kniha Spirála duchovního růstu – Duchovní cesta na www.pratele-nebe.cz ).

 

Je důležité učinit tyto změny a provést je v našem nitru. Toto se může také odehrávat i v našich meditacích, pokud budeme na tom chtít pracovat a věnovat se vnitřní změně a pochopit co je potřebné a náležité změnit. Provedení změny má pak blahodárný a pozitivní vliv i na naše okolí i v nás samých, pocítíme radost, že jsme něco na sobě zvládli a že jsme učinili vše potřebné k našemu dalšímu duchovnímu probuzení a růstu.

 

Například:

Proč mnozí lidé se cítí potěšeni, když jim vyjádříme nějakou dostupnou formou projev upřímné lásky, pohlazení a nebo poklony ? Prostě proto, že lidská duše potřebuje tuto „duchovní potravu" a jen málokdy ji obdrží. Jsme příliš skoupí na projevy lásky, dobra, také uznání a nebo chválu vůči jiným.

 

Když se někdy návštěvníka táži: „Kdy naposled řekl jste své ženě, známým laskavé a dobré slovo?" dívá se mnohdy na mne, jako bych nebyla z tohoto světa. Avšak pomysleme na to, že jedna část naší duše stále zůstává dítětem a touží po bezpečí, porozumění a přátelském gestu.

 

Uvažme, kdy naposled jsme řekli svému partneru „Jsem šťastná, že tě mám !"  a nebo „Miláčku miluji tě… „ Jsem tak šťastná, že je nám oběma tak krásně a můžeme společně prožívat tak hezké chvíle společného štěstí“… atd.

 

Proč mohou slova tak dobře činit a léčivě působit ?

1. Protože myšlenky jsou energie, které nás a naše okolí proměňují, mění. Mnoho lidí následkem pohodlnosti si myslí, že nemohou nic změnit.

 

2. Ale každý den nabízí nové možnosti učinit něco, když si uvědomíme proměňující sílu myšlenek.

 

3. Již jen, když se s láskou soustřeďuji na jiného člověka a touto duchovní cestou, posílám mu své city a upřímnou lásku, děje se něco ve mně i v něm uzdravujícího.

 

4. Zvykne-li si člověk na tyto myšlenky, slova nebo gesta tohoto druhu, bude záhy ohromen, jaké změny se v něm odehrávají a jak zažije změněné své okolí.

 

5. Když konáme DOBRO jiným a posilujeme jich LÁSKOU z nás, co v současné době můžeme konat, pak záhy naše starost o budoucnost se zmenší a také druhým hodně pomáháme a léčíme je  - posilujeme jejich duše i fyzická těla naší láskou a dobrem v nás. Odrazí se to také i v našich vztazích s nimi.

 

6. Změna světa začne v nás samých. Nic nedosáhnete vážení čtenáři, když o pozitivním myšlení jste přesvědčeni jen teoreticky. Je nutno tyto myšlenky a láskyplné pocity vědomě v sobě živit a denně posilovat a chtěně,  z dobré vůle  je nechat vyzařovat ze sebe.

 

Proč s tím nezačnete hned teď ?
Proč až příštího dne ?
Náš společný svět potřebuje tuto formu pomoci !

 

I příroda dává potravu pro duši. Pokusili jste se již někdy „vcítit" do stromu, jezera nebo hory? Jako dítě často jsem si hrála tuto hru a nestydím se ani dnes toto konat. Tím jsem zakusila vždy, kolik energie příroda může darovat duši, když se snažíme ji porozumět. I tomuto směru měla jsem před zrakem poučku: „Uč se z přírody, ona ti odpoví na tvé otázky."

 

Smát se, upřímně se těšit s jinými,
to je rovněž možnost vyživovat duši

Postavte se někdy před zrcadlo a smějte se.

Sledujte vaši reakci. Jen když se dovedeme vysmát sami sobě, jsme schopni usmívat se s jinými. Když je vám možné, smějte se klidně sami sobě, vaše duše bude vám vděčná.

 

Další zajímavou možnost sycení duše dává nám naše představivost, která je tvořivou sílou a v duchovních dimensích vytváří skutečnost.

 

Učiňte pokus

Představte si svět jako moře světla a lásky. Dýchejte z tohoto vesmírného světla plícemi a všemi póry, až sami se budete cítit jako zářící koule nebo slunce. Současně můžete toto zářící slunce opatřit představou přání. Můžete si ku příkladu přát poznání pravdy, vycvičit si ctnost, nebo zaktivizovat vaše zdraví.

 

Zde platí vše, co jsem již dříve napsala o vdechování a vydechování, ke spojení dýchání s obrazy představ jako klid, mír, soulad. A tak uzavírá se oblouk možnosti k meditaci, které jak již bylo řečeno, mohou oživit naši duši.

 

Především pak, když se nám podaří, přenést se meditativně do vibrační úrovně našich duchovních pomocníků, ať si je představujeme jako anděly, ochranné duchy nebo světce, budeme vyživovat naši duši. Oni jsou vždy kolem nás.

