DOPORUČENÉ PRODUKTY

Modlitby jako nástroj k vašim pozitivním přáním v životě

každá upřimná modlitba vyslaná ze srdce k Bohu je zároveň meditace

MODLITBA ZA NÁJDENIE DUCHOVNÉHO PARTNERA

Drahý Stvoriteľ’ Prvotný, všetkého a nás všetkých,

prosím teba a Anjelov svetla o pomoc pri nájdení nádherného ľúbostného vzťahu s mojím duchovným partnerom. Dajte mi prosím, jasné pokyny, ako tohto človeka nájsť, a pomôžte nám stretnúť sa a užívať si vzájomnej blízkosti. Žiadam vás o pomoc pri vytváraní takých okolností, ktoré mi tento nádherný vzťah čo najrýchlejšie zabezpečia. Prosím, pomažte mi zbaviť sa moju myseľ, telo aj city všetkých zábran, ktoré by ma mohli od veľkej lásky odrádzať. Prosím pomôžte mi počuť a nasledovať vaše Božské vedenie, ktoré ma povedie k nájdeniu a k radosti zo vzťahu dvoch spriaznených duší. Viem, že ma môj náprotivok hľadá rovnako vrúcne, ako ja hľadám jeho. Obaja vás prosíme, aby ste nás zviedli dohromady a pomohli nám spoznať a prijať požehnanie nekonečnej lásky. Ďakujem vám a posielam vám prúdy lásky.

MODLITBA ZA VYLIEČENIE SÚČASNÉHO ĽÚBOSTNÉHO VZŤAHU

Najdrahší Stvoriteľ’ Prvotný, všetkého a nás všetkých,

prosím teba a Anjelov svetla, aby ste mi pomohli vyliečiť môj 1’úbostný život. Som ochotný zbaviť sa akéhokoľvek neodpustenia, ktoré voči sebe a svojej partnerke prechovávam a žiadam, aby ma anjeli svetla ihneď’ očistili od všetkej zlosti alebo hnevu. Prosím, začnite teraz hneď pracovať’ aj na mojej priateľke a očistite ju od všetkej zlosti a hnevu, ktorý ku mne prechováva. Prosím, pomôžte mne a mojej partnerke nazerať na seba očami lásky. Chcem, aby všetky následky našich chýb boli vymazané na celej línii času. Prosím, pracujte aj s mojou partnerkou, aby medzi nami zavládla vzájomná dôvera, harmónia, romantika, priateľstvo, rešpekt, úprimnosť, humor a veká láska. Prosím vás, obnovte našu lásku. Srdečne vám ďakujem.

MODLITBA ZA NÁJDENIE NOVÉHO PRIATEEA

Najdrahší Stvoriteľ’ Prvotný, všetkého a nás všetkých,

predstavujem si, že som obklopený milujúcimi priateľmi, s ktorými nám veľa spoločného.

Cítim prítomnosť’ nových priateľstiev s podobné zmýšľajúcimi dušami a žiadam Ťa o pomoc pri zhmotnení tejto predstavy. Prosím, veď ma za novými 1’ud’mi, ktorí sú pozitívne a duchovné naladení, zdravo sebavedomí a zábavní. Prosím, pomôž mi uvedomiť’ si, že si lásku a pozornosť’ týchto nových priateľov zaslúžim. Veľmi srdečne Ti ďakujem.

MODLITBA ZA ODSTRÁNENIE NEZDRAVÝCH JEDÁL A NÁPOJOV

Drahí Anjeli liečenia,

prosím, zahrňte ma svojou liečivou energiou a pomôžte mi vyliečiť sa zo svojej chuti na nezdravé jedlá a nápoje. Prosím, zbavte ma mojej túžby po toxických latkách a pomôžte mi nájsť motiváciu žiť a jesť zdravo. Prosím, veďte ma pri nakupovaní a príprave pokrmov aj pri jedle samotnom a poraďte mi, ako žiť, bez toho, aby som seba aj svet akokoľvek znečisťoval. Ďakujem vám s láskou a vďačnosťou.

