DOPORUČENÉ PRODUKTY

RADY PRO POZITIVNÍ ŽIVOT

Leták můžete s láskou šířit lidem


 

Milí lidé, rádi a s láskou vám předáváme několik rad z našich zkušeností pro radostnější a vnitřně bohatší život v lásce a ve zdraví.

 

1) Pozitivní myšlení v průběhu celého dne

Snažte se hned po procitnutí ze spánku myslet na pozitivní představy a také si vytvořte pozitivní náhled na váš den. Přivítejte jej s radostí a věřte v jeho příznivý průběh. Nemyslete na starosti a zklamání, to vám vše bere energii a navíc tím nikomu nepomáháte, nemějte žádné obavy. Místo toho se snažte důvěřovat a pěstovat krásné přátelství se Stvořitelem, který je vám stále ku pomoci, v každé vaší chvíli, stačí se na něj se vším obracet a poprosit jej o pomoc s vyřešením vašich těžkostí, to vše udělejte z upřímného srdce ve vašem nitru a naslouchejte s láskou jeho moudrým radám, které k vám začnou přicházet.

 

2) Naladění na lásku, meditace, cvičení

Než začnete svůj den, udělejte si čas na meditaci, kde se můžete naladit na lásku ve vás a také jí i posílat vašim blízkým, planetě Zemi, která je cítící milující bytosti nebo vašim blízkým, kteří to potřebují. Milujte.

 

Také pro rozproudění energií ve vašem těle si můžete zacvičit pomalé cviky, nejlépe v přírodě. (například Tai-chi a jiné, dle vašeho cítění)

 

3) Snažte se vždy o pozitivní přístupy a projevy

V kolektivu lidí (zaměstnání, škola, přátelská setkání, rodina …) se snažte vyzařovat a projevovat lásku a její dobro, buďte upřímní, odpovědní, mluvte pravdu, snažte se být srdeční, ale nepředstírejte své city a neskrývejte je. Nejste v tom opravdu šťastní. Vaše duše mluví skrze city a ráda by je vyjádřila, dovolte jí to.

 

4) Pomáhejte druhým dle svých možností

Snažte se vycítit u svých blízkých, zda potřebují s něčím pomoci, někdy to nedají najevo a určitě vaši pomoc uvítají. Vaše pomoc může být různá, hřejivé slovo lásky, pohlazení, obejmutí, hmotná pomoc, darování věcí, které už nepotřebujete jiným, těm kterým ještě pomohou. V každé věci, které doma máte, je energie planety Země a také Stvořitele a je lidem propůjčena k moudrému užívání. Nehromaďte přebytečné věci a majetky a nelpěte na nich, zaměstnávají vaší mysl a berete tím více energie, než opravdu potřebujete. Neberte na sebe problémy druhých.

 

5) Vyhýbejte se prázdným slovům a projevům bez lásky

Pokud s někým mluvíte, nebo na někoho myslíte, snažte se, aby vaše myšlenky a činy byly procítěné z vašeho srdce (nitra), aby to nebyly jen prázdná slova bez lásky. Jsou to vše energie. Konflikty řešte bez hádek a hněvu, nepomlouvejte druhé lidí, tím vším berete násilně energií od druhých lidí a může se vám to vše vrátit zpět v podobě jiné situace ke správnému dořešení vašich postojů vůči jiným i sobě.

 

6) Udělejte si potřebný čas během dne na vcházení do nitra

Je pro vás důležité mít během dne vědomé spojení se Stvořitelem v lásce, popřípadě s přáteli z Nebe, milujícími bytostmi, kteří nám lidem pomáhají. Můžete si s nimi srdečně povídat a vytvářet s nimi a Stvořitelem krásná přátelství. Viz „Jak se telepaticky spojit s přáteli z Nebe“ na pratele-nebe.cz Pomáhají také v léčení a v odstraňování bloků a s pozitivním posláním lidí.

