DOPORUČENÉ PRODUKTY

Transformace na Světelné tělo

Maria Guidance - Evolúcia Vedomia

Fotonové svetlo-Svetelné (gama)telo-Merkaba-Šišinka-Diamantové vedomie-Mozgové vlny-Osvietenie

Video:

https://www.youtube.com/watch?v=fXlPAhjslrI

 

Vedomá práca s realitami a so svojim hologramom sa odohráva iba v plnej prítomnosti a vedomosti so Sebou cez expanziu vedomia a presah duality a svojej konečnej formy, keďže len vtedy máme skutočný viacdimenzionálny náhľad na všetko (na seba). Vieme integrovať, zjednotiť, zosúladiť všetko čo treba postupne rýchlosťou svetla. Cez svoje zjednotenie a hlboké prepojenie so Sebou, cez plnú aktiváciu spojenia srdca a šišinky, ktorá sa transformuje na diamant, získavame multidimenzionálne náhľady, vidíme aspekty, potenciály všetkého, a na základe toho si VYBERÁME, čo “ideme” vytvoriť... fugujeme ako kvantové a postupne super kvantové procesory / počítače, ktoré nonstop “čítajú” kódy, dešifrujú ich a vedome tvoria tvoria tvoria.. keďže nás najvyšší potenciál je kreativita. Inak je to stále len nevedomá tvorba (karmických časových osí). V piatej dimenzii sa cez zlúčenie spánku a bdelosti ostáva plne pri vedomí a tvorí najmä počas toho, čo telo “spí”. Takisto sa stále vo veľkom aj počas spánku čistí: individuálne a kolektívne nevedomie: emócie, stará 3D mentalita / ego programy - čiže búrame už len týmto časové osy 3D matrixu (v sebe čiže vonku to vidíme tiež). Čistí sa stále dokiaľ neostane v každom už len spomienka na 3D matrix / starý spôsob života a tá bude postupne vyprchávať.. a potom vzostup 5-12D naberie plné obrátky až do 12-13D, kde sa zlúčime absolútne so všetkým a z tejto hĺbky a zlúčenia v Sebe tvoríme... Tento týždeň sme urobili kvantové skoky ktoré sa si slovami neopísatelné, hlavne v utorok a stredu.. celkovo tu máme jednu kontinuálnu vlnu a prípravu na 2020. Tento týždeň - ďalšie mega navýšenia čiže prehĺbenie detoxu na fyzickej / mentálnej / emočnej úrovni.. nové kódy / ďalšie sety súborov dát sa aktivovali, vibrácie sa zvýšili a naše fyzické, postupne kryštálové / plazma / éterické telo sa tomu vyrovnáva a všetky naše reality sa tomu prispôsobujú tiež.. ešte vyššie zvuky / tóny. Ešte “väčšie” Vyplavenie a aktivácia Solar / Solárneho / Fotonového svetla, ktoré spaľuje všetko nízko vibračné vrátane ega - obrazne napísané

      

KONTAKT   E-mail
Přispění na stránky : 

FIO banka:

26 00 29 86 39/2010

(dar)

Škola léčitele - Tranformace Ducha
Léčení vztahů
Zdraví
Transformace  vědomí do lásky
Galerie obrazů
Doporučujeme
Kontakt