MODLITBA ZA ZDRAVIE A UZDRAVENIE

Drahý Bože, Stvoriteľ’ Prvotný, všetkého a nás všetkých,

viem, že si ma stvoril ako svoj dokonalý obraz. Prosím teba, Ducha svätého a archanjela Rafaela, aby ste mi pomohli poznať’ a prežívať’ dokonalé zdravie môj ho fyzického tela. Som ochotný zbaviť sa všetkých myšlienok a činov, ktoré vytvárajú ilúziu choroby a bolesti. Viem, že si všadeprítomný a teda existuješ v každej bunke môjho tela. Prosím, pomôž mi pocítiť’ v svojom fyzickom tele Tvoju lásku a spoznať, že ma pravé teraz držíš vo svojom náručí.

Amen.

Ďakovná modlitba

Ďakujem za všetko požehnanie, čo si mi udelil, Bože. Za dušu, ktorá je iskierkou Tvojho svetla. Za večnú prítomnosť' strážneho anjela, ktorý ma ani na sekundu neopúšťa.Za pokoj a lásku, čo vo mne prebývajú. Za rodinu, čo si mi dal. Za spoločnosť všetkých, čo si zoslal do môjho života. Za to, že žijem v harmónii so všetkými v okolí. Za prácu a námahu. Za všetko materiálne, čo mám, malé aj veľké. Za tento prekrásny svet a prírodu okolo mňa. Ďakujem, Bože, za všetko, za čo som sa ti zabudol poďakovať. A predovšetkým Ti , Pane, ďakujem za to, že mi aj naďalej požehnávaš. Amen.

Modlitba za radosť zo života

Prosím, Bože, odožeň mrak temnoty. Zošli na mňa svoje svetlo a anjelov na pomoc. Daj mi odvahu a silu opäť cítiť radosť zo života. Amen.

Modlitba v ťažkých časoch.

Bože vlievaj do mňa nádej a daj mi vždy vidieť žiarivé svetlo nádeje pred sebou. Rozjasni tmu a naplň ma vierou a nádejou. Dovoľ' mi prijímať pokoj Tvojej lásky. Daj mi odvahu a silu veriť, že sa dostanem z tejto ťažkej situácie. Naplň ma radosťou a vierou v to, že som Tvoje dieťa a že Ty sa postaráš o mňa aj mojich blízkych. Vypočuj moje prosby. Amen.

Modlitba za odpustenie a pokoj duše

Bože, prosím, odpusť mi, že som taký nedokonalý. Odpusť mi všetko zlé, čoho som sa dopustil. Prosím pomôž mi odpustiť' tým, čo mi ublížili. Amen.

Modlitba za uzdravujúcich anjelov, od Boha prostredníctvom archanjela Michaela.

Zošli svojich uzdravujúcich anjelov, Ducha Svätého na mňa aj všetkých, ktorých milujem. Dovoľ' mi pocítiť' lúč Tvojich uzdravujúcich anjelov, svetlo Tvojich liečivých rúk. Nech začne Tvoja liečivá sila pôsobiť. Nech sa stane Tvoja vôľa. Amen.

 

Všetky tieto modlitby sú od Boha a anjelov

Život plynie tu a teraz. Nie včera či zajtra. Teraz. V tejto chvíli.

Treba myslieť na to, že náš blízky mal dušu, ktorá žije večne v nebi, a že sa s ňou jedného dna stretneme.

Sme viac ako anjel, Sebo naša duša odzrkadľuje Boha.

Každý človek plní v duchovnom raste ľudstva svoju úlohu.

 

Příspěvek poslal Rudolf B. ze Slovenska

 

      

KONTAKT   E-mail
Přispění na stránky : 

FIO banka:

26 00 29 86 39/2010

(dar)

Škola léčitele - Tranformace Ducha
Léčení vztahů
Zdraví
Transformace  vědomí do lásky
Galerie obrazů
Doporučujeme
Kontakt