 

7) Nesledujte TV, rozhlas, média, negativní filmy, články, DVD, disharmonickou hudbu

Dejte si pozor na tzv. propojovací kanály na negativní události a zážitky, které z více jak 90 % jsou lidem předkládány v TV, mediích, novin, časopisů, internetu, radií a jiných. Také nesledujte a nenapojujte se na negativní bytosti, tím, že na ně myslíte a díváte se na jejich portréty, nebo to máte doma, v práci, ve škole. Vše to jsou propojovací kanály, které vás napájí i tím, že už to máte doma na špatné energie, které vás oslabují a také ovlivňují vaše myšlení a chování. Zbavte se toho, vyhození do koše. Místo sledování filmů se snažte tvořit, buďte aktivní v životě, to vše dělejte vědomě se Stvořitelem a s láskou. Poslouchejte jemnou, klidnou, veselou, harmonickou hudbu.

 

8) Choďte více do přírody a pomáhejte jí

Snažte se si udělat každý den čas na přírodu, co nejvíce jí navštěvujte. Nejlépe dále od velkých měst. Můžete v ní čerpat sílu a pročistit vaše tělo i mysl (meditací, cvičením). Myslete v ní na pozitivní věci. Můžete jí posílat lásku a také i odklidit odhozené odpadky.

 

9) Projevujte své upřímné city partnerovi, partnerce

Pokud máte partnera, partnerku, mějte se co nejvíce rádi, važte si jeden druhého, uvědomte si navzájem své dobro a lásku ve vás, mluvte mezi sebou o tom, co cítíte, je to důležité, nezapomínejte na to a neskrývejte své cítění před druhým. Pomáhejte si navzájem, snažte se pomoci partnerovy o vyjádření jeho nejlepší představy o sobě samém. Poděkujte si a vyjádřete si lásku a úctu. Udělejte si čas na sdílení lásky vás obou a Stvořitele milovaného. Pokud se milujete s láskou mezi vámi, vychází z vás nádherná a léčivá energie lásky, kterou se také léčíte a která se rozprostírá ve vašem okolí a propojuje vás i vaše okolí více se Stvořitelem a jeho vibrací lásky. Proto je tak krásné a důležité se milovat s upřímnou láskou. 

 

10) Bezmasá strava, více ovoce a zeleniny

Snažte se o bezmasou stravu s velkým podílem nevařené zeleniny a ovoce a pití ovocných šťáv. Pojídáním masa zaplavujete své tělo špatnou energií, vyprodukovanou při porážce zvířete. Násilně berete život druhé bytosti, která už nemůže zde plnit své poslání od Stvořitele. Nekuřte a nepijte alkohol. Vyhýbejte se zakouřeným a hlučným prostorům, otravují vaši mysl, duši a ducha.

 

11) Pěstujte upřímná přátelství s pozitivními lidmi

S těmi, co vás mají opravdu rádi. Rozvažte, opusťte neupřímné a neláskyplné vztahy, nepomáhají vám ani druhým.

 

12) Na závěr vašeho prožitého dne poděkujte

Svůj den si můžete sami zhodnotit, jak jste jej prožili a jaký z něho máte pocit. Byly jste v něm šťastni ? Prožili jste krásné okamžiky ? Pomohli jste někomu ? Můžete si uvědomit vaše pozitivní přístupy, které jste projevili a můžete si představit, jak je v dalším vašem dnu více a více projevujete. Také můžete své nezvládnuté chování tímto způsobem, tím, že si jej představíte, jak by to mělo být správné, nahradit. Uvidíte, že vám Stvořitel dá další příležitost si vše lépe uvědomit a udělat tak, jak by se zachovala láska. Pokud je scéna z vašeho prožitého dne natolik silná, že na vás emočně silně působí, dejte ji k dořešení Stvořiteli, velmi vás miluje a pomůže vám. Potom na ní už nemyslete, aby vás neoslabovala. Nezapomeňte, že láska je klíčem ve vašem životě. Čím více ji budete projevovat, tím více bude váš život klidnější, radostnější, šťastnější, milující a bude plný nádherných prožitku, ve kterých ucítíte dobro a lásku Stvořitele a to, že jste s ním spojeni v přátelství a důvěře. 

 

Leták šiřte dál lidem !
www.SKOLA-LECITELE.CZ

 

 

      

KONTAKT   E-mail
Přispění na stránky : 

FIO banka:

26 00 29 86 39/2010

(dar)

Škola léčitele - Tranformace Ducha
Léčení vztahů
Zdraví
Transformace  vědomí do lásky
Galerie obrazů
Doporučujeme
Kontakt