Terapeuti a léčitele - Rozhovory, osobní zkušenosti

Miroslav Hrabica

Rozhovor - rodina, vztahy a duševní zdraví

Více na stránkách pana Hrabici:  http://www.hrabica.cz

 

CO NÁM TĚLO ŘÍKÁ ANEB PO STOPÁCH NEMOCÍ

Nejžádanější kniha, kterou napsal ing. Miroslav Hrabica, pojednává o cca 330 onemocněních lidského těla a předestírá jednání, které zvyšuje pravděpodobnost jejich výskytu a ukazuje možnou cestu k nápravě. Kdo si v ní přečte o svých 3 - 5 zdravotních neduzích a je trochu sebekritický, ten se v ní docela pozná a uvědomí si, v čem a jak může být lepší, a tak urychlí ozdravný proces.

LÁSKA - CESTA KE ZDRAVÍ I K BOHU

Kniha přináší duchovní pohledy autora na vznik onemocnění, jeho názory na léčbu (i na to, kdo vlastně léčí). Pojednává také o duchovní cestě člověka. Obsahuje i básně (např. Svoboda ducha, Pokora a úcta) a krátké „Střípky poznání". Kniha přináší spíše impulsy k zamyšlení, pročištění mysli i těla a k potěšení srdce, nečekejte od ní přesné návody, jak se rychle a bez větší námahy uzdravit (jde to vůbec - uzdravit se tělesně i duševně, aniž bych se stal lepším?)

PRVKY, VITAMINY A BYLINY TROCHU JINAK

Kniha vychází z autorovi prvotiny „Prvky a vitaminy trochu jinak“. Netradičně pojednává o tématu prvků a vitaminů a bylin. Poodkrývá zákonitosti vzniku a rozvoje různých onemocnění a nabízí cestu jak umocnit účinek léčebných prostředků. Ukazuje, že svým jednáním výrazně ovlivňujeme míru přisvojování prvků a vitaminů i jejich osobní potřebu. Jestliže člověk alespoň zčásti pochopí duchovní poselství, které je do nich vetkané, rychleji se uzdraví a velmi zefektivní jejich užívání i využití v organismu.Kniha probouzí zájem nejen o poznání získané pílí a rozumem, ale také o poznání ukryté v každém z nás a o vnímání intuicí. Ukazuje, jaký vliv má jednání člověka na jeho zdraví i průběh životní cesty, která začíná postupným chápáním hmotných kořenů, pokračuje zvládáním problémů i různých nástrah, časem (je-li zvládána) navozuje mír v duši a končí nastolením trvalé blaženosti - rozplynutím lidského ega.

POHLAZENÍ PRO DUŠI

To, co hledáme, je láska. To, po čem toužíme, je láska. Pohladit, potěšit, dodat nových nadějí, sil i přispět k pochopení právě prožívaných životních situací, to je snahou knihy „Pohlazení pro duši“. Publikace neobsahuje žádné vzorové postupy ani zázračné recepty. V různých podobách opakuje pár základních tónů, po jejichž zvládnutí můžete začít sami zpívat a zapisovat si promluvy i hudbu své duše. Kniha „ Pohlazení pro duši“ je zejména o hledání v sobě, je především o lásce. Čím častěji v ní budete listovat, tím více budete Duchem naplněni, tím výše budete Láskou pozdviženi, tím více bude Vaše srdce láskou plát. Přeji Vám (pokud si knihu zakoupíte či při čtení ukázek z ní) krásné zážitky a abyste Uviděli, Uslyšeli a Ucítili.

ŘEČ SRDCE

Knížečka, která má podtitul „Potěšení do kapsy či kabelky" je soubor krátkých veršů k zamyšlení. Obsahuje 232 poučných, veselých i smutných rýmovaných básniček.

Poznávej srdcem, to je Ti nejbližší,
poznávej srdcem, když myšlenky se utiší.
Poznávej srdcem a zpytuj svoje svědomí,
poznávej srdcem, že druzí chybují stejně jako my.
Poznávej srdcem, a objevíš v srdci každého člověka lásku,
poznávej srdcem, a radost vstoupí do Tvého života i svazku.

Několik názvů básní:Abys byl zdráv, Jsem pouhé nic, Jsem velký, Počítám, Děti šly do kina, Budiž světlo, Anděla potkal jsem, Učitel pravý přišel, Co srdce stvořilo, Pot, Dodržuj, Chlupaté štěstíčko, Utekly mně tisíce, Okovy manželství, Věřím, Viděl auru, Z očí ať Ti láska svítí, Zase jdeš na pivo, Ladné křivky těla Tvého, Ego bij, Cítíš se sama?, Patřím lidem, Bůh je mým pánem.

DAR ZDRAVÍ

Kniha se zabývá hledáním zdraví a léčením (samoléčbou, léčením se s pomocí partnera a „alternativním“ léčením druhých lidí). Poklad Tvého zdraví leží ukrytý ve třech komnatách. První je komnata stravy a tělu prospěšných látek, v druhé najdeš vitální sílu a různé energie a v třetí místnosti si nabereš síly duchovní podle ušlechtilosti své povahy a charakteru. Sám si vybíráš kolik, čeho a kdy si z každé komnaty odneseš, abys vyzdravěl. Můžeš nabírat pro sebe nebo tím, co získáš, posloužit také druhým. Tato kniha jednak popisuje, co v jednotlivých komnatách najdeš, a dále obsahuje doporučení, jak je vhodné nakládat s pokladem zdraví, i pár rad, jak Ti s jeho hledáním může pomoci partner (anebo Ty jemu). Tato kniha Ti nabízí dar zdraví. Važ si ho.

TOBĚ

Myšlenky obsažené v této knize mluví hlavně o lásce. Láska je vskutku nekonečná a přetrvává navěky, láska je tu pro nás připravena opravdu každý den. Někdy člověk ani sám neví, jak se rozhodnout, čeho je vhodné si všímat, co je lepší pominout a nechat zcela bez zájmu. Tohle a mnohé jiné Vám osvětlí řádky této knížky, která byla napsána:

Tobě, neboť opravdu hledáš
a o obrození sama sebe se snažíš.
Tobě, protože o pomoc vzhůru nejen upřímně voláš,
ale také za ni pravidelně Bohu děkuješ.
Tobě, abys objevil poznání v tiché hlubině duše
a lásku ve svém srdci ...

PRVKY A VITAMINY TROCHU JINAK ANEB CESTA ŽIVOTEM

První kniha, kterou ing. Miroslav Hrabica napsal, netradičně pojednává o působení prvků a vitaminů. Tvrdí a dokládá, že spotřebu i míru přisvojování prvků a vitaminů ovlivňuje naše myšlení. „Vždy dobrým být a pro všechny lásku mít,“ k tomu vede tato kniha čtenáře. Její podtitul je „Cesta životem“ a přispívá k pochopení a překonání těžkých chvil v něm.

 

      

KONTAKT   E-mail
Přispění na stránky : 

FIO banka:

26 00 29 86 39/2010

(dar)

Škola léčitele - Tranformace Ducha
Léčení vztahů
Zdraví
Transformace  vědomí do lásky
Galerie obrazů
Doporučujeme
Kontakt