DOPORUČENÉ PRODUKTY

Učitelé Ducha - osobní zkušenosti

PRÁCE S KARMICKÝMI DLUHY

Dolores Cannon
autorka knihy: První seznámení

Nacházíme se v čase, kdy je potřeba vypořádat se s našimi karmickými dluhy. Proto je náš stávající život prodchnut výzvami, pro některé i těžkými zkouškami, především na úrovni vztahů. Je totiž potřeba neuzavřené záležitosti dotáhnout. Ať už byly či aktuálně jsou naše vztahy jakkoliv těžké, musíme se přes ně s pochopením přenést, abychom se mohli posunout do světa na nové kvalitativní úrovni. Tuto novou realitu označujeme jako 5D. Klíčovým momentem se zde stává ODPUŠTĚNÍ. Mnohdy je těžké a takřka nemožné udělat tzv. tlustou čáru za komplikovanými vztahy osobně, takzvaně z očí do očí. Nabízí se zde řešení jednoduché a velice účinné.

 

Před tím, než jsme se rozhodli vtělit do našeho života, naplánovala si naše duše vztahy i zkoušky, kterými chce projít, aby následně mohla prožít potřebné zkušenosti zevnitř a tak získat cenné poznání. Před jednotlivými vtěleními uzavíráme spolu s jinými dušemi něco jako vzájemné dohody či smlouvy.

 

Záměr je jedna věc, jeho realizace však není vždy zaručena, protože ho naplňujeme v prostoru, kde se uplatňuje svobodná vůle. Doposud existovala možnost „reparátů“ v podobě dalších životů, dalších pokusů. Cyklus se ale uzavírá a dluhy je potřeba „splatit“ již dnes. Podle Zdroje je primárním smyslem koloběhu životů a spletitých karmických procesů POZNÁNÍ, pochopení a prožitek LÁSKY – primárně k sobě samému, logicky následovaná projekcí Lásky do okolí směrem k ostatním bytostem. Dálším důležitým úkolem je poznání, jak správně ovládat energii, abychom se sami mohli stát Tvůrci.

 

Dolores C. doporučuje, abychom uzavřeli těžké vztahové kapitoly následovně:„Přestavte si v duchu, jak stojíte před osobou, se kterou máte neuzavřené účty a řekněte si:

 

 „Zkusili jsme to, ale nešlo to podle našich představ. Teď už tomu všemu rozumíme a ono pochopení nás činí svobodnými...“ a pak si představte, jak oba trháte onu vzájemnou smlouvu a hážete jí za sebe s pocitem, že dluhy jsou již splaceny. Od tohoto okamžiku se skutečně stáváte svobodnými,vědomě jste uzavřeli kapitolu a ona osoba už nad vami nemá žádnou moc. Neméně důležitý je ale i druhý krok, který by měl následovat – ODPUŠTĚNÍ SOBĚ SAMÉMU. Každá situace je vytvářena dvěma stranami, i my cítíme a víme, že ne vždy byly naše kroky tzv. v souladu a že i my jsme k mnoha dramatům „přispěli“ svým dílem. Pro někoho je odpuštění sobě samému ještě těžší, je to však nezbytná věc pro dokončení celého procesu. Aby člověk mohl milovat ostatní, musí být nejprve v Lásce ukotven sám v sobě.

 

Posledním krokem směřujícím k osvobození, je překonání strachu. Strach člověka sráží dolů, bere mu energii, snižuje jeho vibrace. Není žádným tajemstvím, že strach je silnou kartou, kterou vládnoucí elity (Powers that were) dlouhou dobu úspěšně používaly k ovládání jednotlivce i celého lidstva. DC k tomu jednoduše říká: Nenechte se prostě do takové hry zatáhnout.

 

      

KONTAKT   E-mail
Přispění na stránky : 

FIO banka:

26 00 29 86 39/2010

(dar)

Škola léčitele - Tranformace Ducha
Léčení vztahů
Zdraví
Transformace  vědomí do lásky
Galerie obrazů
Doporučujeme
Kontakt