 

S vědomím, že jejich energie a vibrace nás obklopují, dýchejme pak všemi póry, vdechujme celým vnímáním jejich sílu a lásku. Když si trpělivě a stále budeme zpřítomňovat, přivádět na mysl, že tyto vibrace lásky a klidu nás prolínají a že my jsme v nich, pak jednou doslovně pocítíme, že oni jsou s námi — především od okamžiku, když jejich přítomnost pro nás se stane samozřejmou.

 

Pak zažijeme, co to znamená, když duchovní pomocníci se nás dotýkají, hladí  a posilují nás svými vyššími vibracemi a dávají nám pocítit ¨povznesení duše a vzlet“ do jiných vyšších prostor a tak poznáme zcela nový význam slova LÁSKA.

 

Je důležité, aby každý žák meditace věděl, že ani minuta meditace se neztratí pro vnitřní cestu. I kdybychom měli pocit, že jsme narazili na hranici, pak stejně se v nás uvolní vibrace, i když je po delší dobu nebudeme moci poznat.     I když naším denním vědomím nepoznáme nijaké změny, neznamená, že se nic neděje v hlubších, nevědomých vrstvách našeho vyššího „Já". Ponechejme tedy všechny zážitky, naděje a přání našeho rozumového vědomí stranou, nebuďme ani citově zklamáni, ale snažme se, povolit, uvolnit, ať se děje cokoliv. I když zdánlivě se nebude nic dít, máme to přijmout.

 

Jak a kdy spatříme něco z našeho vnitřního pokroku, to závisí od stupně vývoje, na kterém jsme začali naše snahy. Dle duchovního zákona nám nic není darováno, vše si musíme vypracovat a zasloužit si vlastním snažením prací na sobě a svém nitru. NIC NENÍ SAMO OD SEBE.  

 

Každý okamžik, který s upřímným srdcem a láskou věnujeme meditaci, povede nás vpřed na naší cestě, ať je jakákoliv. Duchovní svět jen čeká na to, aby mohl naši duši zprostředkovávat potravu.

 

I jasnovidnost může zprostředkovávat duševní potravu. Při jasnozření jde pohled do „nadsmyslných dimensí", kde není ani času, ani prostoru, ani lidské rozumové omezení, kde včera, dnes a zítra je vesmírným jsoucnem. Dar jasnozření dovoluje čerpat z této duchovní oblasti a nabízet duši potravu.

 

I víra je potravou duše. Když věřím na mé vyšší „Já", mou boží jiskru ve svém nitru a na universální jsoucnost, jsem její částicí, mohu z této víry postoupit ke svátosti mého „vyššího Já" a k celku. Pravá víra je bez bázně, bez vnitřních nebo zevních hranic.

 

Víra je neotřesitelná a nezávislá na nějakém církevním náboženství nebo světovém názoru a nebo organizaci, spolku, sdružení, a všeho dalšího co tady ještě máme na této planetě plné zel a nepravd i hloupostí.

 

Víra - je to vnitřní duchovní síla, ze které se živí duše. Víra je obsažená v nitru každé bytosti, ale je třeba jí posilovat a používat v denním životě v životních situacích. Každý si jí musí vypracovat, což je i částí jeho životního úkolu a práce na sobě. Víra souvisí s vaším upřímným vztahem, důvěrou v pomoc a lásce ke Stvořiteli. Je to také budování důvěry a krásného vztahu ke Stvořiteli.

 

Mnozí jí hledají mimo sebe, ve vnějších rituálech, obřadech. Pravá víra se však nalézá v nás, v našem nitru, v našem upřímném a milujícím srdci. Stvořitel a duchovní průvodci nás k ní přivedou. Naučí nás jak jí správně používat, aby nám byla ku prospěchu v životních situacích.

 

Například: Při vážné chorobě. Vnitřní síla je v každém z nás, jen si jí musíme uvědomit a správně nasměrovat k prospěchu nám a našemu zdraví – trvalému uzdravení duše i těla a také k pomoci všem. Je mnoho možností, jak přivést potravu duši. Když to nečiníme, nepokračujeme na vytyčené životní cestě ke Stvořiteli a Jeho/Její lásce, dobru, moudrosti, pravdě a k Jeho/Její Inteligenci.

 

Stvořitel a duchovní vyspělé bytosti – průvodci duší (přátelé z Nebe) nás vnitřní radou vedou k rozvoji našich duchovních kvalit a o to více, pokud se na něj z upřímného srdce obrátíme a prosíme je o pomoc. Stvořitel i vyšší duchovní bytosti z pozitivních světů, dodržují duchovní princip svobodné vůle a nemohou tak zasahovat do našeho života, pokud my je sami o to nežádáme.

 

 

      

KONTAKT   E-mail
Přispění na stránky : 

FIO banka:

26 00 29 86 39/2010

(dar)

Škola léčitele - Tranformace Ducha
Léčení vztahů
Zdraví
Transformace  vědomí do lásky
Galerie obrazů
Doporučujeme
Kontakt