Transformace na Světelné tělo

Fyzické príznaky procesu Vzostupu

Existuje celý zoznam fyzických zmien, odohrávajúcich sa v ľudskom tele v dôsledku vývoja ľudského druhu. Tí, ktorých sa to zatiaľ netýka, môžu očakávať uvedené príznaky už v najbližšej budúcnosti.

1. Zvonenie v ušiach

a/ V skutočnosti ide o informácie a odkazy, ktoré prichádzajú v podobe tónov /teda v akomsi tonickom kóde/.

b/ Ľudia si začínajú uvedomovať zvuky, ktoré vydávajú jednotlivé ich orgány. V budúcnosti bude možné zistiť, či napríklad srdce, žlčník, alebo pečeň netrpí záťažou na základe toho, že tento orgán nebude ladiť s harmóniou ostatného tela.

c/ Zvyšuje sa citlivosť ľudí na elektrické vlny a frekvencie, ktorými je popretkávaný temer celý svet. Tieto vysoké tóny môžu byť niekedy veľmi silné a rušivé.

2. Objavuje sa búšenie srdca ako výsledok jeho prestavby a vylaďovania sa na vyššiu frekvenciu. Srdcový sval bol vždy pozdĺžne pruhovaný, podobne ako všetko vegetatívne /hladké/ svalstvo, ktoré nedokážeme ovládať vôľou. V poslednom čase sa však tento sval mení na priečne pruhovaný, čo znamená, že v budúcnosti budú ľudia priamo zodpovední za činnosť vlastného srdca. Vyspelí jogíni už dokážu vedome ovládať svoje srdce, ako aj iné orgány.

3. Zmeny videnia

a/ S prestavbou oka sa objavuje rozmazané videnie.

b/ Ľuďom sa začína zdať, že vidia niekoho ponad plece, tesne za hranicou zorného poľa. V skutočnosti však nazerajú do inej dimenzie, pričom vlastne vnímajú éterickú bytosť či ducha.

c/ Niektorí jednotlivci vidia okolo svetlených zdrojov vodopády svetla a kruhy. Ak poznáte niekoho, kto trpí zeleným očným zákalom, budete možno veľmi prekvapení, pravdou však je, že takíto ľudia začínajú vnímať iného dimenzie. Spočiatku bude temer nemožné nahliadnuť do iných rovín priamo, čelným pohľadom. Ľudia preto začínajú vnímať tieto svety najprv periférne, zboka.

d/ Mnohí, najmú mladí ľudia do dvadsať rokov, budú schopní vidieť okolo všetkých osôb a vecí farebné aury.

4. V dôsledku metabolických zmien sa objavujú horúce a studené návaly, ktoré prichádzajú bez rozdielu veku či pohlavia. Tieto nepríjemné pocity sa dajú do značnej miery zmierniť jemným poklopkávaním po mieste, ktoré sa nachádza pod priehlbinkou na krku, v okolí štítnej žľazy. Niekto možno uzná za vhodné poprosiť svojich duchovných radcov, aby ich metabolizmus vyrovnali počas spánku.

5. Stáva sa, že nám celým telom prebehne triaška. Objavuje sa vtedy, keď zachytávame nové informácie. Je to fyzický prejav, ktorý človeku signalizuje, že práve spoznal svoju osobnú pravdu, Takisto umožňuje jedincovi prispôsobiť frekvenciu svojej vibrácie inej vibrácii, čo je mimoriadne dôležité práve dnes, keď k nám prichádzajú duchovní majstri, prinášajúci poznanie. /i indický ako napr. Babaji vysoký duchovný učitel z Himálájí, ktorý sa zjavuje ľudom alebo v súčasnosti Srí Swami Vishwananda/.

6. Niekedy začína zlyhávať pamäť, čo privádza ľudí k úvahám, či náhodou nestrácajú rozum, pretože sa im zdá, že zabúdajú viac než si pamätajú. Je to preto, že sa z individuálnej pamäti vymazávajú nepotrebné údaje, najmä však nepravdy, naprogramované ešte počas školy. Tento stav umožňuje lepšie využiť našu mozgovú kapacitu.

7. Môže sa objaviť pocit straty alebo ťaživej depresie, ktorý potlačí všetky ostatné pocity a často je opodstatnený: môžu sa nám odcudziť naši celoživotní priatelia či dokonca príbuzní a je čoraz ťažšie nájsť s nimi spoločnú reč. Nás i našich najbližších môžu postihnúť vážne choroby. Mnohí prichádzajú o prácu či strechu nad hlavou. Za taký krátky čas sa mení toľko vecí! Nie je to však za trest, účelom týchto zmien je priviesť ľudí do sféry služby, ktorá zodpovedá ich poslaniu na tomto svete.

8. Objavujú sa zvláštne chute, najmä na sladkosti. Môžeme sa však utešovať tým, že meditácia a používanie nadzmyslových schopností sú mozgové činnosti, vyžadujúce oveľa viac krvného cukru, než iné aktivity. Fyzické telo potrebuje oveľa menšie množstvo jedla než sa väčšina ľudí domnieva, zato však omnoho viac čistej vody. Nepotrebuje už toľko liekov, hormónov, drog či iných podobných látok a zvyšuje sa jeho citlivosť na umelé prípravky. Drogy, alkohol, jedlo a sex sú len akousi zásterkou zakrývajúcou naše súčasné problémy, riešeniu ktorých sa vyhýbame.

Zdá sa, že všetky tieto príznaky prichádzajú a odchádzajú s bolesťami, ktoré vznikajú keď sa staré energetické blokády prepracúvajú na povrch.

 

 

      

KONTAKT   E-mail
Přispění na stránky : 

FIO banka:

26 00 29 86 39/2010

(dar)

Škola léčitele - Tranformace Ducha
Léčení vztahů
Zdraví
Transformace  vědomí do lásky
Galerie obrazů
Doporučujeme
Kontakt