Terapeuti a léčitele - Rozhovory, osobní zkušenosti

Míla Rejlková

Tvůrčí možnosti psychického rezonančního pole

 

Míla Rejlková je terapeutka pracující s pocitovými a myšlenkovými vzorci, učí techniky změny negativních vnitřních nastavení "zdrojového kódu" člověka, vedoucí k rapidnímu snížení hladiny stresu v životě a celkovému ozdravení všech schémat v něm, včetně vzrůstající schopnosti porozumět sobě i druhým. Používá své vlastní techniky založené na poznatcích o podstatě pocitů, o vnitřním uspořádání lidského Já, a též o struktuře a mechanismech mezilidských vztahů. Více na její stránce:

 

 http://www.centrumcesta.com/agenti-007/mila-rejlkova/

 

      

KONTAKT   E-mail
Přispění na stránky : 

FIO banka:

26 00 29 86 39/2010

(dar)

Škola léčitele - Tranformace Ducha
Léčení vztahů
Zdraví
Transformace  vědomí do lásky
Galerie obrazů
Doporučujeme
Kontakt